Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inn på Tunet En del av vårt aktive landbruk Informasjonsmøte Vådal nedre, 27 januar 2015 Hege Ericson Leder, IPT-utvalget Norges Bondelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inn på Tunet En del av vårt aktive landbruk Informasjonsmøte Vådal nedre, 27 januar 2015 Hege Ericson Leder, IPT-utvalget Norges Bondelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inn på Tunet En del av vårt aktive landbruk Informasjonsmøte Vådal nedre, 27 januar 2015 Hege Ericson Leder, IPT-utvalget Norges Bondelag hege.ericson@innpatunet.nohege.ericson@innpatunet.no, tlf 979 60 744

2 Definisjonen Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

3 Hva er IPT-utvalget i Norges Bondelag Rådgivende organ for styret i NB Innspill til jordbruksforhandlingene Kunnskap om inn på tunet – næringen – Oppstart og varig drift, tilrettelegging – Fjerne flaskehalser som hindrer utberedelse av ipt – Oppfølging av godkjenningsordningen – Bidra til å utvikle møteplasser for ipt-tilbydere

4 Det aktive landbruket har: Unik arena Dyrene Nærhet til naturen Menneskene ”Årntli arbe”

5 Mulighetene Skape flere arbeidsplasser på gården Utnytte gårdbrukerne samlede kompetanse Styrke gårdens økonomi, flere bein å stå på Små krav til investeringer, bruk det du har Skaper liv og røre på gården Kontakt med nye miljø, større nettverk i hverdagen Arbeidet oppleves meningsfylt, nyttig for brukerne

6 Hva kjennetegner en god IPT- tilbyder Glede i å arbeide med mennesker God tilrettelegger Strukturert, må kunne planlegge for og lede andre Trygg, må håndtere uventede situasjoner Selge tilbudet på en troverdig og profesjonell måte Bedriftsøkonomisk innsikt, kunne beregne pris

7 Inn på tunet Grønt Arbeid – Stell av dyr og planter, skogsdrift, pleie av kulturlandskap, vedlikehold av maskiner og bygninger, snekring, husflid, baking, matlaging. Dette er ofte lavterskeltilbud med fokus på arbeidstrening. – Kunder er NAV og Arbeidsmarkedsbedrifter Dagtilbud pleie/omsorg – Gi mulighet for aktiviteter/arbeid på gården, kontakt med dyr og natur. – Kunder er kommunene v/helsesektoren Tilbud til personer med demens – Bruke gårdens dyr og uteområde for tilrettelagte aktiviteter, fokus på livskvalitet og avlastning av pårørende. – Kunder er kommunene v/helsesektoren

8 Inn på tunet Avlastning, barn og unge – Helgeopphold og timesopphold. – Kunder er kommunene v/barneverntjenesten og BUFETAT. Støttekontakttilbud – Meningsfulle aktiviteter, enkeltpersoner og grupper. – Kunder er kommunene. Gården som pedagogisk ressurs – Undervisningsopplegg basert på produksjonsprosessene på gården. Deltakelse i matproduksjon og gårdsarbeid. – Allmennpedagogikk og spesialpedagogikk – Hele klasser og enkeltelever – Kunder er kommunene v/oppvekstsektor

9 Inn på tunet Tilpassede skoledager for elever i videregående skole – Bruke gårdens ressurser for å skreddersy tilbudet i forhold til elevens behov. – Kunder er Fylkeskommunen og iblandt NAV Skolefritidsordning, leksehjelp – Kan tilbys i kombinasjon – Kunder er kommunene

10 Inn på tunet Fritidstilbud – Ferieopphold – Kunder her er private eller i enkelte tilfeller kommunens barnevern. Integreringstiltak innvandrere/flyktninger – Styrke norskopplæring og samfunnskunnskap. Utdanning innen landbruk. – Kunder er kommunene v/flyktningetjenesten, ulike flyktningemottak og/eller voksenopplæringen Kriminalomsorg på tunet – Relativt nytt, skissert behov fra Landbruks- og matminister og Justisminister i august 2009. – I kommunal regi finnes Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), som kan ha en nøkkelrolle.

11 Tjenesteproduksjon på gård Tradisjon som råvareprodusenter Lære oss å bli tjenestetilbydere Kombinasjonsbruk - produsere gode råvarer - produsere gode tjenester - privatliv på arbeidsplassen…

12 Profesjonalitet Tydelige og synlige tilbydere Kunnskap om og kjennskap til kunder og brukere Fleksibilitet og tilgjengeligehet Kvalitetssikrede tilbud, ordnede avtaler, formaliteter i orden

13 Tjenesten skal fylle brukers behov Brukere skal oppleve mestring og læring gjennom å delta i arbeid og aktivitet Brukere Tjenesten skal dekke kjøpers behov for å tilby innbyggerne det riktige tjenestetilbudet. Dette omfatter både lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. Kjøper Leveransen skal oppfylle gårdbrukers behov for inntjening i sin næringsvirksomhet Leverandør

14 Salg av inn på tunet - tjenester Direktesalg – annonsering, oppslag, brev – Eks. barnehagebesøk, gårdsbesøk Anbud – Kunden har kartlagt behovet – Forutsigbar og formell prosess Nye tjenester, alternative løsninger til dagens tjenester – Kunden har ikke definert behovet – Prosjekttenking – Krever ildsjeler på begge sider – Krever ressurser, tid og tålmodighet – Mest vanlig!

15 Vårt marked Mest vanlig – det offentlige som kunde - markedsføring - tjenesteutvikling - kvalitetssikring - kontrakter - administrative rutiner Markedet er regulert av lovverk.

16 Det offentlige som kunde, erfaringer Møter saksbehandlere med god fagkompetanse og kunnskap om brukerne Varierende kunnskap om inn på tunet Årlige budsjettforhandlinger styrer mye - langsiktige utfordringer, kortsiktig økonomi

17 Det offentlige som kunde: erfaringer Noen tør å prøve Ulike kulturer Inn på tunet finnes ikke i tiltakssystemet Signaliserer økende behov Forankring og aksept Sikre betalere

18 Litt om anbud Anbud Positivt Tydelig kravspesifikasjon og bestilling Ryddig prosess Forutsigbart Rettferdig

19 Kunnskap om markedet Hvem er kunden? Hvor blir bestemmelsene tatt? Kjøper kommunen eksterne tjenester? Har kommunen bestillerkompetanse og er det vilje til å bestille tjenester?

20 Godkjenningsordning for inn på tunet - gårder Forvaltes av Matmerk Del av KSL-systemet Knytter inn på tunet til aktivt landbruk Trygghet for leverandør og kjøper www.matmerk.no

21


Laste ned ppt "Inn på Tunet En del av vårt aktive landbruk Informasjonsmøte Vådal nedre, 27 januar 2015 Hege Ericson Leder, IPT-utvalget Norges Bondelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google