Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bidrar far mer hjemme når mor er i jobb? Ragni Hege Kitterød og Silje Vatne Pettersen Statistisk sentralbyrå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bidrar far mer hjemme når mor er i jobb? Ragni Hege Kitterød og Silje Vatne Pettersen Statistisk sentralbyrå."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bidrar far mer hjemme når mor er i jobb? Ragni Hege Kitterød og Silje Vatne Pettersen Statistisk sentralbyrå

2 2 Den kvinnevennlige velferdsstaten - gjør det lettere for mødre å være yrkesaktive Den farsvennlige velferdsstaten - gjør det lettere for fedre å bruke tid hjemme Windebank (2001): Minner om at en kvinnevennlig velferdsstat ikke nødvendigvis innebærer at fedre gjør mer hjemme. Får mor hjelp av staten med barneomsorgen slik at mors yrkesarbeid ikke har konsekvenser for fars innsats hjemme?

3 3 Tidligere forskning Noen finner at far kompenserer for mors yrkesarbeid med litt større innsats hjemme. Andre finner ingen sammenheng mellom mors yrkesarbeid og fars innsats hjemme. - Sammenhengene kan variere mellom land og over tid. - Ulike datakilder kan gi ulike resultater (spørreskjema vs. dagbok). - Har sett på forskjellige deler av familiearbeidet (husarbeid vs. omsorg for barn). - Noen ser på den relative fordelingen av oppgaver. Andre på fars absoluttet tidsbruk.

4 4 Data: Tidsbruksundersøkelsen 2000-01 - Dagbok. To døgn, ti minutters intervaller Hovedaktivitet Biaktivitet Samvær med andre, særlig barn - En times intervju - Analyserer et underutvalg av gifte/samboende fedre med barn 1-15 år. 357 personer, 714 dager.

5 5 Avhengige variabler, fra dagbok: Fars tid til husarbeid Fars tid til aktiv barneomsorg Fars tid til innkjøp mm Fars tid sammen med barn Forklaringsvariabler, fra spørreskjema: Mors ukentlige arbeidstid, timer Antall timer mor har fri mens far er på jobb Kontrollvariabler, fra spørreskjema: Antall barn, barns alder Fars arbeidstid, utdanning og alder Husholdsinntekt Bruk av rengjøringshjelp

6 6 Hypoteser: 1. Far innsats hjemme øker med mors tid til yrkesarbeid 2. Far innsats hjemme øker når mor er på jobb mens han selv har fri Metode: Multivariat analyse. Tobit-regresjoner.

7 7

8 8 Mors ukentlige arbeidstid Mor ikke yrkesaktiv12 % 1-19 timer per uke18 % 20-34 timer per uke30 % 35-44 timer per uke36 % 45 timer + 3 % Antall timer mor er på jobb mens far har fri Mor ikke yrkesaktiv12 % Yrkesaktiv, ikke på jobb mens far har fri31 % Jobber 1-19 timer mens far har fri43 % Jobber 20-34 timer mens far har fri 7 % Jobber 35 timer + mens far har fri 6 %

9 9 Resultater fra regresjonsanalyse av sammenhengen mellom mors arbeidstid og fars til til hus- og omsorgsarbeid. Timer per uke

10 10 Resultater fra regresjonsanalyse av sammenhengen mellom antall timer mor er på jobb mens far har fri, og fars tid til hus- og omsorgsarbeid. Timer per uke.

11 11 Konklusjoner  Far bruker litt mer tid til husarbeid og aktiv barneomsorg når mor arbeider deltid enn når mor er hjemme.  Full jobb for mor innebærer ikke mer hus- eller omsorgsarbeid for far.  Far gjør litt mer husarbeid når mor arbeider 1-19 timer mens han selv ikke er på jobb.  Ellers har det liten betydning for fars innsats hjemme at mor jobber når far har fri.  Den nye farsrollen innebærer altså at far øker sin innsats hjemme når mor er i jobb, men bare til en viss grad, og bare for visse oppgaver.  Omfattende bruk av eksterne tilsynsordninger når mor har full jobb.  Paret bruker totalt sett mindre tid til husarbeid når mor har full jobb. Far kompenserer ikke for redusert innsats fra mor.  Få benytter privat rengjøringshjelp.


Laste ned ppt "1 Bidrar far mer hjemme når mor er i jobb? Ragni Hege Kitterød og Silje Vatne Pettersen Statistisk sentralbyrå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google