Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplaner. Brukergrupper –ulike behov Administrasjonen –For høyt prioritert i mange ØP’er i dag? Politikere –Opptatt av budsjett og nære ting –Et.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplaner. Brukergrupper –ulike behov Administrasjonen –For høyt prioritert i mange ØP’er i dag? Politikere –Opptatt av budsjett og nære ting –Et."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplaner

2 Brukergrupper –ulike behov Administrasjonen –For høyt prioritert i mange ØP’er i dag? Politikere –Opptatt av budsjett og nære ting –Et oversiktsdokument, mål og strategidokument Innbyggere –Forstå, diskutere, alminnelig nysgjerrighet, korrigere misoppfatninger Staten –Læring, styring, kontroll (øremerkede ordninger), forskning, statistikk Presse –Hva skjer, samfunnsdebatt, følge politikken

3 Formålet og utfordringer Fremskriving –Treffe riktig Analyse –Samlet presentasjon av kunnskap –Kobling kommuneplan (realisme) Målsetting –Styre mot (klare mål, kvalitet, omfang, bruk kostra) Lovgivers krav –Ingen formkrav Kommuneøk – lang tid fra handling til resultat? Maktbalanse utviklere og voktere –Administrasjonens rolle i økonomisk analyse og plan Taktisk tilpasning av fakta – NEI !!!!!

4 Form og innhold i ØP Utfordring – lage måldokument –Vise mål og retning –Fokus på muligheter eller problemfokusert ”Rådmannens klagemur”? Er dokumentet eller prosessen målet? Hva er retningen i øk. planlegging? –Bruk midler – skaffe inntekt eller ”dette går ikke” –Inntekt – setter ramme for bruk av midler

5 Frosta eks Et forsøk på å sette sammen gode løsninger –Frosta-eksemplet Satt sammen fra mange kommuner –Se egen fil Kommer mer på ØP i senere samlinger

6 Lovgiver – Ot.prop 43 Bærekraftig utvikling –Hindre at disposisjoner i budsjettåret ødelegger for den økonomiske balansen på lengre sikt –Vise konsekvenser av budsjetterte aktiviteter virker disiplinerende Lemping av statlig tilsyn (1993 og 2002) –Forutsetter at kommunene utvikler egne styringsverktøy Langtidsbudsjett ( konsekvensfremskriving) Mål og strategidokument

7 Lovgiver Sikre at det er tatt hensyn til økonomiske rammebetingelser ved fastsettelse av aktivitetsnivå –Må bety: kommunen kan styre sin egen utvikling innenfor de økonomiske rammene –Begrepet aktivitetsnivå (utgifter følger av valgt nivå) Styringshensyn –Primært kommune –Sekundært nasjonalt (følge opp lov og betingelser) God planlegging = bedre ressursutnyttelse = bedre velferd Forutsetning realisme – særlig på inntektssia Forpliktende (ikke bevilgende)

8 Lovgiver Høringene: Kommuner vil forplikte staten –Planens mål å vise det fremtidige handlingsrom –Planlegging - Lettere å møte endringer i statlig politikk med alternative strategier Dept konklusjon: –Merker seg høringen vedr usikkerhet ved fremtidig planlegging –”At det er knyttet usikkerhet til fremtiden […]forsterker behovet for langsiktig planlegging”..[ ØP-reglene endret –Mindre formkrav – men relevante forhold skal beskrives –Fortsatt balansekrav (som da må kunne kontrolleres)

9 Lovgiver – ØP og balansekrav Balansebegrepet / som i budsjettet –Balansekrav kontra periodelengde Balansekrav over periode eller budsjettår –mindre strengt over flere år / dagens løsning både og Regnskapsregime og balansekrav Tolkinger –Økonomisk balanse for alle år –Forutsigbarhet –Fond –Kontrollerbart? Må være tall Presisjonsnivå ved kontroll (framtia er usikker) –Uspesifiserte innsparinger (må være fordelt) –Inndekkingstakt underskudd


Laste ned ppt "Økonomiplaner. Brukergrupper –ulike behov Administrasjonen –For høyt prioritert i mange ØP’er i dag? Politikere –Opptatt av budsjett og nære ting –Et."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google