Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsromutvalget Hvorfor opprettet Virkelighetsforståelse og offentlig debatt Hvorfor er 23 milliarder oppfattet som utilstrekkelig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsromutvalget Hvorfor opprettet Virkelighetsforståelse og offentlig debatt Hvorfor er 23 milliarder oppfattet som utilstrekkelig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsromutvalget Hvorfor opprettet Virkelighetsforståelse og offentlig debatt Hvorfor er 23 milliarder oppfattet som utilstrekkelig?

2 Handlingsromutvalget Hovedkonklusjonene formulert i 60 anbefalinger – til hvem Gir anbefalingene økt handlingsrom – for hvem Hvordan oppnås økt handlingsrom – for hvem

3 Handlingsromutvalget Hva oppnådde vi av overordnet karakter: Avtaleverket ligger fast Fortsatt forskningsbasert undervisning Fellesforståelse for nødvendigheten av økt handlingsrom for vitenskapelig ansatte Ikke økt institusjonelt handlingsrom på bekostning av vitenskapelig ansatte

4 Handlingsromutvalget Vi har fått et referansedokument som har synliggjort: Svakhetene i finansieringssystemet Svakheter i interne systemer ved institusjonene Arbeidssituasjonen til de ansatte Forholdet NFR/UH-sektoren

5 Handlingsromutvalget Hva nå: rapporten må bli mer enn en diskusjonsplattform – den må bli en plattform for handling – så handlingsrom kan etableres for institusjonene og de ansatte

6 Handlingsromutvalg I den videre prosessen: Hvem har ansvaret for oppfølgingen og realiseringen av arbeidsgruppens anbefalinger? Hvilke forslag er av størst betydning for institusjonene og de ansatte? Konsekvenser av oppfølging/ikke oppfølging

7 Oppsummering Våre opprinelige prioriteringer: Styrking av den frie grunnforskningen Styrking av institusjonenes basisbevilgning Bedrete arbeidsbetingelser for det vitenskapelige personalet med vekt på tid til FoU Ned med midlertidigheten

8 Oppsummering forts. Våre opprinnelige prioriteringer: Fullfinansierte studieplasser fra dag en Fullfinansierte stipendiatstillinger Mindre øremerking av midler på statsbudsjettet Mindre egenandeler fra NFR Kartlegge lønnsutviklingen i sektoren

9 Oppsummering forts. Hva har blitt gjort fra KD og fra politisk hold i statsbudsjettet og i rutinejustering Hva har blitt gjort fra institusjonene selv av de rundt 20 forslagene i rapporten som er direkte rettet inn mot universitetene og høyskolene

10 Oppsummering forts. De viktigste utfordringene til sektoren: Bedret personalpolitikk Rydde i administrative rutiner, mindre rapportering Styrke forutsetningene for å gi forsknings- basert undervisning

11 Oppsummering forts. De viktigste utfordringene til sektoren: Øke innflytelsen til de ansatte over egen arbeidssituasjon ved å etablere kollegiale organ Utnytte eget handlingsrom ved personalavgang

12 Hva kan vi gjøre selv Lokallag/foreninger: Hente fram rapporten ”Handlingsrom for kvalitet” Finne aktuelle temaer med relevans for medlemmer som lokal arbeidsgiver har ansvar for Ta problemstillingene opp med ledelsen

13 Hva vi gjør selv sentralt Dialogmøter med statsråden Engasjerer alliansepartnere som studenter og rektorer Mediene Hovedorganisasjonen Unio Oppfølging av utvalgsarbeid som er relatert til handlingsromsproblematikken


Laste ned ppt "Handlingsromutvalget Hvorfor opprettet Virkelighetsforståelse og offentlig debatt Hvorfor er 23 milliarder oppfattet som utilstrekkelig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google