Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samlinger november 2014 Før inntaket 2015/16 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samlinger november 2014 Før inntaket 2015/16 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samlinger november 2014 Før inntaket 2015/16 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

2 Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen –§ 6-15 Særskilt utdanningsprogram –Har omfattende behov for spesialundervisning –Vanskene gjør at utdanningsprogram har stor betydning for mulighet til å fullføre med studie- eller yrkeskompetanse –Meldes STFK 1.oktober for sakkyndig vurdering fra PPT med tilråding om særskilt utdanningsprogram –Får inntaksvedtak på våren –Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren

3 Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen –§ 6-17 Sterkt nedsatt funksjonsevne –Gjelder både fysisk og psykisk funksjonsevne –Behov for at skolen er særskilt tilrettelagt –Meldes STFK 1.oktober for vurdering –Får inntaksvedtak på våren –Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren –Søkere tatt inn til Vg1 etter § 6-17 har rett til å fortsette på samme skole på Vg2 og Vg3 (individuelt tilrettelagte løp)

4 Individuell behandling - fortrinnsrett Til Vg2 og Vg3 –§ 6-30 Sterkt nedsatt funksjonsevne –Søkere tatt inn til Vg1 etter § 6-17 har rett til å fortsette på samme skole (individuelt tilrettelagte løp) –Får inntaksvedtak på våren –Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren

5 Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen –§ 6-18 Tegnspråklige –Søker etter § 6-18 til ordinær skole med bruk av tolk eller etter § 6-40 til knutepunktskole –PPT gjør etter søknadsfrist en sakkyndig vurdering bl.a. av om søkerens behov sikres best gjennom opplæring ved en knutepunktskole eller i ordinær skole med tolk –Søkere tatt inn til Vg1 etter § 6-40 skal normalt ha rett til å fullføre opplæringsløpet på samme skole –Får inntaksvedtak på våren –Vurdering av ev spesialundervisningsbehov på våren

6 Individuell behandling - fortrinnsrett Til Vg2 og Vg3 –§ 6-31 Tegnspråklige –Søker opplæring med tolk i ordinær videregående skole –Ble tatt inn til Vg1 etter § 6-18 til ordinær skole med bruk av tolk eller etter § 6-40 til knutepunktskole, er eventuelt ny søker etter § 3-9 i opplæringslova –Sakkyndig vurdering ifm inntak av PPT –Får inntaksvedtak på våren –Vurdering av ev spesialundervisningsbehov på våren

7 Individuell behandling - fortrinnsrett Fra Vg1, Vg2, Vg3 Utvidet tid –§ 6-19 søker flere år på Vg1 –§ 6-32 Vg2 eller Vg3 –PPT skriver sakkyndig vurdering før søknadsfrist ifm rett etter opplæringslova § 3-1 (rett til spesialundervisning, måloppnåelse) –Får vedtak om utvidet tid og vedtak om inntak på våren –Vurdering av spesialundervisningsbehov på våren for de som får innvilget utvidet tid

8 Individuell behandling Fra grunnskolen –§ 6-22 Har spesialundervisning, og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene –Vedleggsskjema som må samsvare med vigo-søknad –Skjønnsmessig plassert på ett av tre utdanningsprogram –Behov for spesialundervisning på Vg1 vurderes etter skolestart –Tilsvarende for søkere uten spesialundervisning § 6-26

9 Individuell behandling Fra grunnskolen –§ 6-25 Særlige grunner –Vedleggsskjema som må samsvare med vigo-søknad –Faller ikke inn under §§ 6-15 til 6-19 (fortrinnsrett), men tungtveiende grunner for at særlige behov bør vurderes –Kan brukes for å søke om plassering, brukes ikke for å melde tilretteleggingsbehov på skolen

