Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOS4000 – Moderne sosiologisk teori

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOS4000 – Moderne sosiologisk teori"— Utskrift av presentasjonen:

1 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori
Funksjonalismen

2 Oversikt over forelesningen
1) Introduksjon til funksjonalismen 2) Talcott Parsons 3) Robert K. Merton 4) Niklas Luhmann

3 1) Introduksjon: tre kjerneantagelser
1) Holisme 2) Funksjonsbegrepet 3) Orden og stabilitet

4 1) Introduksjon: historikk
1) Etablering ( ): Durkheim 2) Antropologisk mellomfase ( ) 3) Ortodoks konsensus ( ): Parsons 4) Kritikk og revisjon ( ): Merton 5) Nyfunksjonalisme (1980-): Luhmann

5 2) Talcott Parsons: systemintegrasjon (AGIL)
Systemintegrasjon: samvirke mellom institusjoner på makronivå A(daption): G(oal attainment): I(ntegration): L(atent pattern mainenance):

6 2) Talcott Parsons: sosial integrasjon
Sosial integrasjon: forholdet individ og samfunn/institusjon Problem: kontrollere individet Løsning: sosialisering Resultat: ”homo duplex” og indre kamp mellom moral og egennytte

7 2) Talcott Parsons: kritikk
1) Mikroforhold underspilles? 2) Oversosialiserte individer? 3) Konfliktblindhet? 4) Endring ofres for stabilitet og reproduksjon? 5) Ideologi? 6) Normbegrepet utilfredsstillende? 7) Unyttig ”Grand theory”?

8 3) Robert K. Merton: funksjonalismekritikk
Funksjonalismens problem at empiriske spørsmål gjøres til postulater: 1) funksjonell enhet 2) universell funksjonalisme 3) funksjonell uunnværlighet

9 3) Robert K. Merton: funksjonsanalyse
Funksjonsbegrepet Funksjon og dysfunksjon Manifeste og latente funksjoner Sosiologiens oppgave: avdekke latente (dys)funksjoner

10 4) Niklas Luhmann: generell samfunnsteori
Samfunnet som system Samfunnets innhold: kommunikasjon Sosiale systemers autopoiesis Psykiske og sosiale systemer: metodologisk antihumanisme

11 4) Niklas Luhmann: modernitetsteori
Funksjonell differensiering Kommunikasjon og binære koder Samfunnets desentrering Individualisering

12 4) Niklas Luhmann: kritikk
A) Generell systemteori: - i) misforståelsens sosiologi? - ii) for strukturtung? B) Modernitetsteori: - i) Hierarkisk eller funksjonell differensiering? - ii) Desentreringstesen korrekt?


Laste ned ppt "SOS4000 – Moderne sosiologisk teori"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google