Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori Funksjonalismen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori Funksjonalismen."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori Funksjonalismen

2 2005 Oversikt over forelesningen 1) Introduksjon til funksjonalismen 2) Talcott Parsons 3) Robert K. Merton 4) Niklas Luhmann

3 2005 1) Introduksjon: tre kjerneantagelser 1) Holisme 2) Funksjonsbegrepet 3) Orden og stabilitet

4 2005 1) Introduksjon: historikk 1) Etablering (1890-1920): Durkheim 2) Antropologisk mellomfase (1920-45) 3) Ortodoks konsensus (1945-68): Parsons 4) Kritikk og revisjon (1968-80): Merton 5) Nyfunksjonalisme (1980-): Luhmann

5 2005 2) Talcott Parsons: systemintegrasjon (AGIL) Systemintegrasjon: samvirke mellom institusjoner på makronivå A(daption): G(oal attainment): I(ntegration): L(atent pattern mainenance):

6 2005 2) Talcott Parsons: sosial integrasjon Sosial integrasjon: forholdet individ og samfunn/institusjon Problem: kontrollere individet Løsning: sosialisering Resultat: ”homo duplex” og indre kamp mellom moral og egennytte

7 2005 2) Talcott Parsons: kritikk 1) Mikroforhold underspilles? 2) Oversosialiserte individer? 3) Konfliktblindhet? 4) Endring ofres for stabilitet og reproduksjon? 5) Ideologi? 6) Normbegrepet utilfredsstillende? 7) Unyttig ”Grand theory”?

8 2005 3) Robert K. Merton: funksjonalismekritikk Funksjonalismens problem at empiriske spørsmål gjøres til postulater: 1) funksjonell enhet 2) universell funksjonalisme 3) funksjonell uunnværlighet

9 2005 3) Robert K. Merton: funksjonsanalyse Funksjonsbegrepet Funksjon og dysfunksjon Manifeste og latente funksjoner Sosiologiens oppgave: avdekke latente (dys)funksjoner

10 2005 4) Niklas Luhmann: generell samfunnsteori Samfunnet som system Samfunnets innhold: kommunikasjon Sosiale systemers autopoiesis Psykiske og sosiale systemer: metodologisk antihumanisme

11 2005 4) Niklas Luhmann: modernitetsteori Funksjonell differensiering Kommunikasjon og binære koder Samfunnets desentrering Individualisering

12 2005 4) Niklas Luhmann: kritikk A) Generell systemteori: - i) misforståelsens sosiologi? - ii) for strukturtung? B) Modernitetsteori: - i) Hierarkisk eller funksjonell differensiering? - ii) Desentreringstesen korrekt?


Laste ned ppt "2005 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori Funksjonalismen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google