Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNESAMARBEIDET I VESTFOLD (9-K) LAHOLMEN 13. MARS 2003 Torill Lønningdal, prosjektleder 9-k.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNESAMARBEIDET I VESTFOLD (9-K) LAHOLMEN 13. MARS 2003 Torill Lønningdal, prosjektleder 9-k."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNESAMARBEIDET I VESTFOLD (9-K) LAHOLMEN 13. MARS 2003 Torill Lønningdal, prosjektleder 9-k

2 INNHOLD  Bakgrunn for 9-k  Målsetting  Prosjekter  Organisering  Saksbehandling  Samarbeidspartnere  Forutsetninger for vellykket samarbeid 2

3  Nye krav fra brukerne – fra klient til kunde  Døgnåpen forvaltning (24-7)  Individuelle løsninger  Konkurranse om arbeidskraften  Presset kommuneøkonomi  Nye oppgaver til kommunene HVORFOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID? 3

4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I VESTFOLD  Lang tradisjon på samarbeid i Vestfold  Særlig innenfor  Forsyningsoppgaver  Markedsføring  Innkjøp  Kultur 4

5 NOEN EKSEMPLER  TAU (avløp)  VIV (vann)  VESAR (renovasjon)  Nyskapningsarbeidet i Vestfold  Innkjøpssamarbeid i Vestfold  Skjærgårdstilsyn for Tønsbergområdet  Oslofjordens friluftsråd  Enøk-senteret (prosjektarbeider)  Ungdommens kulturmønstring  Interkommunalt brannvesen  Barnehage for døve  Bibliotek  Destinasjon Vestfold  Interkommunal barnevernsvakt  Incestsenteret  Krisesenteret for mishandlede kvinner  Vestfold barnevernsamband  Innvandrersenteret (undervisning / barnehagetilbud)  Festspillene i Vestfold  Bokbuss  Legevaktordning  Flere uformelle fagnettverk  Konfliktråd 5

6 VIDEREUTVIKLING  Et ”nytt” og tettere samarbeidet startet i 1997 mellom 7 kommuner, i 2001 utvidet til (10) 9 kommuner  Samarbeidet startet med næringsprosjekter, fra 2001 utvidet til også gjelde ordinære driftsoppgaver 6

7 LARDAL SANDE SVELVIK SANDEFJORD LARVIK Hof Holmestrand Re Horten TønsbergAndebu Stokke Nøtterøy Tjøme Andebu Vestfold – kommuner i 9-k

8 OMFANG 9-k representerer nå  125 000 innbyggere  Ca 40 000 arbeidsplasser  7 - 8 000 kommunalt tilsatte  Ca 400 kommunestyrerepresentanter 8

9 9 SAMORDNE DEN KOMMUNALE AREAL- OG NÆRINGSPOLITIKKEN STYRKE TJENESTETILBUDET MÅLSETTING:

10 PROSJEKTER 10

11 AVSLUTTEDE 9-K PROSJEKTER:  Areal- og næringsprosjekter oVekst og bosettingsmønster oKonsekvenser av økt vekst og endret bosettingsmønster oNæringsarealer og næringsparker oFelles kommunale planprosesser (opprettet plangruppe) 11

12 AVSLUTTEDE 9-K PROSJEKTER:  Driftsprosjekter oInnkjøp av strøm oForsikring oFusjon næringsmiddeltilsyn oMatproduksjon institusjonskjøkken oOmsorgsboliger i Spania 12

13 PÅGÅENDE 9-K PROSJEKTER:  Areal- og næringsprosjekter oFelles næringspolitikk (til behandling i kommunestyrene) oUtviklingsområder for 9-k som regionsenter (til behandling i kommunestyrene) oVekst og bo 2 (rullering) 13

14 PÅGÅENDE 9-K PROSJEKTER:  Driftsprosjekter oBrukere med omfattende hjelpebehov oSola for alle? (Reuma-Sol) oFelles IKT-løsninger oKart og oppmåling oOffentlig eid bredbånd oVegsamarbeid oOverformynderi oTeknisk valgsamarbeid oLegevaktsamarbeid 14

