Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonal satsing i Bydel Sagene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonal satsing i Bydel Sagene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonal satsing i Bydel Sagene
Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Internasjonal satsing i Bydel Sagene KS´ internasjonale nettverk 9. september 2009 Tone Marie Hølmebakk Presentasjon - 1

2 6,8% sosialhjelpsmottakere, gjennomsnitt i Oslo 4%
Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Bydel Sagene Oslo indre øst bydel - 32 000 innbyggere – stor økning i barnebefolkningen – høye fødselstall 2300 kommunale boliger Stor barneverntjeneste – nærmere 6 % av barna har tiltak i barneverntjeneste – gjennomsnitt i Oslo 2.9 6,8% sosialhjelpsmottakere, gjennomsnitt i Oslo 4% Mange med høy utdanning og høy inntekt flyttet inn Boligutbygging med dyre leiligheter Barnerike minoritetsfamilier har flyttet ut Fortsatt barnerike minoritetsfamilier med sosiale problemer og fattigdom Bakteppe – bydel Sagenes befolkning 2

3 Barne- og Ungdomsavdelingen
Oslo kommune Bydel Sagene Department of Children and Youth Barne- og Ungdomsavdelingen Organisert i en Barne- og ungdomsavdeling med 10 enheter og en ledergruppe Ett søknadskontor, en helsestasjon, en barneverntjeneste, 3 ungdomstiltak med ulike tilbud, 5 barnehageenheter med til sammen 22 barnehager 450 ansatte i tjenesten Stor og krevende produksjon av tjenester Fokus på organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling Avdelingen bruker de kompetansehevende tiltakene som en rekrutteringsstrategi, strategi for å beholde ansatte og som et bidrag til et godt arbeidsmiljø Bakteppe - organisasjon 3

4 Forankring og oppstart
Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Forankring og oppstart Forankret i bydelens budsjettdokumenter som en del av kompetansesatsning. Opprettelse av EU – kontakter i bydelene Etablering av kontakt med Osloregionens Europakontor og Internasjonalt kontor Skolering av Barne- og ungdomsavdelingens ledergruppe – bl.a. studietur til Brussel Prioritering og vilje! Felles forståelse! Legitimitet i organisasjonen! I bydel Sagene er det nestleder i Barne og Ungdomsavdelingen som er EU kontakt. Sammen med andre ildsjeler som synes dette er veldig morsomt og ser verdien av internasjonalt arbeid har hun vært viktig. NB! Samarbeidet med UIO 10 år – samarbeidsavtale med Høyskolen. Det å vite hva som skjer, få innbydelser til seminarer, informasjonsmøter etc. er viktig for å få vite hvilke muligheter man faktisk har 4

5 Bydel Sagenes deltakelse i prosjekter
Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Bydel Sagenes deltakelse i prosjekter Camhee – utvikle gode metoder for barn og unges psykiske helse – Psykisk helsevern for barn og unge i et utvidet EU – utvikling av effektiv politikk og praksis (Folkehelseprogrammet) Assist – internt opplæringsprogram for assistenter og pedagogiske ledere (Lifelong Learning, Leonardo Da Vinci) Hospitering/erfaringsutveksling for ansatte (Ung i Europa) Healthy Children in Healthy Families – utvikle en modell for ressurspersoner i nærmiljøet som aktivt kan bidra til at barn og unge velger helsefremmende atferd Norway Grants - Etablering av botilbud for ungdom i Vilnius Ung I Europa – opplæringsprogram for ungdomsarbeidere Jenter, vold og trusler – erfaringsutveksling (Daphne programmet) I samarbeid med NGO – Global Initiative on Psyciatry 5

6 Barne- og ungdomsavdelingen
Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen 6

7 Hvordan vurderes prosjekter?
Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Hvordan vurderes prosjekter? Vi er med i et nettverk som gjør at vi får tilgang til partnersøk Vi har et godt samarbeid med Osloregionens Europakontor og Internasjonalt kontor som hjelper oss med valg av program Vi vurderer partnersøk ut fra hvordan prosjektet kan involvere ansatte: tverrfaglig og på ulike nivåer av faglærte og ikke faglærte – ulik kompetanse bidrar ulikt inn i prosjekter Vi har ideene – de fungerer som refleksjonspartner og til utvelgelse av riktig program 7

8 Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen ”Er vi en del av verden?” Deltakelse i internasjonale prosjekter gir mulighet for å møte andre som arbeider med det samme Møtet med andre mennesker utvider perspektivet Prosjektarbeid som ikke blir som planlagt gir god og nyttig erfaring Å gjøre nye oppgaver du ikke kan fra før eller kjenner til gir deg god lærdom Det er en god følelse å være litt avhengige av andre og at andre er avhengig av deg Ny kunnskap bidrar til ny refleksjon Flere måter å drive tjenester på – alle er spesielle, men ikke midtpunktet – del av en større helhet. ”Er det andre der ute som holder på med det samme som meg?” ”Oj – der var det en som hadde et annet perspektiv – ja – kanskje det er en måte å gjøre det på?” 8

9 Erfaringer så langt………
Oslo kommune Bydel Sagene Department of Children and Youth Erfaringer så langt……… Internasjonale aktiviteter krever langsiktig tenkning og engasjement! Tenk igjennom hvem som skal involveres – fordel godene! Ta med ansatte på enkeltoppgaver selv om veien ikke er helt ”klar” Tåle at ikke alt fungerer som vi er vant til Gi ansatte mulighet for å løfte blikket fra drift – legg til rette for at deltakelse er mulig. Tenk utradisjonelt og ta noen sjanser! 9

10 Barne- og ungdomsavdelingen
Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Utfordringer ved å lede et prosjekt: Hadde aldri gjort dette før Utfordringer med økonomiregler, å forstå budsjettet og fremstå som en lederskikkelse når vi var nybegynnere selv. Fikk hjelp av SIU 10


Laste ned ppt "Internasjonal satsing i Bydel Sagene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google