Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.07.2014 Innovasjon Rogaland Strategiforslag: Nyskapingsprosesser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.07.2014 Innovasjon Rogaland Strategiforslag: Nyskapingsprosesser."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.07.2014 Innovasjon Rogaland Strategiforslag: Nyskapingsprosesser

2 Innovasjon Rogaland Disse aktørene har vært representert i workshops og møter der strategiene har blitt utmeislet: •Næringsforeningen i Stavangerregionen •RKK •Rogaland Kunnskapspark •Rogalandsforskning •Statoil •Stavanger kommune •Stolt Offshore •Technor •Tine •Universitetet i Stavanger •ARNE •Biomarin Vekst •Blue Planet •Deep Community •Energiparken •Fagforum for mat og drikke •Fjordkjøkken •Helse Stavanger •Lyse •Marine Harvest •Norconserv •Nutreco I tillegg har kommunenes næringssjefer og mange øvrige aktører vært i inngrep med prosessen

3 Innovasjon Rogaland En spesiell takk til kjernegruppen:  Helge Bergslien, Adm dir Norconserv  Jan Soppeland, Daglig leder Blue Planet  Torstein Hana, Daglig leder Deep Community  Ingeborg Flornes, Produktutviklingsleder Tine FoU  Arne Rettedal, 1. amanuensis HiS  Bernt Rønningsbakk, Innovasjon Rogaland

4 Innovasjon Rogaland Hvordan kan og bør Rogaland Kunnskapspark bidra? Hvilken rolle bør formelle nettverk spille i dette arbeidet? Hvordan kan vi ta tak i mulighetene for teknologioverføring? Hvordan bør etablererveiledningen legges opp? SNP Nyskapingsprosesser – mandat Hvordan stimulere til økt nyskaping innen disse næringene? Energi Måltids- næringen Helse, medisinsk teknologi Næringsliv generelt

5 Innovasjon Rogaland Energi  Næringsutvikling knyttet til gassanvendelse  Kartlegge markedsmuligheter  Energiparken som lokomotiv for næringsutvikling  Utvikling og kommersialisering av nye teknologier: Energiproduksjon, transportløsninger og naturgassanvendelse  Center of Expertice: E-drift og nye arbeidsprosesser  Videre arbeid: Etablere prosesser, samle ressurser, kartlegge aktivitet på området  Økt utvinning  Marginalfelt og haleproduksjon  Hente impulser fra relevante kilder Øke utvinningsgraden, styrke petroleumsklyngen, gassrelatert næringsutvikling, fokus på utdanning og FoU

6 Innovasjon Rogaland Måltidsnæringen Mål:  Verdens havbrukssenter (ref Blue Planet).  Et kraftsenter for mat- og måltidsnæringen av nasjonal og internasjonal betydning (ref Måltidsarena) ARNE : Være pådriver og medspiller med følgende strategier:  Styrke innovasjonssamarbeid  Styrke videregående utdanning og vitenskapsmiljøene  Sette måltidsnæringen på det nasjonale og internasjonale kartet  Støtte aktivt opp om Blue Planet sin planlagte havbruksmesse  Styrke Buffet / Gladmat  Skape synergier mellom arrangementene i næringen Synliggjør totalkompetansen. Regionen fortjener nasjonal og internasjonal fokus.

7 Innovasjon Rogaland Helse / medisinsk teknologi Vi har sterke fagmiljøer i regionen, blant annet:  Akuttmedisin  Klinisk forskning ved HS  Bevegelighet  Stimulere til økt FoU-samarbeid  Styrke nettverkene mellom FoU og kommersielle miljøer  Etablere helsenettverk  Rogaland Kunnskapspark bør være pådriver for innovasjonssamarbeidet Spisskompetanse med næringspotensial Dyrk fram kommersielle muligheter

8 Innovasjon Rogaland Kommunenes etablererveiledning Bakgrunn  14 kommuner, mange veiledningsordninger  Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg planla et samordningsprosjekt i forrige valgperiode Mål  En koordinert etablererveileding for hele regionen Strategi  Videreføre samarbeidsprosjektet mellom de fire kommunene  Gjennomføres som pilotprosjekt  Evaluere pilotprosjektet  Øvrige kommuner kopler seg til ny, felles veiledningsordning Etablererveiledningen må samordnes. For bedre tilbud, enklere administrasjon og bedre ressursutnyttelse

9 Innovasjon Rogaland Teknologioverføring  Gjennomføre prosjekter som adresserer muligheter knyttet til:  Energi  Helse  Måltidsnæringen  Definere teknologioverføringsmuligheter  Skape forankring i næringslivet  Organiser gjennomføring  Tett samarbeid med Rogaland Kunnskapspark og aktuelle nettverk. Stor utfordring – stort potensial Skap forankring - få opp mulighetene – organiser gjennomføring

10 Innovasjon Rogaland Formelle nettverk ARNE bør benytte nettverk i innovasjonsarbeidet:  Innovasjon Rogaland  Deep Community  Næringsforeningen for Stavangerregionen  Fagforum for mat og drikke  Biomarin Vekst  Måltidets hus Optimal utnyttelse av nettverkene:  Posisjonering: Stille krav til nettverkene  Koordinering: Behov for å ”rydde opp” i de mange nettverk.  Ressursallokering: Tilstrekkelig til å fasilitere innovasjons- samarbeid.  Evaluering: Årlig temperatursjekk i de ulike nettverkene. Nettverkene bør brukes til å stimulere og forankre nyskapingsaktiviteter

11 Innovasjon Rogaland Rogaland Kunnskapspark Rogaland Kunnskapspark (RKP) er en av ARNE sine viktigste innovasjonspartnere.  Godt fungerende redskap fra ide til bedrift  Egnet arena for teknologioverføring og ideutveksling  Mer ressurser til RKP for å arbeide proaktivt i markedet Økt satsing på Rogaland Kunnskapspark

12 Innovasjon Rogaland Rogaland Kunnskapspark: Mer ressurser til økt proaktiv innsats Bruk nettverkene til å etablere innovasjonsmuligheter Teknologioverføring: Skap forankring - få mulighetene på bordet – organiser gjennomføring Kommunenes etablererveiledning bør samordnes SNP Nyskapingsprosesser - oppsummering Gode muligheter foreligger. Start konkrete innovasjonsprosjekter Energi Måltids- næringen Helse, medisinsk teknologi Næringsliv generelt


Laste ned ppt "02.07.2014 Innovasjon Rogaland Strategiforslag: Nyskapingsprosesser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google