Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 1Divisjon Informasjonsteknologi Multiple tema og punktinfo i SOSI Lars Eggan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 1Divisjon Informasjonsteknologi Multiple tema og punktinfo i SOSI Lars Eggan."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 1Divisjon Informasjonsteknologi Multiple tema og punktinfo i SOSI Lars Eggan

2 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 2Divisjon Informasjonsteknologi Multiple tema Temabegrepet i SOSI ( PTEMA, LTEMA, FTEMA og TTEMA) er en spesiell egenskap knyttet til primærklassifiseringen av data En av hovedgrunnene til at man på et tidlig stadium valgte å benytte multiple temakoder var at man ønsket å unngå dobbeltregistrering av data (geometri).

3 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 3Divisjon Informasjonsteknologi Multiple tema Ofte har en datagruppe flere temakoder Eksempel: –Grenser følger ofte naturlige terrengdetaljer. Grenselinjer kan med koding gi opplysning om hva slags detaljer i terrenget grensa følger. Dersom grensa følger en bekk er grensa kodet både med temakode for grense, og med temakode for bekk.

4 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 4Divisjon Informasjonsteknologi Multiple tema I dag brukes for det meste primærdatasett. Dette gjør at for eksempel DEK inneholder masterdataene for eiendomsgrenser, mens elver og bekker blir oppdatert i et annet datasett. Dette gjør at multippel temakoding ikke er så nyttig som man i utgangspunktet hadde tenkt.

5 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 5Divisjon Informasjonsteknologi Fordeler med Multiple tema Ofte har data fra ulike primærdatasett sammenfallende geometri, og man kan lagre geometrien i en datagruppe. Med andre ord kan man unngå dobbeltlagring sammenfallende geometri. Fordeler ved uttegning fra et primærdatasett. Mer ?

6 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 6Divisjon Informasjonsteknologi Ulemper med Multiple tema Følger ikke internasjonal standardisering som for eksempel OpenGIS ?? Temakodebegrepet i SOSI er en primæregenskap, og brukes i mange GIS-system som objektklassebegrep. Vanskelig å skille mellom primær temakode og sekundære temakoder. Kan ikke ut fra en egenskap i en datagruppe finne klassifiseringen til datagruppa. Vanskelig å søke på, og å lagre i relasjonsdatabaser. Noen GIS-system har problem med multiple temakoder. Følsom for endringer i primærdatasett.

7 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 7Divisjon Informasjonsteknologi Hva oppnås dersom Multiple tema fjernes ? Entydig klassifisering av en datagruppe ved å se på temakoden ? Spesialegenskapen temakode kan på sikt fjernes, og erstattes av objektklasse. Unngå komplekse søk på temakoder i GIS-systemene. Ikke så følsom for endringer i primærdatasett. Mer ?

8 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 8Divisjon Informasjonsteknologi Løsningsforslag Multiple tema Dersom man skal beholde multiple temakoder: –Klart skille mellom primær temakode og sekundære temakoder. –Innføre tvungen bruk av..OBJTYPE i alle datagrupper. I en overgangsperiode må sikkert multiple tema være lovlig, men man kan definere alternativer som gjør at man får en smidig overgang. Mer ?

9 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 9Divisjon Informasjonsteknologi Bruk av..OBJTYPE SOSI-manualen del 2 har objektkatalog med objektklassedefinisjoner...OBJTYPE er med andre ord definert. Enkel bruk av..OBJTYPE skulle ikke være for komplekst å implementere for programvareleverandørene, og heller ikke for dataprodusentene.

10 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 10Divisjon Informasjonsteknologi Bruk av..OBJTYPE Det bør kanskje ryddes opp litt i objektkatalogen. Unødig mange objekttyper i en del kappitler, der det er bare temakoden som skiller. Kan slås sammen, og skille på temakode eller annen egenskap. –Eksempel: – DEK som egentlig er ganske enkel, har 5 ulike objektklasser for eiendomsgrenser. –VBASE har ”mange”.

11 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 11Divisjon Informasjonsteknologi PunktInfo Vi kan skille mellom to typer punktinfo:  Geometrisk punktinfo – Knutepunkt ( KP )  Egenskaper knyttet til enkeltpunkt i LINJE- element i SOSI som for eksempel punktema ( …PTEMA )

12 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 12Divisjon Informasjonsteknologi Geometrisk PunktInfo Dette er informasjon som fremdeles bør være med i SOSI-formatet, og som det ikke er vanskelig å overføre mellom ulike dataformat. Ulike GIS-system og dataformat håndterer topologi på ulike måter, men har ikke vansker med å generere denne for SOSI- formatet.

13 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 13Divisjon Informasjonsteknologi Egenskaper knyttet til enkeltpunkt på LINJER Punktinfo brukes for å fortelle om beskaffenheten til enkeltpunkt i linja. Eksempel: –ulike typer grensepunkt i en grenselinje.

14 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 14Divisjon Informasjonsteknologi Egenskaper knyttet til enkeltpunkt på LINJER Fordeler med punktinfo –Gjør det enkelt å skille mellom enkeltpunkt i en linje der enkeltpunktene har ulike egenskaper. –Unngår dobbeltlagring av geometri. –Mer ?

15 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 15Divisjon Informasjonsteknologi Egenskaper knyttet til enkeltpunkt på LINJER Ulemper med punktinfo –Følger ikke internasjonal standardisering ?? –Noen GIS-system har problem med punktinfo, og man risikerer å miste informasjon ved datakonvertering.. –Øker kompleksiteten i GIS-systemene. Vanskelig å søke på enkeltpunkt. –En del typer punkt som for eksempel grensepunkt i en grenselinje har mange egenskaper.

16 SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 16Divisjon Informasjonsteknologi Egenskaper knyttet til enkeltpunkt på LINJER Hva oppnås dersom man fjerner punktinfo ? –Unngår å miste informasjon ved datakonvertering. –Mer ?


Laste ned ppt "SOSI arbeidsgruppe 1 LE 28. mar.Side 1Divisjon Informasjonsteknologi Multiple tema og punktinfo i SOSI Lars Eggan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google