Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Opplysningssvikt Urette opplysningar, § 2-3 Manglande opplysningar, § 2 ‑ 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Opplysningssvikt Urette opplysningar, § 2-3 Manglande opplysningar, § 2 ‑ 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007

2 Opplysningssvikt Urette opplysningar, § 2-3 Manglande opplysningar, § 2 ‑ 4

3 ”Som det er”-klausul Husleigelova § 2-5 Hovudregel: avgjerande Unntak ved opplysningssvikt Unntak dersom vesentleg dårlegare stand

4 Leigarens kunnskap m.m. Husleigelova § 2-6 Det leigaren kjenner til, er ikkje mangel Undersøking?

5 Reklamasjon Husleigelova § 2-8 Innan rimeleg tid Særregel om framferd i strid med heider og god tru

6 Mangelsverknader Retting Avslag i leige Heving Skadebot Halde tilbake leige

7 Retting Husleigelova § 2-10, sml. kjøpslova §§ 34–36 Leigars krav på retting Krav på rettekostnader Utleigarens defensive retting

8 Avslag i leige Husleigelova § 2-11, sml. kjøpslova § 38 Høvesvis reduksjon

9 Heving Husleigelova § 2-12, jf. kjøpslova § 39 Vesentleg mishald Venta mishald, jf. kjøpslova § 61

10 Skadebot Generelt: Økonomisk tap Ansvarsgrunnlag Årsakssamanheng

11 Modellen i husleigelova Husleigelova §§ 2-13 og 2-14 Vilkår om økonomisk tap Årsakssamanheng mellom tap og mishald

12 Ansvarsgrunnlag For direkte tap: –mishald som ansvarsgrunnlag –men visse hindringar kan frita for ansvar For indirekte tap –skyldansvar eller –tilsikring

13 Hindringar som ansvarsfritak Husleigelova § 2-13 Modell: kjøpslova § 27, jf. § 40. Vilkåra: –hindring –utafor kontroll –ikkje rekne med –ikkje overvinne følgjene

14 Medhjelparansvar Krav om hindring hos utleigar og medhjelpar Ulik kjøpslova § 27 andre ledd

15 Skyldansvar og tilsikring Skyldansvaret Tilsikring Rt. 2005 s. 257 (kjøpslova)

16 Direkte og indirekte tap Husleigelova § 2-14 Indirekte tap er definert –produksjons- eller omsetningstap –tapt forteneste på kontrakt som fell bort –tap som følgje av tingsskade

17 Halde tilbake leige Husleigelova § 2-15 Sikre krav ”Slingringsmonn”, jf. Rt. 2006 s. 31 Deponering av omtvista leige

18 Rettsmanglar Husleigelova § 2-16 Mangelsreglane gjeld tilsvarande Særregel om skadebotansvar Omtvista krav frå tredjeperson


Laste ned ppt "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Opplysningssvikt Urette opplysningar, § 2-3 Manglande opplysningar, § 2 ‑ 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google