Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Internasjonal satsing i Bydel Sagene KS´ internasjonale nettverk 9. september 2009 Tone Marie Hølmebakk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Internasjonal satsing i Bydel Sagene KS´ internasjonale nettverk 9. september 2009 Tone Marie Hølmebakk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Internasjonal satsing i Bydel Sagene KS´ internasjonale nettverk 9. september 2009 Tone Marie Hølmebakk

2 Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Bydel Sagene  Oslo indre øst bydel - 32 000 innbyggere – stor økning i barnebefolkningen – høye fødselstall  2300 kommunale boliger  Stor barneverntjeneste – nærmere 6 % av barna har tiltak i barneverntjeneste – gjennomsnitt i Oslo 2.9  6,8% sosialhjelpsmottakere, gjennomsnitt i Oslo 4%  Mange med høy utdanning og høy inntekt flyttet inn  Boligutbygging med dyre leiligheter  Barnerike minoritetsfamilier har flyttet ut  Fortsatt barnerike minoritetsfamilier med sosiale problemer og fattigdom

3 Oslo kommune Bydel Sagene Department of Children and Youth Barne- og Ungdomsavdelingen  Organisert i en Barne- og ungdomsavdeling med 10 enheter og en ledergruppe  Ett søknadskontor, en helsestasjon, en barneverntjeneste, 3 ungdomstiltak med ulike tilbud, 5 barnehageenheter med til sammen 22 barnehager  450 ansatte i tjenesten  Stor og krevende produksjon av tjenester  Fokus på organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling  Avdelingen bruker de kompetansehevende tiltakene som en rekrutteringsstrategi, strategi for å beholde ansatte og som et bidrag til et godt arbeidsmiljø

4 Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Forankring og oppstart  Forankret i bydelens budsjettdokumenter som en del av kompetansesatsning.  Opprettelse av EU – kontakter i bydelene  Etablering av kontakt med Osloregionens Europakontor og Internasjonalt kontor  Skolering av Barne- og ungdomsavdelingens ledergruppe – bl.a. studietur til Brussel  Prioritering og vilje!  Felles forståelse!  Legitimitet i organisasjonen!

5 Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Bydel Sagenes deltakelse i prosjekter  Camhee – utvikle gode metoder for barn og unges psykiske helse – Psykisk helsevern for barn og unge i et utvidet EU – utvikling av effektiv politikk og praksis (Folkehelseprogrammet)  Assist – internt opplæringsprogram for assistenter og pedagogiske ledere (Lifelong Learning, Leonardo Da Vinci)  Hospitering/erfaringsutveksling for ansatte (Ung i Europa)  Healthy Children in Healthy Families – utvikle en modell for ressurspersoner i nærmiljøet som aktivt kan bidra til at barn og unge velger helsefremmende atferd  Norway Grants - Etablering av botilbud for ungdom i Vilnius  Ung I Europa – opplæringsprogram for ungdomsarbeidere  Jenter, vold og trusler – erfaringsutveksling (Daphne programmet)

6 Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen

7 Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Hvordan vurderes prosjekter?  Vi er med i et nettverk som gjør at vi får tilgang til partnersøk  Vi har et godt samarbeid med Osloregionens Europakontor og Internasjonalt kontor som hjelper oss med valg av program  Vi vurderer partnersøk ut fra hvordan prosjektet kan involvere ansatte: tverrfaglig og på ulike nivåer av faglærte og ikke faglærte – ulik kompetanse bidrar ulikt inn i prosjekter

8 Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen ”Er vi en del av verden?”  Deltakelse i internasjonale prosjekter gir mulighet for å møte andre som arbeider med det samme  Møtet med andre mennesker utvider perspektivet  Prosjektarbeid som ikke blir som planlagt gir god og nyttig erfaring  Å gjøre nye oppgaver du ikke kan fra før eller kjenner til gir deg god lærdom  Det er en god følelse å være litt avhengige av andre og at andre er avhengig av deg  Ny kunnskap bidrar til ny refleksjon  Flere måter å drive tjenester på – alle er spesielle, men ikke midtpunktet – del av en større helhet.

9 Oslo kommune Bydel Sagene Department of Children and Youth Erfaringer så langt………  Internasjonale aktiviteter krever langsiktig tenkning og engasjement!  Tenk igjennom hvem som skal involveres – fordel godene!  Ta med ansatte på enkeltoppgaver selv om veien ikke er helt ”klar”  Tåle at ikke alt fungerer som vi er vant til  Gi ansatte mulighet for å løfte blikket fra drift – legg til rette for at deltakelse er mulig.  Tenk utradisjonelt og ta noen sjanser!

10 Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Sagene Barne- og ungdomsavdelingen Internasjonal satsing i Bydel Sagene KS´ internasjonale nettverk 9. september 2009 Tone Marie Hølmebakk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google