Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS FOR INSTRUKTØRER 4.DESEMBER 2014 Bli kjent med og avklare rollen som lærebedrift i et 4-åring utdanningsløp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS FOR INSTRUKTØRER 4.DESEMBER 2014 Bli kjent med og avklare rollen som lærebedrift i et 4-åring utdanningsløp."— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS FOR INSTRUKTØRER 4.DESEMBER 2014 Bli kjent med og avklare rollen som lærebedrift i et 4-åring utdanningsløp

2 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Bli kjent med og avklare rollen som lærebedrift i et 4-åring utdanningsløp

3 Innhold og hovedpunkter  Velkommen til Lier  Bakgrunn for "dobbelkompetanseløpene"  Status for arbeidet med nye utdanningsløp  Samfunnskontrakten for flere læreplasser

4 Bakgrunn for "dobbelkompetanseløpene"  Alle prognoser viser at behovet for faglært arbeidskraft i vil øke i fremtiden  "Dobbelkompetanseløpene" er vekslingsmodeller som fører til både fagbrev og studiekompetanse  Målsettingen er "å øke andelen unge som velger yrkesfag og som fullfører og består, gjennom å rekruttere ungdom som ellers ikke ville ha valgt yrkesfaglige karriere veier, over til yrkesfaglige utdanningsløp"  Målet er å gjøre yrkesfaglige karriereveier mer populær blant ungdom

5 Status for utvikling og etablering av nye utdanningsløp  Målet kan ikke realiseres uten et nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv, der både offentlige og private virksomheter er med i samarbeidet  Gjennom arbeidet med de nye utdanningsløpene har skolen etablert samarbeid med en rekke nye virksomheter, mange var ikke godkjente lærebedrifter  Vi har møtt stort engasjement og interesse fra arbeidslivet i dette utviklingsarbeidet  Samarbeidsavtalene betyr at det er etablert møtearenaer mellom skolen og arbeidslivet som ellers ikke ville ha vært der

6 Status for utvikling og etablering av nye utdanningsløp  Å etablere et 4-åring dobbelkompetanseløp betyr å "trå" utenfor den "brede" vei  Derfor har etableringen og samarbeid knyttet til de nye utdanningsløpene vært utfordrende for skolen, de ulike virksomhetene, for fagopplæringen og den organiseringen og de strukturene som tradisjonelt er lagt rundt opplæring i bedrift  Samarbeidet byr også på ressursmessig utfordringer, men jeg ser at det ligger gevinster i dette arbeidet som samfunnet vil tjene på, på sikt

7 Samfunnskontrakten for flere læreplasser  Fra mitt ståsted ser det ut som bedriftenes motivasjon for å bli brukt som læringsarena, både for elever og lærere, og for å ta medansvar for utdanning av fremtidens arbeidskraft, beveger seg i en positiv retning  Antall lærebedrifter har økt  Helt konkret har de nye utdanningsløpene, så langt bidratt til økning i antall læreplasser, så vidt vi kan se minst 10 nye innenfor de 2 utdanningsprogrammene skolen tilbyr "dobbelkompetanseløp" i  Skolen opplever økt interesse, både fra arbeids- og næringsliv, men også fra elever og foresatt  Elevenes forutsetninger ved overgang fra ungdomskolen til videregående opplæring har økt

8 Erasmus+  Videregående opplæring  Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen (Stortingsmelding nr. 30, 2003-2004).  Innen Eu har man sett på at det er høy arbeidsledighet blant ungdom, spes i det sørlige Europa  Satser på samsvar mellom utdanning og etterspørsel av arbeidskraft  Erasmus+ er tilknyttet denne nye strategien (Europa 2020

9 Erasmus+  Maksimerer læringsutbytte ved å gjøre utdanninga aktuell i et globalisert arbeidsmarked  Stor satsning på entreprenørskap  Bidrar til at unge opparbeider seg ferdigheter i å omstille seg  Erasmus+ har også kompetanseutvikling for voksne

10 Hvorfor?  Bidrar til å redusere frafall i skolen  Bidrar til ytterligere læring  Bidrar til å øke mobilitet i Europa  Yrkesfagelever får faglig trygghet  De kommer ut og ser hvordan andre gjør det  Yrkesfagelever får samme mulighet som andre elever  De blir kjent med det som er annerledes  Målene i læreplanen oppfylles (entreprenørskap)  Stolthet går rett inn i frafallsproblematikken

11 " Dobbelkompetanse med internasjonal arbeidsutplassering  Hovedmål for prosjektet:  Heve statusen for yrkesfagene og gjøre dem mer attraktive for ungdom

12 Delmål:  Elevene skal få økt kunnskap og forståelse for andre kulturer og samfunnsforhold (Samfunnsfag)  Elevene skal få økt kunnskap og forståelse for det engelske språket (Engelsk)  Elevene skal oppleve økt relevans i utdanningen (FYR- fellesfag-yrkesfag-relevans)  Elevene skal få økt kunnskap og forståelse for et globalisert arbeidsmarked gjennom praksis fra utlandet innen eget programområde

13 Avrunding  Skolen kan aldri realisere en god yrkesopplæring alene  Erfaring viser at det er svært krevende for arbeids- og næringsliv å tilby god yrkesopplæring alene  Vi trenger dere, dere trenger oss  Den norske modellen er god, men vi trenger å "myke opp" 2+2-modellen  Da tror jeg at yrkesfagene tiltrekker seg nye søkere Vi må "framsnakke" yrkesfagene

14 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/liervgshttps://www.facebook.com/liervgs


Laste ned ppt "KURS FOR INSTRUKTØRER 4.DESEMBER 2014 Bli kjent med og avklare rollen som lærebedrift i et 4-åring utdanningsløp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google