Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Bankkonto på vanlege rentevilkår ”Sperring”: ingen av partane kan råde over depositumet Etter bortfall av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Bankkonto på vanlege rentevilkår ”Sperring”: ingen av partane kan råde over depositumet Etter bortfall av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007

2 Bankkonto på vanlege rentevilkår ”Sperring”: ingen av partane kan råde over depositumet Etter bortfall av leigeforhold: –skyldig leige –dersom leigekonto i same bank

3 Leigar krev tilbakebetaling Utleigar får frist til å reise søksmål (eller krevje leige) –avgjerd i søksmål –eller utbetaling dersom søksmål ikkje er reist

4 Garanti LeigarUtleigar Garantist Regresskrav

5 Garanti Opp til seks månaders leige Ikkje ”påkravsgaranti”

6 Tvist om leige Husleigelova § 3-8 Deponeringsordning Kan hindre heving og oppseiing

7 Forbod mot andre pengesummar Husleigelova § 3-7 Hindrar eingongbetaling Hindrar bortleige mot lån Eldre obligasjonsleilegheiter Tilbakebetaling

8 Leigeprisvern Høgste lovlege leige Endring av leige

9 Høgste lovlege leige Husleigereguleringslova (Oslo, Trondheim) Husleigelova § 4-1: forbod mot leige som er urimeleg i høve til marknadsleige

10 Endring av leige Indeksregulering Tilpassing til gjengs leige

11 Indeksregulering Husleigelova § 4-2 Kvar av partane kan krevje regulering Ikkje oftare enn kvart år Konsumprisindeksen Minst ein månads varsel

12 Tilpassing til gjengs leige Husleigelova § 4-3 Kvart tredje år Gjengs leige for liknande husrom på liknande vilkår Seks månaders varsel

13 Tilbakebetaling Ulovleg leige Renter

14 Kontraktsplikter og mishald Husleigeavtalen som spesiell kontraktstype Andre kontraktstypar Kontraktslover

15 Kontraktsplikter Når skal det ytast? –tid –stad Kva skal ytast? –kvantitet –kvalitet

16 Kontraktsbrot (mishald) Forseinking Mangel (Anna)

17 Mishaldsverknader Verknader for mishaldarens yteplikt –tvangsgjennomføring –avhjelp (omlevering, retting)

18 Verknader for den andre partens yting (gjensidigverknader) –prisavslag –heving –halde tilbake vederlag Skadebot (erstatning)

19 Utleigarens plikter Stille husrom til disposisjon Til rett tid Med rett kvalitet –ved overlevering –i leigetida

20 Ytetid og forseinking Husleigelova § 2-1 Avtala tid Der ingenting er avtala, tredje månadsskifte Kva er overlevering? Nekting av overtaking

21 Forseinking Ikkje overlevert til rett tid Ikkje på grunn av leigarens forhold

22 Verknader av forseinking: oversyn Halde fast på avtalen, § 2-9 Avslag i leige, § 2-11 Heve avtalen, § 2-12 Skadebot § 2-13 Halde tilbake leige, § 2-15

23 Halde fast på avtalen Husleigelova § 2-9, sml. kjøpslova § 23 Hovudregel Urimeleg kostnad eller ulempe Frist

24 Avslag i leige Husleigelova § 2-11 Reduksjon til null Del av husrommet Ingen direkte parallell i kjøpslova

25 Heving og skadebot Skal takast opp saman med mangel Ikkje heving etter overtaking pga. forseinking

26 Mangel Husleigelova § 2-2 Avtala kvalitet Generelle krav til kvalitet

27 Tidspunkt for mangelsvurdering Husleigelova § 2-7 Overlevering Overlevering seinare enn avtala


Laste ned ppt "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Bankkonto på vanlege rentevilkår ”Sperring”: ingen av partane kan råde over depositumet Etter bortfall av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google