Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 H AR ME GLØYMT KULTUREN ? Magnhild Meltveit Kleppa, 29. april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 H AR ME GLØYMT KULTUREN ? Magnhild Meltveit Kleppa, 29. april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 H AR ME GLØYMT KULTUREN ? Magnhild Meltveit Kleppa, 29. april 2015

2 2 Kommunereforma Fylkesmannen sine oppgåver: Leggja til rette for gode prosessar Fylgja spesielt opp dei kommunane som ikkje gjer noko Etter 1. juli 2016 fremja forslag til KMD om ny kommunestruktur i Rogaland

3 3 Kva ventar Fylkesmannen av kommunane? Kontaktperson i kvar kommune Samarbeid - t.d. gjennom regionråd Lokalt eigarskap og leiarskap At kommunen går breitt ut tidleg i prosessen Brei involvering og god informasjon Kommunestyrevedtak om framtidig kommunestruktur innan fristen 1. juli 2016

4 4 Tvang? Friviljuge samanslutningar Alle bør utgreia alternativ til dagens grenser Merknader frå Stortinget Ikkje vedtak, ikkje lovendringar Forventningar

5 5 Prosessen i Rogaland Starta i regionråda Tenestene no og i framtida, 20-30 år fram i tid Lokaldemokratiet no og i framtida Samfunnsutviklarrolla

6 6 Tenestene Barnehage og skule, gode oppvekstmiljø Helse og omsorg, gode bumiljø Lovpålagde oppgåver

7 7 Limet i lokalsamfunna Kultur og friviljuge organisasjonar Lovpålagde oppgåver også for delar av kultursektoren

8 8 Akkurat no Spørjeundersøkingar, folkemøte, debattar, samtalar Kultur og friviljuge organisasjonar må med! Biblioteka - møtestader for kunnskap og samtale og mange andre aktivitetar

9 9 Kva med kommunegrensene? Er det kommunegrensa som gjer at Undheim- eller Nærbørevyen samlar folk? Er det kommunegrensa som gjer at basaren i Jøsenfjorden skjærtorsdag er vellukka? Er kommunegrensene avgjerande for lokalavisene?

10 10 Grenseoverskridande… Det skjer ei mengd aktivitetar over heile fylket der heilt andre kriteriar enn kommunegrenser ligg i botn! Tilsvarande er det ei lang rekkje kulturtiltak som er moglege nett fordi ein samarbeider OVER kommunegrensene «Da KORK kom til bygda» var Eigersund konsert-kommunen, men heile Dalane, fire kommunar, var engasjerte. Re kommune

11 11 Språket vårt må med Språk er ei viktig side av kulturen og identiteten, språk må med i denne drøftinga NYE kommunar, ikkje samanslåingar der dei store svelgjer dei små

12 12 Kan nye kommunar sikra større likeverd mellom nynorsk- og bokmålbrukarar? Bokmål og nynorsk, det er ofte den sterkaste som vinn! Forlag og bokkjedar styrer mykje Lovverk som gjeld lærebøker i grunnskule og vidaregåande skule Viktig å vera føre vâr!

13 13 Aktuelle adresser kommunereform.no fylkesmannen.no/Rogaland/Kommunal- styring/Kommunereforma distriktssenteret.no


Laste ned ppt "1 H AR ME GLØYMT KULTUREN ? Magnhild Meltveit Kleppa, 29. april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google