Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsfondet for skogbruket Skogprogrammet Bidrag til FoU – fokus på fremtiden Kristin Danielsen Avdelingssjef Landbruk og marin virksomhet Norges.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsfondet for skogbruket Skogprogrammet Bidrag til FoU – fokus på fremtiden Kristin Danielsen Avdelingssjef Landbruk og marin virksomhet Norges."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsfondet for skogbruket Skogprogrammet Bidrag til FoU – fokus på fremtiden Kristin Danielsen Avdelingssjef Landbruk og marin virksomhet Norges forskningsråd 06/05-2004

2 Mer info: Se www.forskningsradet.no Utviklingsfondet for skogbruket ”Fondets midler bør i første rekke støtte anvendt FoU- virksomhet med klare problem- stillinger og mål” Ca 4 mill kr for 2005 Skisser behandles 12.oktober Bevilningsvedtak 23.november

3 Bevilgninger fra Utviklingsfondet fra år 2000 og frem til i dag (27 mill kr):

4 Skogprogrammet Hovedmål: Programmet skal øke kunnskapene om naturgitte og menneskeskapte prosessers betydning for skogens samlede ressurser og bidra til økt verdiskaping Søknadsfrist 22.juni og 15.september (brukerstyrte søknader) – se www.forskningsrådet.no www.forskningsrådet.no

5 Skogprogrammet fra år 2000 -> (61 mill kroner)

6 Foredling skaper store verdier i råvarebaserte næringer… Kilde: SSB, nasjonalregnskapet

7 …men veksten i de ”blågrønne” næringene ligger godt under samlet næringsvirksomhet Kilde: SSB, nasjonalregnskapet

8 Norges forskningsråds ansvar Innovasjon og verdiskaping Gode forskningsmiljøer med riktig kompetanse Med utgangspunkt i dette, og ny programstruktur fra 2006, har vi satt i gang prosesser som bl.a skal se på:  Har vi de riktige virkemidlene for innovasjon?

9 To relevante konklusjoner fra første del av virkemiddelgjennomgangen Næringslivets utfordringer må være utgangspunktet for å utløse midler fra næringslivet 1 KonklusjonerImplikasjoner Midlene må ikke spres for tynt – det må være skala i satsingen og rom for gode prosjekter 2  Arbeidsmøter gjennomføres for å kartlegge næringlivets utfordringer  Kartleggingen må være et av utgangspunktene for ny struktur  Forskningsrådet bør tenke forenkling og samling av midler i den nye strukturen

10 Første arbeidsmøte 27.april 2005: Hva er næringens viktigste utfordringer relatert til innovasjon?  Åse Marie Bue, Norges Skogeierforbund  Aasmund Bunkholt, Trefokus AS  Georg Carlberg, Norske Skogindustrier ASA  Kjetil Løge, Norges Skogeierforbund  Knut Einar Fjulsrud, Trelastnæringens Landsforbund  Per Arne Sørlien, Wood Polymer Technologies ASA  Ivar Asbjørn Lervåg, Statskog  Haumann Sund, Moelven  Arne Røra, Norskog

11 Utfordringer: Oppsummering fra arbeidsmøte skog- og trenæringen  Verdikjedefokus med markedet som premiss – snu verdikjeden!  Systematisk utrede potensial i nye kjeder - samle næringen om kjeder med høyt potensial  Fremheve miljøgevinst og helsegevinst ved tre  Behov for internasjonalt konkurransedyktige produkter  Utvikling tar tid – helhetlig og langsiktig satsing  Styrke samarbeid i næringens verdikjede -fokus på marked og innovasjon i hele verdikjeden  Styrke relasjoner til relaterte næringer - Bygg og anlegg, Energi, Reiseliv etc  Forsterke samspill mellom små og store bedrifter  Internasjonalt samarbeid – finne vår rolle  Prispress på de tradisjonelle kjedene (tremekanisk og treforedling) > produktivitetspress  Mer effektiv logistikk mot kunder (til produksjon og ut mot kunder - BA, byggevare etc) Markedspotensial og produktutvikling Samarbeid Produktivitet/ kvalitet Arbeidsmøte, Forskningsrådet 27.04 2004

12 Fremover: Hva kan forskning bidra med for å øke innovasjon og verdiskaping? Tre som materiale Skogen som arena for reiseliv, rekreasjon, jakt, fritid.. Energi


Laste ned ppt "Utviklingsfondet for skogbruket Skogprogrammet Bidrag til FoU – fokus på fremtiden Kristin Danielsen Avdelingssjef Landbruk og marin virksomhet Norges."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google