Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsprosjekt mellom Skogn ungdomskole/Nesset ungdomskole og Rennaker gård Levende læring ”Gården som læringsarena”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsprosjekt mellom Skogn ungdomskole/Nesset ungdomskole og Rennaker gård Levende læring ”Gården som læringsarena”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsprosjekt mellom Skogn ungdomskole/Nesset ungdomskole og Rennaker gård Levende læring ”Gården som læringsarena”

2 Hela kroppen beh ö vs Ö gon kan se och ö ron kan h ö ra, men h ä nder vet best hur det k ä nns att g ö ra. Huden vet b ä st n ä r n å gon ä r n ä ra. Hela kroppen beh ö vs f ö r att l ä ra. Hj ä rnan kan t ä nka och kanske f ö rst å, men benen vet b ä st hur det ä r att g å. Ryggen vet best hur det k ä nns att b ä ra. Hela kroppen beh ö vs f ö r att l ä ra. Om vi skall l ä ra oss n å’ t om v å r jord, s å r ä cker det inte med bara ord; Vi m å ste komma den n æ ra. Hela kroppen beh ö vs f ö r att l ä ra.

3 ”Gården som læringsarena”  Tilbudet henvender seg mot små grupper eller enkeltelever, fortrinnsvis i ungdomstrinnet i grunnskolen.  Tilbudet er å betegne som ett spesialpedagogisk tiltak for elever med generelle lærevansker, store tilpasnings- og adferdsvansker eller elever med ulike diagnoser som har behov for tilrettelagt undervisning utover det skolen kan tilby.

4 ”GÅRDEN SOM LÆRINGSARENA”  Samarbeidsprosjekt mellom skole og gård - 2-årig prosjekt (2009). - Intensjonsavtale m Skogn b. u. skole og Nesset u.skole om langsiktig avtale fra høsten 2009.  Basisfag i skolen implementeres inn i praktiske aktiviteter. - Utgangspunkt for alle aktiviteter er elevenes IOP og læreplaner i Kunnskapsløftet.  Stor grad av samarbeidsoppgaver.  Nært samarbeid mellom skole og gård.

5 SITUASJON IDAG  13 ELEVER MED LÆRINGS-, TILPASNINGS- OG ADFERDSVANSKER.  SKOGN B –U SKOLE OG NESSET U-SKOLE BENYTTER TILBUDET I DAG.  ALDER FRA 12 TIL 15 ÅR.  ELEVENE ER FORDELT I GRUPPER PÅ 3 DAGER. (TIRSDAGER, ONSDAGER OG TORSDAGER)  GÅRDBRUKER OG EN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER FØLGER ELEVENE PÅ GÅRDEN.  ELEVENE BLIR HENTET KL.0830 OG KJØRT TILBAKE TIL SKOLEN KL.1400.

6 Produksjon: Korn, gras, kjøtt og skog Barnehagen: 26 plasser med 7 ansatte Utdanner lærlinger innenfor barne -og ungdomsarbeiderfaget

7 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 1.UTVIKLINGSMÅL:  Elevene vil gjennom ulike praktiske oppgaver få møte utfordringer de kan strekke seg mot. De får oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål alene og sammen med andre.  Erfare og se teori opp mot det daglige praktiske liv. ”Knagger” å henge teorien på.

8 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 2. SOSIAL KOMPETANSE  Øvelse i samarbeid, sosial omgang og utvikling av empati er viktig for elevenes sosiale kompetanse.

9 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 3. YRKESVEILEDNING  Elevene får delta i ulike arbeidsoppgaver som gir ett innblikk i forskjellige yrkesretninger. Dette mener vi kan hjelpe dem i riktig førstevalg i yrkesrettet utdanning, og samtidig forebygge frafall i videregående skole.

