Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedtektsendringer - Årsmøtet 2015. Vedtektsendringer og prosedyrer Styret foreslår overfor Årsmøtet å gjøre 4 endringer i Norturas vedtekter. De berører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedtektsendringer - Årsmøtet 2015. Vedtektsendringer og prosedyrer Styret foreslår overfor Årsmøtet å gjøre 4 endringer i Norturas vedtekter. De berører."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedtektsendringer - Årsmøtet 2015

2 Vedtektsendringer og prosedyrer Styret foreslår overfor Årsmøtet å gjøre 4 endringer i Norturas vedtekter. De berører paragrafene 16, 17, 27 og 28 I Norturas vedtekter § 29 står det: Endringer i vedtektene skal vedtas av årsmøtet. Videre står det: Vedtektsendringene skal legges fram for kretsmøtene i forkant av behandlingen i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget går ut på. Til gyldig vedtak om endring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet.

3 Vedtektsendringer § 16 - Innføring av elektronisk valg på Årsmøtet Mulighetene som åpner seg med elektroniske valg vil bidra til å gjøre valgene på Årsmøtet mer effektive. Bondelaget har allerede praktisert dette på de to siste årsmøtene § 16 Valg foreslås endret til: Valg av konsernets styremedlemmer, styreleder, styrets nestleder, ordfører, varaordfører, kontrollkomite samt regionutvalgenes ledere og nestledere skal skje skriftlig eller ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Det samme gjelder andre valg, hvis det forlanges.

4 Vedtektsendringer § 17 Fra to til ett års funskjsonstid Styret foreslår å endre §17 i vedtektene slik at alle eiervalgte styremedlemmer og medlemmer til region og krets utvalg velges for ett år om gangen. Kontrollkomite og valgkomite forblir uendret. Vedtaket trer i kraft fra og med årsmøtet 2015, men får ikke tilbakevirkende kraft. § 17 Funksjonstid foreslås endret til: Alle tillitsvalgte velges for ett år, med unntak av medlemmer til Norturas valgkomite og de regionale valgkomiteene, som velges for to år og kontrollkomiteen og valgkomiteene i kretsene som velges for tre år.

5 Vedtektsendringer § 27 Presisering av første ledd i vedtektene – antall i styret Samvirkeloven stiller krav om at det skal stå at styret skal bestå av et eksakt antall, eller eventuelt fra et tall og inntil et tall. § 27 Konsernstyret foreslås endret til: Nortura SA ledes av et styre på 14 representanter. Åtte styrerepresentanter og styreleder velges blant foretakets medlemmer i årsmøtet.

6 Vedtektsendringer § 28 Konsernstyrets oppgaver Styret mener at det mest naturlige er at fagutvalgene sjøl konstituerer seg og ikke at leder skal utpekes av styret. Dette har også i virkeligheten vært praksis i alle år. § 28 Konsernstyrets oppgaver 11. ledd foreslås endret til: Konsernstyret skal oppnevne fagutvalg og ledere for disse, samt fastsette instruks og behandle årsrapport fra fagutvalgene.

7 7 4. Vedtektsendringer


Laste ned ppt "Vedtektsendringer - Årsmøtet 2015. Vedtektsendringer og prosedyrer Styret foreslår overfor Årsmøtet å gjøre 4 endringer i Norturas vedtekter. De berører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google