10 Individuell behandling Til Vg2 og Vg3 –§ 6-38 Særlige grunner –Søknadsfrist 1.februar –Vedleggsskjema som må samsvare med vigo-søknad –Faller ikke inn under fortrinnsrett, men tungtveiende grunner for at særlige behov bør vurderes –Kan brukes for å søke om plassering, brukes ikke for å melde tilretteleggingsbehov på skolen

11 Individuell behandling Til Vg2 og Vg3 –§ 6-35 Vedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse –Kan ikke oppnå bestått i alle fag fordi spesialundervisningsvedtak innebærer at det ikke gis vurdering med karakter –Kan tas inn til neste trinn etter en helhetlig vurdering –Søkere med planlagt løp mot grunnkompetanse vurderes for neste trinn opp mot det opplæringsløpet som er fastsatt

12 Formidling av informasjon til de videregående skolene etter 1.februar De videregående skolene (vgs) får oversikt over søkere tatt inn etter fortrinnsrett så snart søkerne er tildelt plass Vgs får oversikt over alle søkere til sin skole i slutten av mai Vgs kan i oversikten identifisere søkere etter bestemte paragrafer med vedleggsskjema (1.februar og 1.mars) samt søkere med meldingsskjema (1.mars) Vgs finner vedleggsskjema og meldingsskjema samt annen relevant dokumentasjon i den elektroniske elevmappa til den enkelte søker Oversikten over søkere er foreløpig, det kan skje endringer fram mot inntaket i juli

13 Meldingsskjema Skjemaet kan brukes av søkere 1.mars som ønsker å gjøre mottagende vgs oppmerksom på tilretteleggingsbehov eller andre særlige utfordringer Skjemaet blir ikke lest av saksbehandlere ifm inntaket, det blir lagt i den elektroniske elevmappa, klart til lesing for mottagende vgs Dokumentasjon som angår spesialundervisning på 10.trinn er av stor interesse for mottagende vgs

14 Erfaringer fra siste års inntak Til skoleåret 2013/14 søkte ca 760 søkere til Vg1 om spesialundervisning samtidig som de søkte om inntak NY INNTAKSFORSKRIFT KOM HØSTEN 2013 Vi har ennå ikke oversikt over hvor mange som har søkt/fått vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2014/15 Til skoleåret 2014/15 la ca 650 søkere til Vg1 ved meldingsskjema 1.mars, blant disse finner vi de fleste av dem som tidligere søkte om spesialundervisning ved inntak. Til skoleåret 2014/15 la ca 800 søkere som allerede var elever i våre vgs ved meldingsskjema 1.mars

15 Søkere som hadde spesialundervisning på 10.trinn Søknad om spesialundervisning på Vg1 skjer ikke lenger samtidig med søknad om inntak. Å opprette kontakt mellom vgs og søkeren på våren er derfor ikke lenger en del av STFKs inntaksrutiner De fleste søker 1.mars på bakgrunn av karakterer og får inntaksvedtak i juli Søkerne bør legge ved meldingsskjema samt dokumentasjonen som ligger til grunn for spesialundervisningsvedtaket på 10.trinn Vgs får oversikt over søkere til sin skole i slutten av mai, og kan da gjøre seg kjent med dokumentasjon som er formidlet fra grunnskolen på det tidspunktet De som søker om individuell vurdering får også inntaksvedtak i juli (unntatt søkere tatt inn etter fortrinnsrett) Behov for spesialundervisning blir vurdert etter skolestart

16 Søknad om spesialundervisning Søknad om spesialundervisning skjer etter skolestart Skolen har plikt til å vurdere behov og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det ordinære tilbudet før vedtak om spesialundervisning Plikten til utprøving gjelder ikke hvis skolen mener det er åpenbart at eleven har behov for spesialundervisning PPT vurderer elevens behov for spesialundervisning etter tilmelding Behov for spesialundervisning kan vurderes når som helst i skoleåret


Laste ned ppt "Samlinger november 2014 Før inntaket 2015/16 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google