Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 12k rådmannsutvalg 1. februar 2007 Stig Sneen Fjeldsæter Øivind Sørum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 12k rådmannsutvalg 1. februar 2007 Stig Sneen Fjeldsæter Øivind Sørum."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 12k rådmannsutvalg 1. februar 2007 Stig Sneen Fjeldsæter Øivind Sørum

2 2 Innhold Om Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid Godt innkjøpsarbeid lønner seg Prosjekt ”Effektive offentlige anskaffelser” Det er behov for kompetanse Grønne innkjøp bør prioriteres.

3 3 Organisering Samarbeidsutvalg

4 4 Etikk OU & E- handel Avtaler Kompetanse Leverandør - utvikling Hjemmeside Samarbeidsutvalg / Arbeidsutvalg / Sekretariat / Kompetansegrupper Eksterne samarbeidspartnere Miljø R E S U L T A T R E S U L T A T VISJON MÅLSETNING VOIS’ Strategimodell (utkast) VOIS sin visjon er å bidra til effektivitet og verdiskapning i offentlige sektor, basert på helhetlige økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn som bidrar til balansert bærekraftig utvikling. VOIS sin målsetting er å oppnå best mulig innkjøpsavtaler for medlemmene, basert på anerkjente etiske retningslinjer og prinsipper for offentlige anskaffelser.

5 5 Avtaler Ca 40 avtaler (økende) Ca 220 mill i årlig omsetning God oppslutning Prosessen tar i snitt 6-8 mnd

6 6 Prosess

7 7 Filter til ventilasjonsanlegg 6 kommuner * 1,4 mill pr år Sandefjord (hadde avtale fra før) 12 % i økt rabatt kr 40 000,- pr år Larvik (hadde ikke avtale fra før) ca 35 % i økt rabatt kr 150 000,- pr år Samlet for deltakerne kr 270 000,- pr år Nye avtaler * Larvik, Re, Sandefjord, Tjøme, Tønsberg, Nøtterøy

8 8 Kommuneforsikringer 8 kommuner * 30 mill pr år ca 30 % / kr 1,8 mill i årlig premiereduksjon for Nøtterøy ca kr 600 000 i premiereduksjon for Sandefjord (trådte inn i avtalen januar 2007) Kvalitetsgevinster Nye avtaler * Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord, Re, Hof, Sande, Svelvik

9 9 Skolebøker til grunnskolen 14 kommuner 12 mill pr år 25-30 mill ifm Kunnskapsløftet 5-6 % var ”gamle” rabatter 20,5 % ble ny rabatt Nye avtaler

10 10 Gevinster ved felles avtaler Avtalene blir totalt sett bedre, både kostnadsmessig og merverdi (VØT),enn hva den enkelte kan oppnå Arbeid spart fordi det er 1 konkurranse som gjennomføres Kompetanseutveksling mellom deltakende kommuner Soneinndeling gir lokale/regionale leverandører muligheter

11 11 Kompetanse Fire målgrupper Avropere/bestillere Innkjøpsfaglig ansvarlig/ profesjonell innkjøper Ledere Fagansvarlige og prosjektmedarbeidere

12 12 Kompetanse 126 deltakere på tre kurs i 2006 11 kommuner deltatt Ca 20 % av kostnaden ift eksterne kurs Reisetid og –kostnader spares i tillegg Kontakter skapes og nettverk vedlikeholdes

13 13 VOIS som kursarrangør VOIS har fortrinn i forhold til: –Markedsføringskostnader –God tilgang på billige/gratis lokaler –Gode muligheter til billig forpleining Stor nok til å arrangere egne kurs

14 14 Tegn i tiden! Det har skjedd noe med været!

15 15 Kortversjon Miljøhensyn er lovpålagt Miljøkrav i innkjøp kan fremme innovasjon, nærings- og produktutvikling Miljø handler om holdninger og etikk og må forankres i ledelsen Miljø kan (og bør) måles på indikatorer og rapportere

16 16 Viktige prosesser rundt oss Norge lager Handlingsplan for miljø og samfunnsansvarlige innkjøp: –Stortingsmelding våren-07 –Trer i kraft januar -08 Norge: –Nasjonalt panel for miljøvbevisste innkjøp er etablert Ledes av ass. fylkesmann Bjørn Strandli –Innkjøpspanelet er bedt om å lage innspill til norsk handlingsplan: Valg av produktgrupper Kriteriesett til disse Strategier og nødvendige tiltak (kurs, rådgivning, verktøy mmm)

17 17 Miljøkrav kan være lønnsomt! Eksempel fra Forsvarsbygg: På ett og ett halvt år har forsvarsbygg – økt andelen miljømerkede produkter fra 18 til 45% –redusert kjemikalieforbruket med 46 tonn –spart over 25 millioner kroner

18 18 Effekter 1.Bedre økonomistyring DisposisjonsregnskapKontering ved bestilling Godkjenning før bestillingElektronisk 2.Bedre arbeidsprosesser og lavere transaksjonskostnader Gjenbruk av dataSammenhengende elektronisk informasjonsflyt Bedre kvalitetFaste handlekurver, el. overføring og sporing, automatkontering 3.Prisgevinster Større avtalelojalitet Styring mot inngåtte avtaler Definerte varekataloger Sikring av vilkårEl. oppdatering av endringer Bedre forhandlingsgrunnlagStatistikkgrunnlag, bindinger OU & E-handel

19 19 Bestillingsverktøy/ Innkjøpsløsning Internett E-handelsplattform med varekataloger Internet t Kommune 1 Visma Unique økonomi- system Kommune 2 Agresso økonomi- system Kommune 3 IBM Masterpiece Leverandør m/ egen nettbutikk Roundtrip Andre leverandører Leverandører med varekataloger Faks/e-post Fakturabehandlingssysten Papirfaktura Skannes & tolkes Internet t Prinsippskisse e-handel

20 20

21 21 www.vois.no


Laste ned ppt "1 12k rådmannsutvalg 1. februar 2007 Stig Sneen Fjeldsæter Øivind Sørum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google