10 Fakta fra Stiklestadkonferansen 2008 og forskningsprosjektet ”Satsing mot frafall”  3 av 10 dropper videregående skole.  Størst frafall på yrkesfag.  Kun 54 % av elevene på yrkesfaglig utdanning oppnådde formell kompetanse etter 5 år.  Sammenheng mellom lave karakterer i ungdomskolen og frafall i videregående skole.  Sammenheng mellom stort fravær i ungdomskolen og frafall i videregående skole.  Undersøkelsen ”Satsing mot frafall” viser følgende begrunnelser for å slutte i videregående skole:  Var skole lei.  Ønsket å jobbe.  Valgte feil kurs.

11

12 FROKOST MED LOKAL-AVISER

13 Mål  Elevene vil gjennom diskusjon om dagsaktuelle tema, få forståelse for og kunnskap om ulike samfunnsspørsmål. Vi ønsker å skape engasjement og refleksjon, samt at de utvikler sitt ordforråd i diskusjoner.  Spise godt og ernæringsmessig til både frokost og lunsj.

14 DEMONTERING AV BIL

15 Mål  Elevene vil få finmotorisk trening ved å demontere deler på bilen. Mange av delene ligger vanskelig til og krever derfor nøye planlegging av den som utfører oppgaven. Elevene får også trening i å jobbe strukturert etter en plan hvor det kreves at de holder god orden på deler og verktøy, samt at de avslutter en oppgave de har påbegynt.

16 PRAKTISKE OPPGAVER Reparasjon av vannlekkasjeSveising

17 Bordkledning av fjøsveggStøping

18 PRAKTISKE OPPGAVER Mål  Elevene tilegner seg teoretisk kunnskap gjennom praktisk handling.  Elevene får ferdigheter og kunnskaper i ulike praktiske gjøremål.  Elevene får kunnskaper innenfor ulike yrkesretninger

19 GRISESLAKTING I BARNEHAGEN

20 GRISESLAKTING MÅL  Elevene får ta del i en gammel tradisjon og oppleve en uforglemmelig naturfag-time hvor slakter tar for seg grisens anatomi. De får også se at kjøttet vi spiser faktisk ikke produseres i kjøttdisken på Mega.

21 FJØS OG DYRESTELL Flytting av dyr på beiteFjøsarbeid

22 FJØS OG DYRESTELL MÅL  Elevene vil gjennom håndtering av dyr utvikle etiske holdninger. De lærer å ta ansvar og se dyrenes betydning for kulturlandskapet.

23 PROSJEKT ”TRAKTORHENGER”

24 TRAKTORHENGER MÅL  Elevene vil gjennom prosjektet få kunnskap om og praktisk erfaring i bruk av dagligdags matematikk. Bestilling og henting av varer.  Oppgaven er også med på å gi elevene trening i planlegging og gjennomføring av et større prosjekt.

25 BARNEHAGEN MÅL  Delta med leik og omsorg for små barn.  Være gode forbilder for barna.  En god arena for utvikling av empati.

26 SKOGEN

27 ELGJAKT

28 PARTERING AV ELG

29 REVEJAKT

30 MATPAUSE

31 FISKETUR PÅ FJELLET

32 SKOGEN/FJELLET MÅL  Elevene vil gjennom ulike opplevelser og praktisk arbeid få kunnskap om skogen og fjellet som ressurs og det biologiske mangfold som finnes der.

33 PROSJEKTETS UTFORDRING  Fra prosjekt til forankring i skolenes planer  Økonomi  Langsiktighet for skoler og gårdbruker

34 EVALUERING  Elevene mestrer oppgaver.  Elevene viser evner som de ikke får vist i klasserommet.  Elevene samarbeider i ulike arbeidsoppgaver.  Elevene viser glede og interesse for arbeidet.  Elevene viser mer omsorg for hverandre enn på skolens arena, og har høyere toleranse for hverandres ulikheter.  Elevene viser evnen til å reflektere bedre i aktuelle samfunnsspørsmål.  Elevene har fått større ordforråd i diskusjoner.  Elevene viser større utholdenhet i fysiske utfordringer.  Elevene spiser mer og bedre ernæringsmessig enn på skolen.

35


Laste ned ppt "Samarbeidsprosjekt mellom Skogn ungdomskole/Nesset ungdomskole og Rennaker gård Levende læring ”Gården som læringsarena”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google