Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal handlingsplan for videre kamp mot postdirektivet 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal handlingsplan for videre kamp mot postdirektivet 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal handlingsplan for videre kamp mot postdirektivet 2010
Versjon:

2 Innhold Hovedutfordringer Samspillet mellom krets- og forbundsnivå
Versjon: Innhold Hovedutfordringer Samspillet mellom krets- og forbundsnivå Hovedbudskap og argumentasjon Handlingsplan med forslag til tiltak

3 Versjon: Hovedutfordringer Opprettholde oppmerksomheten om Postdirektivet og sørge for at det er vårt budskap og strategi som dominerer og på den måten også demme opp for overraskende manøvrer fra våre ”motkrefter”. Overbevise de toneangivende kreftene i LO, Ap og Krf om at det er mulig og riktig å benytte reservasjonsrettet på postdirektivet og at det vil ha minimale konsekvenser for EØS-avtalen. Bygge allianser med våre støttespillere, for å vise at det er en sterk og bred front mot postdirektivet.

4 Versjon: Hovedutfordringer Bryte ned den rådende oppfatning hos beslutningstakerne om at liberalisering og statlig betaling kan gi et like godt tilbud som i dag. Vise at liberalisering ikke virker ved å få frem den manglende logikken i våre motstanderes argumentasjon. Sørge for at vi gjennom utsettelse av implementeringen legger grunnlag for en fremtidig bruk av reservasjonsretten.

5 DYRT, DÅRLIG OG DISTRIKSFIENDTLIG + SOSIAL DUMPING
Hovedbudskap: DYRT, DÅRLIG OG DISTRIKSFIENDTLIG + SOSIAL DUMPING

6 Hva er godt egnet til å støtte opp om hovedbudskapet?
Versjon: Hva er godt egnet til å støtte opp om hovedbudskapet? Distriktene taper Sosial dumping Posttjenester er lite egnet for liberalisering Behov for økte statlige overføringer må dekkes innefor samme budsjett som helse, utdanning, samferdsel osv Økt statlig betaling vil likevel ikke kunne hindre service- og kvalitetsreduksjoner Vise til hva som skjer i resten av Europa Folkelig motstand mot direktivet Massiv motstand i LO og Ap lokalt

7 Argumentasjon: Distriktene taper
Versjon: Argumentasjon: Distriktene taper Posttjenester vil bli dyrere i distriktene, fordi man ikke lengre kan opprettholde enhetsportoen. Servicen i form av seks dagers ombæring og fremføring over natten vil være truet – Posten vil ikke lengre har inntekter til å dekke kostnadene ved et slikt service- og kvalitetsnivå. Dårligere og dyrere posttjenester i distriktene vil være en ulempe for næringslivet, og vil dermed undergrave regjeringens satsing på desentrale arbeidsplasser.

8 Argumentasjon: Sosial dumping
Versjon: Argumentasjon: Sosial dumping Den største innsatsen i produksjon av posttjenester er arbeidskraft, dermed vil konkurranse innenfor postsektoren føre til press på lønns- og arbeidsvilkår. Det er ikke mulig å tjene penger på post uten å bedrive sosial dumping. Det viser erfaringene fra alle land som har liberalisert. Sosial dumping har allerede blitt et problem innenfor den etablerte transportsektoren i Norge.

9 Argumentasjon: Posttjenester er lite egnet til liberalisering
Versjon: Argumentasjon: Posttjenester er lite egnet til liberalisering Vi er ikke mot konkurranse, men konkurranse på brevpost vil kun gi dyrere og dårligere tjenester. Volumet i brevpost faller kraftig - tjenestene blir ikke bedre om flere konkurrerer om en kake som blir mindre. Vi er for modernisering og effektivisering og støtter hensiktsmessige omstillinger - derfor har vi skapt den mest moderne posttjenesten i verden uten liberalisering. Posttjenester utføres av ”hender og føtter” og kan ikke sammenlignes med liberalisering av telesektoren som i hovedsak var en teknologisk konkurranse

10 Argumentasjon: Vise til hva som skjer i resten av Europa
Versjon: Argumentasjon: Vise til hva som skjer i resten av Europa Det er stor uro i fagbevegelsen i samtlige land som har liberalisert, da de ser at det fører til sosial dumping. Uenighet i Danmark om innføring av direktivet - den konservative transportministeren krever at kvalitet og service må bli dårligere for å få effektiv konkurranse. 11 land i EU har bedt om og fått lov til å utsette direktivet. Posten Norge har tapt milliardbeløp på sin satsing i hhv Sverige og Danmark.

