Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemstilfredshets- undersøkelsen 2014 Norsk Trevare.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemstilfredshets- undersøkelsen 2014 Norsk Trevare."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemstilfredshets- undersøkelsen 2014 Norsk Trevare

2 Medlemstilfredshetsundersøkelsen Ble utført i månedsskiftet november/desember 2014 Undersøkelsen ble sendt på e-post til daglig leder (289 respondenter) Det kom inn 147 svar.

3 Ranger svarene fra 1 – 4, der 4 er best. Hva er din funksjon i bedriften?

4 Hvor enkelt er det å komme i kontakt med de ansatte i Norsk Trevare når du tar kontakt?

5 Får du hjelp når du trenger det?

6 Leser du nyhetsbrevet fra Norsk Trevare?

7 Opplever du at det er relevante nyheter?

8 Hvor tilfreds er du med Norsk Trevares medlemsfordeler?

9 Hvor tilfreds er du med kurstilbudet i Trevareskolen?

10 Hvor tilfreds er du med Norsk Trevares årlige arrangementer? Trevaredagene

11 Hvor tilfreds er du med Norsk Trevares årlige arrangementer? Landsmøtet

12 Hvor tilfreds er du med Norsk Trevares årlige arrangementer? Tekniske Fagdager

13 Hvor tilfreds er du med Norsk Trevares årlige arrangementer? Studieturer

14 Hvor fornøyd er du med aktivitetene og tilbudet i din lokalforening?

15 Fornøyd. Alt kan forbedres, men helheten er bra. Vi er godt fornøyd slik det fungerer i dag. Jeg synes det fungerer godt som vi har det i dag Medlemstilbudet er bra - kommer ikke på noe nå. I det store og hele er ting ok syns det er bra Jeg synes medlemstilbudet er veldig bra. Men det kunne kanskje fokuseres enda mer på det med å bruke norske varer. Er bra som det er. Fortsett å være like blide og entusiastiske har ikke noe spesielt å komme med nå, synes dere på kontoret jobber bra for bransjen. liten som stor. Mener det har det meste som er relevant Jeg er fornøyd Synes det meste er ok. Har ingen konkrete forslag. Synes det gjøres en god jobb :-) føler det er greit nok... Synes det er bra som det er Medlemstilbudet er bra Det er stort sett ok det er bra Rekruttering Mer fokus på yrkesstolthet og kvalitet hos håndverkere. Premiere lærlingebedrifter. Jobbe mot politikere for å bedre utdanning på skolene. ideer til å få norsk ungdom inn i bransjen. Skulle også ønske en sterkere integrasjon mellom opplæringskontorer og NT.

16 Trevare-skolen Fokus på hjelp med Facebook og markedsføring Når det gjelder kurs må det tenkes at de avholdes mer lokalt (ikke Oslo) flere kurs for små/mindre bedrifter innen verktøy, overflate, liming, økonomi for ikke økonomer Være mer aktive støttespillere lokalt, slik at alle slipper å reise til Oslo hver gang noe foregår.... Gjøre mer for brann behandling/ overflatebehandling Kurs i Rogaland. Malekurs f.eks. Det er litt vanskelig for oss bedrifter som ligger i utkanten, til å være med på arrangement og kurs..... At kurs holdes mer rundt, ikke bare i Oslo Kurs bør prøves holdt fylkesvis, eventuelt slå sammen 2 fylker Kjøre oppfriskings kurs på det faglige. Bli bedre på erfaringsutveksling i bransjen. Vi er nødt t il å endre oss og ta i bruk ny teknologi, hvordan gjøre dette som bransje. Har vært litt fokus på det, men bør være noe som ruller og går gjennom året forsterke faglig innhold. Kurs i markedsføring på nett. Kurstilbudet i Rogaland Viktig med relevante kurs for ansatte i produksjon. mer om hvordan legge firma ut på Facebook etc Lokalforening Norsk Trevare eller ATRESA i vårt tilfelle må være mer enn fremoverlent og tenke på hva markedet krever av oss som bransje og synliggjøre hva som må til for å møte fremtidens utfordring. Synes lokalforeningen gjør en kjempejobb ! At medlemmene i lokalforeningene kommer med forslag til sktiviteter. Be om tilbakemeldinger fra lokal foreningene Direkte kontakt / besøk Kanskje mer direkte kontakt med de forskjellige mdlemsbedriftene er ikkje så aktiv-men viktig å være nær medlemmene-ikkje distansere seg fra dei Kanskje mer besøk/direkte kontakt org og bedrift

