Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i vannområdeutvalget (VOU), Tana vannområde Tirsdag 12. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i vannområdeutvalget (VOU), Tana vannområde Tirsdag 12. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i vannområdeutvalget (VOU), Tana vannområde Tirsdag 12. november 2013.

2 Dagsorden for møtet Tiltaksanalysen for Tana vannområde (2016-2021) Overvåkning av nedlagte kommunale avfallsfyllinger Prosjektarbeidet i 2014

3 Utgangspunktet for tiltaksanalysen Januar 2013: 52 vannforekomster i risiko/mulig risiko for å ikke oppnå miljømålene innen 2021 November 2013: 27 vannforekomster i risiko. For disse foreslås det forebyggende, utbedrende eller restaurerende tiltak. * kongekrabbe ikke vurdert

4 Orienteringer om tiltaksutredninger Fylkesmannen i Finnmark Statens vegvesen Kommunene Prosjektleder: – Miljødirektoratet (bestandsregulerende tiltak) – Mattilsynet (Gyrodactylus salaris) -Kystverket (losplikt) -NVE (Julelvvassdraget) -Sjøfartsdirektoratet (ballastvann)

5 234-713-R Skiippagurrabekken Flere inngrep langs store deler av elvestrekningen: Kulvert Bekkelukking på privat eiendom (forurenset grunn) Vannforsyningsanlegg Uforholdsmessig høye kostnader. Forslag om utsettelse av miljømål til 2026

6 234-13-R Lišmmajohka Vandringshinder på privat vei Utbedringskostnad: Anslått 200.000,- Uavklart finansiering

7 Tanaelva (hovedelva) Avløpstiltak Sanering/rehabilitering av eldre avløpsnett (730.000 NOK) Forlengelse av ledningsnett (403.000 NOK) Tilsyn og kontroll med små avløpsanlegg (450.000 NOK)

8 234-498- Čabmajohka Vandringshinderkanalisering av elv Effekter uavklart. Videre problemkartlegging

9 234-58-R Vuohppejohka Vandringshinder på privat vei Uavklart tiltaksbehov Uavklart finansiering

10 Básavžžejohka øvre Behov for fiskeundersøkelse oppstrøms Vandringshinder?

11 Miljødirektoratet: Bestandsregulerende tiltak Reduksjon i fisket: gjenoppbygge tapte og sårbare bestander Konkrete tiltak vil avhenge av de pågående forhandlingene med finske myndigheter

12 Mattilsynet Forebygge spredning av Gyrodactylus salaris

13 Norges vassdrags- og energidirektorat Restaurere vassdragsmiljøet i Julaelva

14

15 Øvrige tiltak Losplikt (Kystverket) Ballastvann (Sjøfartsdirekotatet) Tana kommune (Hanaelva nedre) – Behov for utbedring av separat avløpsanlegg

16 Overvåkning av nedlagte kommunale avfallsfyllinger Prioritert tiltaksklasse 2 Prøvetatt xx fyllinger – Oalgejohka (Karasjok) – Bonaskasbekken, Hillagurra, Polmak, Sirma, Austertana (Tana) – Lebesby (Lebesby) Befart 3 fyllinger: – Flinta, Mehamn (Gamvik) – Smalfjordvann (Tana) – Jergul (Karasjok) – Kunes, Dyfjord og Kjøllefjord (Lebesby)

17 Overvåkning av nedlagte kommunale avfallsfyllinger forts. Tilleggsprøver: Julelva, Njuroggánjohka, Korselva og Luftjokelva. Analysert for: Næringssalter og miljøgifter. Foreløpig konklusjon: Ingen resipienter påvirket av utslipp fra nedlagte kommunale avfallsfyllinger Rapport ferdig i desember 2013 - Oversendes FM og kommunene

18 Overvåkning av nedlagte kommunale avfallsfyllinger forts BEHOV FOR OPPFØLGINGSTILTAK I 2014 Prøvetaking av avfallsfyllinger i tiltaksklasse 1: – Styrdalen og Vargvikholmen (Berlevåg) – Mánnevárre (Karasjok) – Vevikneset, Mehamn (Gamvik) – Kjøllefjord (Lebesby)


Laste ned ppt "Møte i vannområdeutvalget (VOU), Tana vannområde Tirsdag 12. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google