Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens arbeid med krisesentrene Norsk Krisesenterforbunds landsmøte 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 18.04.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens arbeid med krisesentrene Norsk Krisesenterforbunds landsmøte 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 18.04.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens arbeid med krisesentrene Norsk Krisesenterforbunds landsmøte 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 18.04.2007

2 2 Hva sier Soria Moria: Regjeringen vil lovfeste krisesentertilbudet Regjeringen vil etablere et landsdekkende hjelpe – og behandlingstilbud til voldsutøvere

3 3 Et historisk og ideologisk tilbakeblikk Hadde sitt utspring i kvinnebevegelsen og kvinnebevegelsens opprør mot menns vold mot kvinner Var basert på idealer om kvinnefellesskap og søstersolidaritet Var basert på frivillighet Har etter hvert delt seg i to organisasjoner og er dels offentlige, dels private Har slitt med dårlig økonomi og usikker finansiering Får nå 80% finansiering fra staten Vi ser en økning i antall kvinner med annen bakgrunn enn etnisk norsk

4 4 Hva er vold mot kvinner? Det er det mest ekstreme uttrykket for menns makt over og kontroll med kvinner Det er det mest stakkarslige og hjelpesløse uttrykket for mannsrollen

5 5 Noen ting som er gjort: Vi kartlegger tilgjengeligheten ved krisesentrene (gjelder geografi, brukere med spesielle behov, og kompetanse - foreløpig rapport ferdig ) Bevilget penger til kompetansehevingsprogrammet ”kvinner med minoritetsbakgrunn” (regi av NKTVS) Gjennomført et prosjekt for å kartlegge kommunens hjelpetiltak til voldsutsatte kvinner med funksjonshemming. Foretatt en kartlegging av kvinner som avvises ved krisesentrene Det etableres nå regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Endringer i barnevernloven som gjør at også private krisesentre får opplysningsplikt til barnevernet

6 6 Hva betyr det å lovfeste krisesentertilbudet? Hva har vi fått av tilbakemeldinger fra dere Hva tenker vi selv om dette

7 7 Hva har vi fått av tilbakemeldinger fra dere? Krisesentersekretariatet: Formalisere økonomisk støtte Tilbudet skal være kjønnet Man må definere hva et krisesenter skal tilby Krisesenterforbundet: Loven må definere tilbudet som et krisesenter Sikres en faglig minimumsstandard som sikrer adekvat kompetanse Noen må ha et faglig, overordnet ansvar for krisesentrene

8 8 Hva tenker vi selv om dette? Vi må sikre at alle kvinner utsatt for vold i nære relasjoner får det tilbudet de har behov for Trygt oppholdssted Hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet Det offentlige må ha et ansvar for at tilbudet finnes Vi må ivareta engasjementet og solidariteten som finnes i krisesentrene Kompetanse på vold, psykiatri, barnevern og særlig utsatte grupper Fysiske forhold? Vi må se på finansieringen


Laste ned ppt "Regjeringens arbeid med krisesentrene Norsk Krisesenterforbunds landsmøte 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 18.04.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google