15 DELTAKELSE I PROSJEKTER I kommunestyrene har fattet følgende vedtak (utdrag): ”… den enkelte kommune står fritt med hensyn til hvilke prosjekter man ønsker å delta i….” 15 Men: Samarbeidets kostnader fordeles etter faste kriterier uansett hvilke prosjekter kommunen deltar i

16 ØKONOMI 16

17 ØKONOMI – 2003  Budsjett o1,35 mill kr totalt (vel 2 mill i 2002) oBrukes til prosjektledelse, ulike prosjekter, utredning / forskning, prosjektsekretariat  Finansiering oKommunene 0,62 mill (+ egeninnsats i prosjekter) oSkjønnsmidler FM0,73 mill 17

18 FORDELING AV KOSTNADER  Halvparten av kostnadene fordeles likt på hver kommune (1/9-del på hver)  Halvparten av kostnadene fordeles etter folketall 18

19 ORGANISERING

20 ORGANISERING AV SAMARBEIDET 20 Tillitsvalgte er representert styringsgruppen og i alle prosjektgrupper (unntatt plangruppe) Styringsgruppe (ordførere og rådmenn) Rådmannsgruppe PlangruppeRådmann Prosjektgruppe Rådmann Prosjektgruppe Rådmann Prosjektgruppe Prosjektsekretariat Årlig møte med formannskapene, gruppel.

21 9-K SÆRTREKK: Prosjektorganisert Utredningsorientert Beslutningsmyndigheten er i kommunestyrene 21

22 STYRINGSDILEMMA Et frivillig samarbeid mellom selvstendige kommuner står overfor et prinsipielt styringsdilemma Effektivitet Demokratisk styring og kontroll 22

23 BEHANDLING AV PROSJEKTER 1.Forprosjekt / grovutredning igangsettes (faglig arbeidsgruppe), styringsgruppen godkjenner grovutredning 2.Politisk behandling i kommunene 3.Ev igangsetting av hovedutredning (faglig arbeidsgruppe) 4.Politisk behandling i kommunene 5.Ev iverksetting 6.Prosjektet avsluttes som 9-K prosjekt, videreføres i egen organisasjon / ev ”vertskommuneløsning” 23

24 STYRINGSMODELLER Et frivillig samarbeid mellom selvstendige kommuner står overfor et prinsipielt styringsdilemma 9 K Effektivitet Demokratisk styring og kontroll 24

25 INFORMASJON  Politikere  Tillitsvalgte  Ansatte  Innbyggere  Info på nett : http://www.hive.no/ekstern/9k/ 25

26 SAMARBEIDSPARTNERE

27 SAMARBEIDSPARTNERE (1) Høgskolen i Vestfold  Lokaliserer prosjektsekretariat  Gir 9-k gratis kontorplass og adm. tjenester  Deltar i enkeltprosjekter  Gir støtte i faglige spørsmål  ”sideprosjekter” etablert på Høgskolen Fylkesmannen i Vestfold  Støtte / pådriver i prosjektet  Gir skjønnsmidler 27

28 SAMARBEIDSPARTNERE (2) Vestfold fylkeskommune  Deltar i enkelte næringsprosjekter  Deltar i enkelte driftsprosjekter Øvrige kommuner i Vestfold  Inviteres til å delta i noen enkeltprosjekter  Holdes faglig informert om noen enkeltprosjekter 28

29 ET VELLYKKET SAMARBEID Forutsetninger Gode relasjoner Arenaer og møteplasser Forpliktelse Gode styringsmodeller God forankring ”Modne” samarbeidsprosjekter ”Regionale” kommunepolitikere Vilje, vilje, vilje, vilje og atter vilje 29


Laste ned ppt "KOMMUNESAMARBEIDET I VESTFOLD (9-K) LAHOLMEN 13. MARS 2003 Torill Lønningdal, prosjektleder 9-k."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google