Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammevilkårene for industri- og nordsjøtrålflåten Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Representantskapsmøtet i Sør-Norges Trålerlag Haugesund, 8.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammevilkårene for industri- og nordsjøtrålflåten Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Representantskapsmøtet i Sør-Norges Trålerlag Haugesund, 8."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammevilkårene for industri- og nordsjøtrålflåten Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Representantskapsmøtet i Sør-Norges Trålerlag Haugesund, 8. Februar 2005

2 Verdier fra havet – Norges framtid Det er åpnet for at industritrålgruppa kan fiske kolmule i området vest for 4ºV. Der er åpnet for at industritrålfartøy kan drive et direkte fiske etter nordsjøsild fra 1. januar. Maksimalkvotene for industritrålernes fiske etter sei sør for 62ºN er økt fra 300 tonn i 2004 til 400 tonn i 2005. Avsettingen til bifangst av sei nord for 62ºN er økt fra 1.000 tonn i 2004 til 1.500 tonn i 2005. Tiltak i 2005 – bedre lønnsomhet

3 Verdier fra havet – Norges framtid Tobis og øyepål viser i følge Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) sviktende reproduksjonsevne og har lav gytebestander. Det er derfor nødvendig å innføre strengere reguleringstiltak for å bygge opp disse bestandene. I 2005 kan øyepål kun fiskes som bifangst. Fisket etter tobis vil være åpent i perioden 15. april til 23. juni. Det vil bli fastsatt nærmere regler for tobisfisket før fisket starter 15. april. Strenge reguleringstiltak

4 Verdier fra havet – Norges framtid Dere kan imidlertid ikke regne med at bortfall av fiskemuligheter på tobis og øyepål skal kompenseres med at det overføres kvoteandeler av andre arter til dere fra en annen gruppe. Fordelingen mellom gruppene ligger fast! Myndighetene skal gi dere rammeverket og virkemidlene. Dere må selv gjøre jobben – uten hjelp fra andre grupper. Fordelingen ligger fast!

5 Verdier fra havet – Norges framtid Deling av den tidligere nordsjøtrålgruppen – ny industritrålgruppe Utskifting – fri tilpasning under øvre grense Konsesjonskapasitet for alle industritrålerne Makrelltråling skilt ut som egen konsesjon Enhetskvoteordningen for industritrål: kvotegevinst makrell, lodde, nvg, nordsjøsild sammenslåing av konsesjonskapasitet Slumpfiskordning for industritrål Strukturordningene - 2002

6 Verdier fra havet – Norges framtid Tidsbegrensningen i enhetskvoteordningen foreslått tatt bort Strukturkvoten likestilles med fartøyets ”opprinnelige” basiskvote Spørsmålet om overgangsordning for de som tildeles enhetskvote i dag: Gå tiden ut? Valgfritt – gå tiden ut, eller gå over på strukturkvote? Alle føres over på strukturkvote? Bør kvotetaket heves fra 375 tonn? Strukturkvoteordning for havfiskeflåten

7 Verdier fra havet – Norges framtid Nordsjøtrålgruppen: Kartlegger gruppen – driftskombinasjoner, fangstmønster og fangsttall Vurdere driftsmønsteret i nordsjøtrålgruppen, sett i forhold til industritrålgruppen og gruppen med avgrenset nordsjøtrålkonsesjon Vil det være riktig igjen å slå sammen nordsjøtrålgruppen og industritrålgruppen? Industritrål – kombinasjonsbåter – ringnot: Strukturering en sak innad i den enkelte fartøygruppe – likevel riktig å se på dette? Videre arbeid - strukturspørsmålene

8 Verdier fra havet – Norges framtid Kolmule – totalfangst av alle kyststater

9 Verdier fra havet – Norges framtid Kolmule – norsk andel av total

10 Verdier fra havet – Norges framtid Fangstfordeling – kolmuletrål og industritrål ÅrTotalfangstNorsk andel av total Fordeling kvantum i tonn Fordeling andel i prosent tonn prosentKolmule- trål Industri- trål Kolmule- trål Industri- trål 1997626 387347 89455,5%320 50027 39492,1%7,9% 19981 075 279556 46951,8%527 60028 86994,8%5,2% 19991 213 639518 98842,8%472 70046 28891,1%8,9% 20001 408 483535 60938,0%462 10073 50986,3%13,7% 20011 718 731565 77932,9%496 10069 67987,7%12,3% 20021 490 052538 44036,1%447 26291 17883,1%16,9% 20032 333 000851 39536,5%698 395153 00082,0%18,0% 20042 350 000958 00040,8%813 000145 00084,9%15,1%

11 Verdier fra havet – Norges framtid Fordeling av den norske kolmulekvoten Samlet norsk kolmulekvote i alle farvann skal legges til grunn for fordelingen Det foreligger ikke et omforent råd om fordeling fra næringen Signalene jeg har fått fra næringen er at industri- trålerne bør tildeles en andel på mellom 12% og 30% av samlet norsk kolmulekvote Kolmule utgjør en del av hoveddriftsgrunnlaget til industritrålgruppen

12 Verdier fra havet – Norges framtid Fordeling av den norske kolmulekvoten Industritrålgruppen skal tildeles 2X% av hele den norske kolmulekvoten i alle områder Industritrålerne gis ikke adgang til EU-sonen og Færøysonen nå Spørsmålet om adgang til EU-sonen og Færøysonen må drøftes på nytt når det foreligger en kyststatsavtale for kolmule, og det norske fisket i norsk og internasjonalt farvann er regulert Fordelingsprosenten vil dermed ikke komme til anvendelse reguleringsmessig før det norske kolmulefisket er regulert i alle soner.

13 Verdier fra havet – Norges framtid Til slutt…. Det er rådende politikk at næringen skal få det nødvendige handlingsrom til å ta egne valg, og ta ansvar for egen utvikling. Jeg skal gjøre mitt for at dere skal lykkes – Men det er dere som må gjøre jobben, uten hjelp fra andre grupper!


Laste ned ppt "Rammevilkårene for industri- og nordsjøtrålflåten Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Representantskapsmøtet i Sør-Norges Trålerlag Haugesund, 8."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google