Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om eksamensperioden, klageadgang og russetid ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om eksamensperioden, klageadgang og russetid ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om eksamensperioden, klageadgang og russetid ved

2 Status for VG 3 ved 1. termin Skolens holdning til russetiden Eksamensperioden Klageadgang Informasjon om krafttak mot kreft 2 Agenda

3 Målsetningen med denne informasjonen er å bidra til at våre avgangselever fullfører skoleåret og består eksamen 3

4 Bildene vedr. fravær er fjernet fra presentasjonen som ligger her på hjemmesiden. Dersom det er ønskelig kan de sendes på e-post dirkete til foreldre. Ta i så fall kontakt med skolen. 4

5 Retningslinjer for russefeiringen Det gjennomføres en orientering for avgangselevene hvor hensikten er å sikre at medelevers og læreres har et godt læringsmiljø, (Opplæringslovens § 9a). Skolen tilpasser ikke skolehverdagen til russens arrangementer. Skolen tilpasser ikke heldagsprøver og lar elever gjennomføre prøver på andre tidspunkter enn det skolen har bestemt, eller utsetter fristen for ferdigstilling av elevarbeider. Bruk av skolens uteområde utenom skoletiden til russearrangementer er ikke tillatt. Alkoholbruk m.v. tillates ikke. “Terrordager” og lignende er totalforbudt. Russebusser kan ikke parkeres på skolen uten særskilt tillatelse. Russebiler anvises særskilt parkering Skolereglementet og straffeloven gjelder uten unntak også for russen selv om en har fått på seg en russedress Det gjennomføres en egen informasjonsøkt med russen hvor skolen i samarbeid med politi, vegvesenet og helsesøster veileder og presiseres rammene for russefeiringen. 5

6 Eksamen og klager 6

7 7 Eksamenstrekk 3ST: 3 skriftlige og 1 muntlig eksamen 3SF: 4 eksamener, hvorav en må være fra formgivning 3MK: 3 eksamener, 2 obligatoriske + 1 trekkfag Norsk hovedmål er obligatorisk for alle – 29. mai 3DE: Tverrfaglig skriftlig eksamen

8 Elevene får beskjed om skriftlige eksamensfag onsdag 13. mai Elevene har ingen lesedager i forkant av eksamensdagene. 8 Skriftlig eksamen

9 9

10 Datoer for muntlig eksamen våren 2015 er 9., 11. og 16. juni. Beskjed5. juni– Eksamen 9. juni Beskjed9. juni– Eksamen 11. juni Beskjed12. juni– Eksamen 16. juni 10 Muntlig eksamen

11 Kun sykdom er gyldig fravær ved eksamen Sykemelding må leveres skolen så raskt som mulig. Elever med sykdomsfravær meldes opp til utsatt prøve ved høsteksamen som avholdes i løpet av november og desember. Elever som er oppe til utsatt prøve tildeles normalt ikke studieplass fra høsten, men de beholder førstegangsvitnemål 11 Fravær fra eksamen

12 5. juni Standpunktkarakterer i offentliggjøres på skolearena og på utskrift til hver enkelt elev. Klagefrist: 15. juni kl. 09.00 19. juni Eksamenskarakterer offentliggjøres i skolearena i løpet av dagen. Klagefrist: 29. juni 12 Offentliggjøring av karakterer

13 Klagen fremsettes skriftlig innen de frister som gjelder (10 dager fra offentliggjøring) Mer informasjon om klageadgang og skjema for klage legges på skolens hjemmeside www.hamar-katedral.vgs.nowww.hamar-katedral.vgs.no 13 Klageadgang

14 Ny Gjelder elever som får karakteren 1 på eksamen. Særskilt Gjelder elever som får karakteren 1 i standpunktvurdering. 14 Ny og særskilt eksamen

15 Gjennomføres i løpet av november/ desember. Ved å gå opp til utsatt/ny/særskilt eksamen, beholder eleven standpunktkarakter i faget. Dersom eleven ikke benytter seg av muligheten for utsatt/ny/særskilt eksamen høsten 2014, må han/hun selv melde seg opp til privatisteksamen. Standpunktkarakter faller da bort. Elever som får IV i standpunkt omfattes ikke av ordningen og må selv sørge for å melde seg opp til eksamen som privatist. 15 Ny og særskilt eksamen

16 Avslutning den 16. juni kl 18.30 i skolens gymsal (Kattahallen) Egen invitasjon sendes ut Vi ønsker vg3-elever og foresatte hjertelig velkommen! 16 Avslutningsseremoni for vg3-elever

17 Minner om at skolen i tillegg til internett også legger ut informasjon på sin Facebookside! 17


Laste ned ppt "Orientering om eksamensperioden, klageadgang og russetid ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google