Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metodikk for samhandling NAV – OT/PPT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metodikk for samhandling NAV – OT/PPT"— Utskrift av presentasjonen:

1 Metodikk for samhandling NAV – OT/PPT

2 Samarbeid Hovedmål – beholde/tilbakeføre til skoleplass
Rettighetselever skal ha et tilbud - lovpålagt Kontakt med NAV – samarbeide rundt evt. tiltak NAV – registreringssamtale Informasjon om ulike muligheter Registrering på nav.no Iverksette evt. tiltak – praksisplass, AMB eller lignende OT/PPT – sikre informasjon videre skolegang Alternativ opplæring Det har lenge vært et godt og utstrakt samarbeid mellom instansene. Vi har et meget velfungerende samarbeid. Det er raskt klart i den enkelte sak hvem som gjør hva. Det er alltid individuelle tilpasninger. Vi setter meget stor pris på det samarbeidet vi har pr. i dag og ser frem til å videreutvikle dette. Ulike årsaker – slutter, feilvalg, skoletrøtt med mer – takker nei til tilbud – ikke søkt skole OT tar kontakt med NAV når ungdommen ønsker å registrere seg som arbeidssøker. De sender noe informasjon til oss om personen på fax. Vi kaller inn til samtale og gir informasjon. De får info om mulighet for å reg seg selv via internett før samtalen.

3 Samarbeid Informasjon begge veier
Sikre informasjon om hverandre og etablere kontakt Felles samtaler – informert samtykke Kombinasjonsløsninger om mulig for de som er i skoleløp Informere om ytelser Informere ungdommen om ansvar, rettigheter og plikter Vi informerer om hverandre og sikrer ved felles samtaler at personen får den informasjon som er nødvendig. Slipper å få samme informasjon flere ganger. Vi er flere til å tenke sammen om ulike løsninger og veien frem. Det er også viktig at informasjon som går på rettigheter, ansvar og plikter samt informasjon om ytelser gies i slike samtaler. Det sikrer god samhandling. Flere viser liten motivasjon for arbeidspraksis og ofte er dette knyttet til den lave stønaden de får fra oss. Nevne barnepensjon? Vi bruker derfor en del tid på å informere om hensikten med tiltaket og hvilke muligheter dette gir. Mye tid går med til motivering. Meldeplikt Mht kombinasjonsløsninger. Ut fra vårt ståsted savner vi litt at rådgivere tar kontakt mht elever som står i fare for å slutte på skolen. Vi ønsker i større grad at kominasjonsløsninger brukes der dette er mulig og ønskelig. Erfaring tilsier at dersom de beholder en fot innenfor skolen, er sjansen større for at de fullfører skoleløpet, men dette vet dere. Vi kan også kontaktes for å gi informasjon der det måtte være ønskelig slik at vi sikrer at informasjon blir gitt så tidlig som mulig. Vi vet at det ofte er vanskelig å få til kabalen mht timeplan med mer. Minoritetsspråklige elever f.eks, kan ofte ha stort utbytte å fortsette med norskundervisning for eksempel i kombinasjon med arbeid.

4 Samarbeid Samhandle rundt evt tiltak/oppfølging
OT/PPT – avklarer – følger opp Skrive rapport som vedlegg til innsøking AMB Dialog ulike fagopplæringskontor ved behov NAV – veilede, hjelpe å skaffe praksisplasser Søke inn til AMB Følge opp personer i tiltak Følge opp arbeidsgiver OT/PPT har ofte hatt lenger kontakt med enkelte og tar kontakt med oss når de ser at vi skal inn på banen. Vi samhandler også i større fora som ansvarsgruppemøter der både trygd – lege – psykolog og lignende er med. Det er svært viktig at det til enhver tid foreligger informerte samtykke fra personene i fokus. OT finner noen ganger arbeidsgivere. Avdekker ofte behov for AMB. OT/PPT har ofte også kontakten med ulike fagopplæringskontor der det kan være aktuelt. Dette er ansvar vi fordeler etter hva som er best for den enkelte ungdom.

