Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IHR eksternt finansiert virksomhet Resultater av arbeidsgruppe 2 Sluttrapport tilrettelegging økonomistyring EFV-V plangruppen 2.februar 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IHR eksternt finansiert virksomhet Resultater av arbeidsgruppe 2 Sluttrapport tilrettelegging økonomistyring EFV-V plangruppen 2.februar 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 IHR eksternt finansiert virksomhet Resultater av arbeidsgruppe 2 Sluttrapport tilrettelegging økonomistyring EFV-V plangruppen 2.februar 2014

2 Hva ønsket vi å oppnå? IHR-EFV kartlegging: Nødvendig med bedre tilrettelegging av økonomistyringen for eksternt finansierte prosjekter Med mål om… Enklere hverdag for prosjektleder og prosjekteier God styring internt og i henhold til eksterne krav Mer felles praksis (mindre administrasjon)

3 Vi har lært mye underveis: Stor del usikkerhet knyttet til praktisering Store variasjoner i organisering, kompetanse og kapasitet Manglende håndtering i henhold til gjeldende regelverk Vi har lært mye underveis: Stor del usikkerhet knyttet til praktisering Store variasjoner i organisering, kompetanse og kapasitet Manglende håndtering i henhold til gjeldende regelverk Godt samarbeid sentralt / lokalt Innføring av totalregnskapsføring 2010 har vært mangelfull Regnskapsendringer fungerer og i henhold til eksterne krav

4 Fokus på større grad av felles praksis Praksis lokalt må være formidlet til prosjektleder, prosjekteier og det administrative støtteapparatet. Et mini mum av kompetanse, struktur og rutiner for prosjekt- økonomistyring, der de nye rapportene skal tas i bruk!

5 Hvordan sikre god praksis? Rammebetingelser for prosjektstyringen ved enheten ledelsesansvar Spesialisert kompetanse og faste rutiner for prosjektøkonomistyring God samhandling / kommunikasjonsflyt i støtteapparatet rundt prosjektleder og prosjekteier

6 Merverdien av arbeidet IHR-EFV arbeidsgruppe 2 Felles innsikt i ulikhetene i praksis og organisering (positiv erfaring) Bedre forståelse av behovet for intern styring hos den enkelte prosjektleder Bedre innsikt i helheten av prosjektporteføljen Avdekket gap mellom praksis og gjeldende prinsipp

7 Budsjett grunnlag/simulering Buddy viewer Budsjett grunnlag/simulering Buddy viewer Prosjekt- etablering lokalt/krav/system Periodisering inntekter Forpliktelser lønn / innkjøp / reiser Bilagslønn EFV-V Prosjekt-portal Totaløkonomi styringskartet Leiesteds- modell Policy lokalt / sentralt SFF Informasjon personal Frikjøp Elektronisk flyt Frikjøp Elektronisk flyt Ekstern rapportering Transaksjons- kvalitet/flyt Infl.justerte budsjetter Infl.justerte budsjetter Lønnsdata rapporter Prosjekt- forlengelse Ressurs- styring Videre- fordelinger EFV-V Samhandling støtteapparat EFV-V Samhandling støtteapparat EFV-V Kontrakts- maler EFV-V Kontrakts- maler Felles EFP forvaltningsteam (lokalt/sentralt)


Laste ned ppt "IHR eksternt finansiert virksomhet Resultater av arbeidsgruppe 2 Sluttrapport tilrettelegging økonomistyring EFV-V plangruppen 2.februar 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google