Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TVG-MØTE 10. JUNI 2009 Kl. 1400 – 1700: TVG-møte 1.Referat fra forrige møte, 12. mars 2009 2.Markedssituasjonen - forventninger for markedet i 2009 / 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TVG-MØTE 10. JUNI 2009 Kl. 1400 – 1700: TVG-møte 1.Referat fra forrige møte, 12. mars 2009 2.Markedssituasjonen - forventninger for markedet i 2009 / 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 TVG-MØTE 10. JUNI 2009 Kl. 1400 – 1700: TVG-møte 1.Referat fra forrige møte, 12. mars 2009 2.Markedssituasjonen - forventninger for markedet i 2009 / 2010 - utspill / tiltak? 3.Kontraktsinngang 4.Utstillinger - Transport 201? - Transportmessa på Gardermoen; oppsummering 5.Salgs- og lev.betingelser; under arbeid; NBFs rolle m.m. 6.Slitasjekriterier; brosjyre under arbeid 7.Godkjenningsdirektivet / Vegdirektoratet 8.Posten 9.Eventuelt Kl. 1800 - ….: Forfriskning / middag på TGI Friday’s

2 MARKEDSSITUASJONEN Totalmarkedet > 6 tonn i 2009 - hvorav > 16 tonn Totalmarkedet > 6 tonn i 2010 - hvorav > 16 tonn Bussmarkedet 2009 / 2010 Bruktmarkedet 2009 Ettermarkedet Påbyggmarkedet

3

4

5

6 TRANSPORTMESSA PÅ GARDERMOEN Erfaringer Deltagelse Kostnader Hva med 2010?

7 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Møte i NBF 5. mai 2009: Utgangspunkt: Ønske i TVG om betingelser spesielt for lastebil NBFs økte satsing på nyttekjøretøyer NBFs salgs- og leveringsvilkår i næringskjøp, supplert med Renault Trucks Norge AS’ utkast til tilsvarende. Konklusjon: Betingelsene ble gjennomgått i detalj med kommentarer NBF vurderer ovenstående og om en skal lage eget dokument for lastebil, eller om en kan endre dagens dokument til å omfatte alt, dvs. innlemme ovenstående endringer i dagens dokument. NBF tar saken opp i internt møte 20. mai, og kommer deretter tilbake med sine vurderinger.

8 SLITASJEKRITERIER BaseCamp v/ Carl Kvile er i gang med utkast - bruker bildene fra importører - tekstforfatter: kan trenge faglig hjelp Ferdig utkast forventes i løpet av et par uker Møte i ”arbeidsgruppen” (BIL, FINFO, NLF + påbyggerne?): - nøye gjennomgang / redigering / korrektur / enighet Ferdigstillelse / trykking / pdf

9 SLITASJEKRITERIER - KOSTNADER TILBUD Brosjyre Opplag: 5000 eks Format: A4 Omfang: 36 sider Farger: 4+4 Ferdiggj: Ryggstiftes Pris 5000 eks: Kr 34 700,- + mva. I tillegg kommer ca. kr. 10.000,- til tekstforfatter Antall sider blir antagelig lavere enn 36, så totalkostnaden blir kanskje ikke mye høyere enn ovenstående tilbud. Kostnad fordeles likt på de 3 partene (NLF?)

10 GODKJENNINGSDIREKTIVET Link til ny forskrift (høring) og direktivet på: www.vegvesen.no –Off. høringer –Tidligere høringer Sidene oppdateres fortløpende.

11 GODKJENNINGSDIREKTIVET http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/i ndex.htm –MOTOR VEHICLES Chronological listChronological list Tips: www.google.nowww.google.no –Søk på: 2007/46 Bilag IV og XI angir liste over særdirektiver/rettsakter (tekniske krav) Språk: Tilgjengelig på alle EU-språk

12 GODKJENNINGSDIREKTIVET

13 Planlagt framdrift: Mai 09: Aksepterer EF-typegodkj. iht. nytt dir. Forutsetning belter i buss og båreinnf./pasientsikring i ambulanse. For øvrig fortsetter Kjøretøyforskriften. Høst/vinter 09: Nytt dir. implementeres. Enkeltgodkjenning: Kravene i dir. utsettes til våren 2010. Typegodkjenning: Iht. til direktivet. Nasj. typegodkj.: Utstedes inntil dato for obligatorisk EF-typ. i de resp. gruppene.

14 ENDRING I KJØRETØYFORSKRIFTEN ”Forskrift om endring i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 6-3 nr. 1 skal lyde: 1. Registreringspliktig kjøretøy skal være godkjent før det tas i bruk. Ny bil og tilhenger til bil som er dokumentert EF-typegodkjent i annet EØS-land i samsvar med direktiv 2007/46/EF som endret ved forordning EF/1060/2008 skal anses som godkjent. Kjøretøygruppe som angitt i godkjenningen skal benyttes. Dokumentert oppfylt kravnivå eller EF-typegodkjenning for systemer, komponenter, tekniske enheter og delvis oppbygde kjøretøy etter nevnte rettsakter kan benyttes som ledd i enkeltgodkjenning eller nasjonal typegodkjenning. For buss klasse II gjelder dette ledd bare dersom bussen er utstyrt med bilbelte som tilfredsstiller kravene i direktiv 96/36/EF og 96/38/EF. Ambulansebil skal i tillegg oppfylle kravene til sikring av båre og pasient på båre i § 8-7. Annet ledd trer i kraft 29. april 2009.

15 TVGs / BILs innspill: 9.12.2008 Svar fra Posten: 13.12.2008 - med forslag om møte etter anbudsperioden Tilbakemelding fra BIL19. mars, om møte Påminnelse fra BIL 8. mai Ny påminnelse fra BIL 15. mai

16 EVENTUELT Søknad fra NBF om støtte kr. 50.000 til utarbeidelse av veiledning for reparasjoner på ADR-kjøretøyer Hva er gjort allerede – i Sverige, Finland osv.? Har Norsk Petroleumsinstitutt noe? Hva svarer TVG / BIL?


Laste ned ppt "TVG-MØTE 10. JUNI 2009 Kl. 1400 – 1700: TVG-møte 1.Referat fra forrige møte, 12. mars 2009 2.Markedssituasjonen - forventninger for markedet i 2009 / 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google