11 Argumentasjon: Folkelig motstand mot direktivet
Versjon: Argumentasjon: Folkelig motstand mot direktivet Meningsmålinger viser klart at folk ikke ønsker at direktivet skal innføres i Norge. Folk vil ha minimum samme kvaliteten og service på posttjenester som i dag. Ingen eller minimal støtte for at liberalisering vil gi bedre tjenester, slik Høyre og FrP hevder.

12 Argumentasjon: Massiv motstand i LO og Ap lokalt
Versjon: Argumentasjon: Massiv motstand i LO og Ap lokalt En samlet LO-kongress sto bak Postkoms krav om å utsette implementering av direktivet og å utrede konsekvensene av å bruke reservasjonsretten i EØS- avtalen. Et stort flertall av lokale folkevalgte i Ap ønsker ikke direktivet, viser meningsmålinger som er gjennomført.

13 TILTAKSPLAN (Tilpasses lokalt)

14 Tiltaksplan Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Kommentar:
Versjon: Tiltaksplan Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Kommentar: Lag lokalt tilpassede pressemeldinger om hvorfor Postkom er imot Postdirektivet og at vi vil mobilisere lokal motstand Mal kommer fra forbundet sentralt Oppfordre til bidrag fra medl. Bruk pressemeldingene til å ta kontakt med lokale medier Ta kontakt med lokale medier med utspill om at Postdirektivet vil gi dyrere og dårligere posttjenester - Vær tilgjengelig for ytterligere kommentarer og fotografering Skriv leserinnlegg om ulike områder som blir berørt av direktivet - Det er bedre med mange korte innlegg, enn å presentere alle argumentene i ett innlegg. - Bearbeid sentrale maler Utarbeid forslag til uttalelser som kan brukes i lokale organisasjonsledd i LO, Ap og Krf - Maler kommer fra forbundet sentralt

15 Tiltaksplan Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Kommentar:
Versjon: Tiltaksplan Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Kommentar: Ta kontakt med ordfører og andre sentrale politikere i kommunene Postkom har listen over ordførere som undertegnet oppropet i sommer Få kommunestyrene til å vedta uttalelser mot direktivet Enkelte kommuner har allerede gjort dette Arranger åpent møte om Postdirektivet – inviter til lokal debatt om konsekvensene av liberalisering Sentrale tillitsvalgte kan stille opp og bidra Ta kontakt med lokale støttespillere og få de med på felles prosjekter Forbundsnivå kan bistå med lister over hvem det kan være aktuelt å ta kontakt med Møte med LO og Lo-Stat lokalt for å avtale felles tiltak

16 Tiltaksplan Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Kommentar:
Versjon: Tiltaksplan Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Kommentar: Møte med de rød/grønnes fylkesrepresentanter på Stortinget Kan også gjøres i samarbeid med LO/LO-Stat Innlegg og forslag til uttalelse på LOs fylkeskonferanser/ LO-Stats lokale årsmøter - Forbundsledelsen kan delta - Sørge for at lokal LO/ LO-Stat avdeling fremme forslaget til uttalelse Temakonferanse; Outsorcing, privatisering, sosial dumping Invitere sentrale deltakere, politikere m.fl, gjerne i samarbeid med LO/LO-Stat Medlemsmøte med EUs postdirektiv som tema Invitere forbundsledelsen Lage oversikt over årsmøter i fylkes-, kommune- og lokallag – ta kontakt og oversende forslag til uttalelse Bruke sentral mal Tillitsvalgte kan tilby seg å innlede til debatt

17 Tiltaksplan Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Kommentar:
Versjon: Tiltaksplan Tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Kommentar: Felles aksjonsdag i samarbeid med andre forbund i kretsens område Samme dag i hele landet (høsten 2010?) Sende forslag til 1. mai paroler Aktivere og støtte politisk aktive medlemmer slik at saken holdes varm i lokalpolitikken Lag oversikt over hvem disse medlemmene er Hjelpe hverandre med å bygge opp argumentasjon mot de som ønsker liberaliseringen velkommen Hvorfor liberaliserer ikke en ultraliberalistisk stat som USA de nasjonale posttjenestene?


Laste ned ppt "Lokal handlingsplan for videre kamp mot postdirektivet 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google