Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mars 2014 Listeforslag Forberedelser. Informasjon til partiene Krav til listeforslaget (f.eks. antall kandidater) Krav til kandidatene Krav til og antall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mars 2014 Listeforslag Forberedelser. Informasjon til partiene Krav til listeforslaget (f.eks. antall kandidater) Krav til kandidatene Krav til og antall."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mars 2014 Listeforslag Forberedelser

2 Informasjon til partiene Krav til listeforslaget (f.eks. antall kandidater) Krav til kandidatene Krav til og antall underskrivere Mal for listeforslaget Kontaktinformasjon 2

3 3 Listeforslaget danner utgangspunktet for det som blir partiets stemmeseddel

4 Krav til listeforslaget vl. § 6-1 (1-2) Bare en valgliste fra hver gruppe/parti per valgdistrikt Angi hvilket valg det gjelder Må ha overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget Registrert parti - enslydende med registrert navn Overskriften må ikke kunne forveksles med navnet på et registrert pol. parti 4

5 Krav til listeforslaget vl. § 6-1 (2), § 6-4 Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt Ha kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår Stilling eller bosted kan påføres (skal med hvis nødvendig for å unngå forveksling) Må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget Vedlegg 5

6 Frister for listeforslaget vl. § 6-1 (1), § 6-5 og § 15-5 I 2015 er fristene: For å levere inn: tirsdag 31.mars– kl. 12.00 For å tilbakekalle forslaget: mandag 20. april – kl. 12.00 Vedkommende valgmyndighet skal godkjenne listeforslagene innen 1. juni 2015 vl. § 6-6 (2) 6

7 Antall kandidatnavn på listeforslaget vl. § 6-2 (2) Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med minimum 7 kandidater. maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, pluss inntil seks andre navn. 7

8 Antall kandidatnavn på listeforslaget vl. § 6-2 (3) Kommunestyrevalg: Det kan gis et stemmetillegg til de øverste kandidatene på listeforslaget. Forslagstillerne gi stemmetillegg til følgende antall kandidater: 11-23 kommunestyremedlemmer: inntil 4 25-53 kommunestyremedlemmer: inntil 6 55 kommunestyremedlemmer eller flere: inntil 10 Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift 8

9 Krav til kandidatene vl. §§ 3-3, 3-4, 6-6 (4) pkt. Kandidatene skal ha stemmerett ved valget i Norge og på valgdagen er folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune eller fylkeskommune, og som ikke er utelukket eller fritatt. 9

10 Underskrifter – registrerte partier med en viss oppslutning vl. § 6-3 (1) Listeforslaget skal være underskrevet av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller kommunen listen gjelder. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. 10

11 Underskrifter – øvrige forslagstillere vl. § 6-3 (2) a) Fylkestingsvalget: Listeforslaget skal være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket Kommunestyrevalget: Listeforslaget skal være underskrevet av 2 prosent antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunevalg. Minimum: antall medlemmer i kommunestyret 11

12 Annet Retting av feil og forhandling med de tillitsvalgte vl. § 6-6 Kandidatene skal ha varsel om at de står på liste – med informasjon om fritaksgrunnene og frist for å kreve fritak vl. §§ 6-6 (4), jf 3-4 (1) 12

13 Annet Tillitsvalgte skal underrettes så snart listene er godkjent og få tilsendt en kopi av den godkjente listen Legge de offisielle valglistene til gjennomsyn og kunngjøre overskriftene på de godkjente valglistene vl. § 6-7 Klagefrist – 7 dager fra offentliggjøringen vl. § 6-8 13


Laste ned ppt "Mars 2014 Listeforslag Forberedelser. Informasjon til partiene Krav til listeforslaget (f.eks. antall kandidater) Krav til kandidatene Krav til og antall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google