Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- nyskaping via samarbeid Internasjonalt inspirert Marin design og produktutvikling - studietur til matfylket Rogaland, Viktoria Hotel 6. juni 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- nyskaping via samarbeid Internasjonalt inspirert Marin design og produktutvikling - studietur til matfylket Rogaland, Viktoria Hotel 6. juni 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 - nyskaping via samarbeid Internasjonalt inspirert Marin design og produktutvikling - studietur til matfylket Rogaland, Viktoria Hotel 6. juni 2006

2 2 MarinVEST – det største Arena-prosjektet  Satsingsområde = Marknadsorientering, produktutvikling og ny teknologi i sjømat- og havbruksnæringa på Vestlandet  Sju MarinVEST-losar i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland koplar bedrifter og FoU-miljø saman i konkrete utviklingsprosjekt  på tvers av fagfelt og artar  på tvers av fylkesgrenser  der små bedrifter samarbeidar med store i heile verdikjeda  større satsingar for store delar av ein bransje eller region  MarinVEST startar og styrkjer kompetansetiltak og møteplassar for næring, FoU-miljø og forvalting  MarinVEST bidreg til erfaringsutveksling i heile MarinVEST-klynga ARENA PROGRAMMET

3 3 Hovudverktøy MarinVEST = Los-ordninga: Sogn og Fjordane HordalandRogaland Helge Hustveit (48260549) Per Gunnar Kvenseth (90597310) Anne Grete Kjørrefjord (90937599) Tor Solberg (91634053) Arne Berge (92626263) Per Sanne (91143749) Johan Livastøl (97755330)

4 4 Verktøy  Kompetanse og kapasitet til konkret koplingsarbeid  Erfaringsutveksling og samarbeid over fylkesgrenser Slagord:  ned med fylkesgrenser, faggrenser og institusjonskamp!  fram for samarbeid mellom store og små bedrifter i heile verdikjeda!  tenk internasjonalt og på sluttkunden!  kvifor ikkje dra nytte av andre bransjar? (f.eks. sjømat og reiseliv) Eksempel på fylkesovergripande samarbeid mellom våre fylke, der me kan testa og formidla nye konsept for møteplassar og kurs, t.d. nettverksbyggjande kompetansehevingstiltak

5 5 Nyttige møteplassar og kurs skapar nettverk:  MarinVEST//design  kurs våren 2005, der 8 sjømatbedrifter deltok  Målsetting for bedriftene var:  Kjennskap til designprosessen og evna til å vurdera god og dårleg design  Bevisstgjering eigen merkevare og eige marknadspotensial  Avdekka og definera bedriftens designbehov  Kurset var svært inspirerande, og fleire av bedriftene arbeidar vidare med designoppdrag.  Gjort nyttige erfaringar som kan brukast i andre skreddersydde kurs i bransjen (vektleggja markedspotensial/merkevare)

6 6 Nyttige møteplassar og kurs skapar nettverk: Ny sjømat fra Vest  10 sjømatbedrifter på Vestlandet  FoU-miljø med ulik fagkompetanse frå to fylke  UiB på produktutvikling sjømat  Norconserv Stavanger på foredling/emballering  Mål = marknadsorientert og systematisk utvikling av konkrete produktidear i løpet av kurset  3 samlingar med fagleg påfyll, konkret arbeid med eigne prosjekt og nettverksbygging  Utgangspunkt for å generera kontakt og nye produktutviklingsprosjekt, t.d. skattefunnprosjekt  Finansiert av RUP Rogaland og Kompensasjonsmidlar for tapt arbeidsgjevaravgift Hordaland

7 Praktisk produktutvikling og samarbeid på Bontelabo fyrste samling...

8 8 Kyndig veilledning; ’Ja vi skal bruke mye smør, og det vil si mye smør og det gir god smak’

9 9 Oppgavene var mange og utfordrende

10 10 Men alle var fornøyd med resultatene !!