17 Medlemsfordeler Synliggjøre og forbedre medlemsfordelene og skape lokal aktivitet og møteplasser Vet ikke, men er det flere tjenester som kan samordnes er jo det fint. Medlemstilbudene må forsterkes og synligjøres fordelene enda tydligere. Kanskje få et drivstoff tilbud til de ansatte også? Bedre betingelser Bedre betingelser på medlemmstilbudene Kjenner ikke fordelene godt nok, men vi har egen forsikring da forsikringsordningen ikke var god nok.... Forhandle rabatter på varebiler, bedre avtaler på telefon-nett. Få ned slikt som forsikring enda litt mer, bedre avtaler på drivstoff, papir og kontormatriell og kanskje matrialer? Kanskje klare å jobbe fram medlemsfordeler til de ansatte også? siden jeg er såpass ny som medlem så kjenner jeg ikke til dette så godt,men det jeg tenker er at medlemstilbud samsvarer med medlemmers ønsker og behov, f.eks etter forespørsel fra medlemmer. Hjelpe bedriftene med kostnadsbesparende innkjøp Flere sammarbeidsavtaler med leverandører. Drivstoffrabatten er dårligere enn det alle kan få uten medlemskap. Pensjonsforsikringen jeg ble anbefalt viser seg å være et dårlig produkt i mitt tilfelle. Foreningen bør være varsom med å anbefale forsikringer da finnes gunstigere tilbud andre plasser. det Vi bruker forsikringsordningen og det har fungert meget bra. Ellers har vi ikke fokusert på noe mer. Gjennomgang av forsikringer. Bedre fosrikringsavtaler. Fleire aktuelt produkt Gjennomgang på forsikringer Det hender att vi for bedre betingelser ved å ta kontakt uten å si att en er medlem.

18 Øvrig Påvirke oss ledere til å tjene penger,gjøre tiltak Sette i verk felles regler for bransjen. - f.ks felles reklamasjonsbehandling ( ref glassbransjen) det er viktig å tenke løsninger sammen med bedrifter som er fra 1 til 20 ansatte. det er mest av disse. Ønsker meg flere aktiviteter og fora for trappeprodusentene Det bør brukes mere energi på de små og mellomstore bedriftene som er igjen av trebransjen. Det er for vanskelig byråkrati, og mange som har bukket under den siste tiden, og noe av mangfoldet forsvinner. Det er også problematisk for bransjen at det ikke finnes yrkesstolthet blant hverken trevareprodusenter eller håndverkere lengre. Dette medfører dårlige produkter og misfornøyde ansatte og kunder, og dette ender ofte tragisk. Norsk Standard bør endres og forenkles, slik at det går å lage produkter i kortreiste materialer fra nisjeprodusenter og leverandører. Trebransjen bør fornye seg og mangfoldet må fram, akkurat som for nisjemat og økologiske produkter :) Tilbudene må være mer rettet mot der vi virkelig sparer penger og tid - Dette er tilrettelagt driftssystemer som alle små bedrifter har behov for. medlemmer. Dette kan være kalkyle, tulbud, ordre og produksjonstilrettelegging. HMS og kavlitetskontroll ( ikke bra det som er tilbudt medlemmene). Bedre samordnet innkjøp på volumvarer, bedre og mer profesjonell orientering til medlemmer om nye produksjonsteknikker, materialbruk osv. Samlet oversikt på ledige fagarbeidere, lærlinger, organisert amarbeid med NAV i innland og skandinavia + + +, opplever at Norsk Trevare har behov for betydelig fornying/endring av tilbud mot medlemmer. Det er et sterkt behov for medlemenne å profinalisjere seg, her har en behov for innspill. Hvorfor informerer ikke Norsk Trevare om de gode mulighetene det ligger i skattefunn og Innovasjon Norge sine støtteordninger? Jeg ønsker med NT mer synelig i media på saker som angår bransjen. Svart arbeid, sosial dumping, fagopplæring etc. Få håndverksfag inn i barneskole og ungdomskole igjen. Dette medfører til retrutering til faget. Hvis ikke det skjer noe her så vil håndverksfaget dø ut. Tror på mindre antall møter og mer kvalitet i møtene som er bedre økonomi for alle. Bør være valgfritt hva man skal være medlem av. Tror de fleste av være medlem av Norsk Trevare sentralt, men NHO osv. bør være valgfritt. Synes det er viktig at dere satser mer på å fremme norske trevarebedrifter, og fremme fordelene i henhold til god kvalitet osv. Hva med å lage et nasjonalt stunt på dette på lik linje som f.eks. bondenæringen gjør. Vet ikke hvor mye midler dere har, men er det der det stopper opp er jeg sikker på at bransjen ville vært positive til å bidra ytterligere for felles fremming av bransjen. Jobbe for bedre rammebetingelser for produksjonsbedrifter. Les enklere å leie inn ekstra hjelp. Rammebetingelser ovenfor myndigheter. Landsmøtet er totalt sett veldig bra, men så lenge den faglige biten er minimal begynner det å bli en ganske dyr fest.... Noe oftere informasjon om den reelle markedssituasjonen i bransjen? Føler vel at det meste er lagt opp for store industri bedrifter. Det er ikke mye for mindre håndverksbedrifter. Er svært lite delaktig i aktivitetene og har sjelden kontakt med Norsk Trevare Har desverre ikke hatt anledning å delta på så mange møter/samlinger Har dessverre ikke hatt tid (men lyst) å møte på arrangementer. Spørsmålet er heller: Hvorfor vil alle ha, men ikke yte? Har hatt lite behov for hjelp, og liten kontakt. Derfor ikke veldig relevant for denne undersøkelsen. Medlemsbedriftene må bli flinkere til å komme med innspill. Lage en undersøkelse på hva de forskjellige bedrifter har behov for hjelp på.


Laste ned ppt "Medlemstilfredshets- undersøkelsen 2014 Norsk Trevare."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google