5 Samarbeid Hvilke muligheter har NAV Informere om arbeidsmarkedet
Tilby arbeidspraksis – inntil 10 mnd Lønnstilskudd Kontakt arbeidsgiver mht muligheter for evt. læreplass – praksis først AMO-kurs for de som er fylt 19 år Ulike arbeidsmarkedsbedrifter Det er viktig at vi så tidlig som mulig får anledning til å gi informasjon om hvilke muligheter vi har å tilby. Svært mange har et bilde av at det er så enkelt å få seg en jobb og svært mange blir skuffet og frustrert dersom det viser seg annerledes. Dersom det viser seg at det er behov for mer kartlegging av personen, blir vi enige om hva som kan være aktuelt. Det er ulikt hva som er riktig rekkefølge. Det er personens ståsted som avgjør. For å komme inn på arbeidsmarkedsbedrifter må personen ha en form for sosial yrkeshemming. Yrkesrettet attføring lite aktuelt for de yngste. Aetat Arbeidsrådgivning – 2. linjetjeneste; De kan for eksempel utrede i forhold til evt. lærevansker, lese – og skrivevansker, gi utvidet råd og veiledning. De ønsker alltid at det sjekkes ut om det har vært foretatt utredning tidligere og ønsker primært at dette foregår via PPT der det foreligger et fylkeskommunalt ansvar. De kan tilby noen tester der for eksempel det er lenge siden testing var foretatt og mer oppdatert informasjon er påkrevd. Vi avdekker behov og avklarer hva som foreligger – hva som kan gjøres hvor i samarbeidet med OT.

6 Tiltaksbedrifter Blima (www.blima.no) :
Tiltakformer: Avklaring, kvalifisering, APS og AB (utelukkande psykiatriprosjektet),tilrettelagt arbeid. Arbeidsoppgåver: Gartnar, transport, vedlikehald, tømrargruppe, pakkeavdeling Åstvedt (www.aai.no) : Tiltaksformer: Avklaring, kvalifisering, tilrettelagt arbeid, APS, AB og VTA. Arbeidsoppgåver: Elektronikk, mekanisk, reinhald, kontor, IT, barnehage, resepsjon, skiltavdeling Designtrykkeriet (www.designtrykkeriet.no) : Tiltaksformer: Avklaring, kvalifisering, APS, tilrettelagt arbeid . Arbeidsoppgåver: Grafisk arbeid (førtrykk, ettertrykk, silketrykk, adressering, pakking, design og rådgjeving, IT, resepsjon, rekneskap og lønn.

7 Tiltaksbedrifter Fretex (www.fretex.no) :
Tiltaksformer: Avklaring, kvalifisering, tilrettelagt arbeid, APS og AB. Arbeidsoppgåver: Butikk, lager, transport, tøysortering, reinhald, vedlikehald, tryggleiksmakulering, Galleri Vox (del av psykiatriprosjektet - kun VTA-plasser). Beredt (www.beredt.no) : Tiltaksformer: Avklaring, kvalifisering, APS og tilrettelagt arbeid. Arbeidsoppgåver: Butikk, catering, møbelstopping, søm, bilverkstad, transport ALF AS (www.alf.no) : Tiltaksformer: AB, APS, VTA. Arbeidsoppgåver: Vaskeri, vedlikehald, trebåtverkstad, tekstil, produksjon. Målgruppe rus og psykiatri

8 Tiltaksbedrifter AFO – nå Fretex :
Tiltaksformer: AB, servicegruppe, APS. Arbeidsoppgåver: Utegruppe, tømrar og teorigruppe ASVO Bergen (www.asvobergen.no) : Tiltaksformer: AB, APS og VTA Arbeidsoppgåver: (Frukt)-lager, bakeri Grønneviken Industrier (www.gvi.as ) : Tiltaksformer: AB, VTA, APS. Tiltaksplasser også for Vilje viser veg (VVV) Arbeidsoppgåver: Kantine, snikkar- og mekanisk verkstad, pakking, data, kontor, montering, produksjon av refleksbrikker, tre- og fiskeprodukt (slukar).

9 Tiltaksbedrifter Albatrossen (www.albatrossen.no) :
Tiltaksformer: AB og APS. Arbeidsoppgåver: Datakortet, Alvøen gård. Tiltak for LAR-brukere Nordnes Verksteder: (www.nordnes-verksteder.no): Tiltaksformer: APS og VTA. Arbeidsoppgåver: Produksjon av tekstil, tre og keramikk, butikk og fruktpakking og utkjøring Nordhordaland Ind. Service (www.backtobusiness.no): Tiltaksformer: Avklaring (Back to Business), Kvalifisering, tilrettelagt arbeid, APS. Arbeidsoppgåver: Produksjonsbedrift innenfor mekanisk

10 Tiltaksbedrifter Breistein Industrier: (www.breisteinindustrier.no) :
Tiltaksformer: VTA og APS. Arbeidsoppgåver: Mekanisk avdeling, kantine, pakking, ”breisteinsålen” – produksjon av skosåler, sveisearbeid. Midtun Verksteder (www.vekst.biz) : Tiltaksformer: VTA. Arbeidsoppgåver: Montering, plastsveising, pakking, produksjon av tre- og tekstilprodukt.


Laste ned ppt "Metodikk for samhandling NAV – OT/PPT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google