11 11 Positiv gruppe med utvidet fokus (8.mars-tog på Herdla)

12 12 Evaluering fra bedriftene siste samling: - hva har vi oppnådd?  Bedre kunnskap om produktutviklingsprosessen  Erfaring med hva produktutvikling krever (TingTarTid)  Har fått påfyll og mer kunnskap om markedskrav  Styrket samarbeide mellom UiB og Norconserv (er blitt mer markedsorientert, fått nyttig kunnskap om bedriftenes situasjon, økt kjennskap til hverandres tilbud og etablert et konkret samarbeidsprosjekt)  Blitt bedre kjent med andre i bransjen (mulighet for samarbeid eller kontakt seinere, ønske om flere samlinger)  Alle bedriftene mente forventningene til kurset var innfridd!! - hjelp til nyskaping via samarbeid

13 13 Oppsummerte erfaringar etter begge kursa  Nyttig bevisstgjering, kompetanseheving og nye kontaktar skapt  Viktig å starta i marknaden og kunden sitt behov, og så arbeida aktivt med produktutvikling i den enkelte bedrift  Ikkje nok å hengja på design og marknadsføring til slutt!  Nyttig å trekkja på kompetanse hos Innovasjon Norge og andre utekontor, gjerne så tidleg som mogeleg i prosessen  => nytt kurs = Marknadsorientert produktutvikling (Internasjonalt inspirert Marin design og produktutvikling)

14 14 Marknadsorientert produktutvikling 1. samling – Mattrendar og merkevarebygging. Studietur til Belgia og Frankrike med fokus på trendar, kundebehov og merkevarebygging 2. samling - Produktutvikling i praksis og presentasjon av kompetansemiljø og finansieringsordningar INSPIRASJON til å arbeida med Europa KUNNSKAP om struktur og trendar NETTVERK til å gå vidare med

15 15 Marknadsorientert produktutvikling Deltakande bedrifter: Kvitsøy Edelskjell Finny Sirevåg Neptun Mikals Laks Åkrahavn vekst Dalane Næringshage Næringssjef Bømlo kommune

16 16 Marknadsorientert produktutvikling Målsetting med seminar i Brussel og Bolougne Sur Mer: forståelse av trendar og krav i sjømatmarknaden diskutera sjømat direkte med aktørar i Brussel og Boulogne sur Mer Gjennom møter, butikkbesøk og diskusjon med medbrakt merkevarebyggjar (Mette Fagerli) synliggjera utviklingsbehovet hos deltakarane

17 17 Markedsorientert produktutvikling  Smakebiter fra programmet:  Trender, struktur og utfordringer i sjømatmarkedet i EU v/Stavangerkontoret i Brüssel, Merkevarebygger Mette Fagerli og Emily von Sydow, svensk journalist  Krav til leverandører og produkt v/innkjøper i supermarkedskjede Brussel  Besøk på fiskemarkedet i Bolougne sur Mer  Møte med Bolougne sur Mer development om struktur og strategi i sjømatklyngen der  2-3 møter med grossister som presenterer seg og sine behov, mulighet for produktpresentasjoner

18 18 M ål = konkurransedyktig matproduksjon...  www.marin-vest.no

19 19 Hvorfor ønsket UiB et slik kurs? Professor Ragnar:  Vi tilbyr produktutvikling fra marint råstoff som fag  Vi ønsker at teorien og kunnskapen skal komme til nytte for bedriftene  Vi ønsker å bidra til økt verdiskaping i samfunnet  Problemstillinger fra bedriftene => eksempler i undervisningen => fokuserer vår forskning

20 20 Hva har UiB fått ut av det så langt? Professor Ragnar:  har fått ideer til egen forskning/undervisning  har etablert samarbeid med bedrifter, der studentene kan gjennomføre masteroppg. i bedriften  har knyttet kontakter som potensielt kan bli partnere i et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

21 21 Hvorfor meldte Sea Eagle seg på? Markedsjef Dag:  Lære prosessen med å utvikle nye produkter  Innarbeide kulturen med produktutv. i organisasjonen  Vår største utfordring har vært kommersialisering og prøvesalg  Nettverk med andre småbedrifter  Kunnskapsløft

22 22 Hva har Sea Eagle fått ut av det så langt? Markedssjef Dag:  Akset for nye måter å gjøre ting på i produksjonen  Mange nye ideer  Nettverk mot FoU  Hva har vi gjort feil?  Utfordringer i slike kurs = foredragsholdere med praktisk erfaring og noen som har mislykkes! (like nyttig å høre hva som har gått galt som solskinnshistorier...)


Laste ned ppt "- nyskaping via samarbeid Internasjonalt inspirert Marin design og produktutvikling - studietur til matfylket Rogaland, Viktoria Hotel 6. juni 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google