Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte Ål vidaregåande skole 090910.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte Ål vidaregåande skole 090910."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte Ål vidaregåande skole 090910

2 Helhet og sammenheng Teammøter Samarbeids møter Klassemøter Elektroniske tavler Arbeidsplaner og arbeidstimer Bruk av IKT i læringsarbeid Avdelings og fellesmøter Oppstart- samtale Skole- utvikling Virksomhets plan Utviklings plan Lærings plakaten Handlingsprogram Elev insp ektø rene Lærings- laben Pedagogisk plattform Opplærings loven Lærende organisasjon

3 Skoledagen er endret fra og med 2009 Begrunnelsen for endringen er krav fra utdanningsdirektoratet Elever skal ha fullt timetall i alle fag Skolestart er derfor kl 0745 hver dag Skolen skal i tillegg til fullt timetall i fag, bidra til den personlige utviklingen av den enkelte elev.

4 Materielle forutsetninger for læring Elevene låner lærebøker –Og de må behandles med forsiktighet. –Skadde eller ødelagte bøker må erstattes Elever får kjøpe bærbar PC –Betaler ca 880 kroner hvert år i 2 år –Det er elevens ansvar å ta vare på PC`en og å erstatte den helt eller delvis hvis den ødelegges. –Personlig anbefaler jeg at PC`en forsikres gjennom privat PC-forsikring

5 Gode relasjoner – forutsetning for læring? Litt mer om PC`ene… og annet utstyr. –Elevene er ansvarlig for skader de påfører eget eller andres utstyr. –Vi har dessverre noen erstatningskrav hvert år. Dere som er foresatte kan hjelpe oss med å forebygge Vi forventer at våre elever oppfører seg godt mot hverandre. –Skolen har en egen tiltaksplan og innsatsgruppe mot mobbing –Mobbing kan være vanskelig å avdekke – om dere oppdager noe, vær snille å si fra

6 Gode relasjoner – forutsetning for læring? Skolen er en null-toleransesone for rasistiske eller andre krenkende uttrykk Krenking av skolens personale i form av negative ord og uttrykk eller andre handlinger aksepteres ikke.

7 Skolen – et sted å lære. Ål vidaregåande skole er først og fremst et sted for å lære –Fag –Ferdigheter –Kompetanse for videre utdanning og yrke. Men også for –Personlig utvikling

8 Hvordan er bildet??

9 Balanse? Skolen vektlegger både læringsarbeid og personlig utvikling Skolen vektlegger både resultater og personlig mestring Skolen vektlegger både fellesskap og individuell tilrettelegging Skolen ønsker å ta vare på hver enkelt elev og hjelpe til slik at den enkelte skal lykkes

10 Ubalanse…. Etter 1.10 har elevene tatt ut ett år av retten til vgo. Årlig slutter mellom 15 og 20 elever uten å fullføre skoleåret. Men; I fjor var det bare 7 elever som sluttet Et noe større antall elever får nedsatt orden og eller atferd. Foresatte får skriftlig varsel når det er fare for nedsatt karakter Foresattes viktige rolle – ”Spør elevenen om hvordan det går?”

11 Samarbeid Når noe ikke virker – ta kontakt. 32084500 Vi kan love at vi skal forsøke alt vi makter å imøtekomme ønsker og behov.

12 Noen ord om den viktige forskjellen Vårt og mitt høyeste ønske er at det skal gå godt med alle elever Vi skal hjelpe den som vil ta imot hjelp – og prøve å motivere til videre innsats, legge til rette for resultater og god personlig utvikling Din ungdom er vårt arbeidsmiljø.

13 Forskjellen Elever – ( ) - kan fratas plassen som elev for resten av skoleåret. (som vedvarende bryter sine plikter som elev, og som ikke endrer en negativ atferd etter at skolen har forsøkt å hjelpe så langt den plikter, kan etter vedtak i fylkeskommunen) Jfr skolereglementet

14 Valg Ingen foresatte skal velges til noe som helst…. Elever er representert i de aktuelle råd og utvalg ved skolen


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte Ål vidaregåande skole 090910."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google