Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestestedets navn Kommuneplanen – muligheter og utfordringer Mange bra forslag – mye tilpassning til god praksis Samfunnsdelen blitt tydeligere § 11-2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestestedets navn Kommuneplanen – muligheter og utfordringer Mange bra forslag – mye tilpassning til god praksis Samfunnsdelen blitt tydeligere § 11-2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestestedets navn Kommuneplanen – muligheter og utfordringer Mange bra forslag – mye tilpassning til god praksis Samfunnsdelen blitt tydeligere § 11-2 Kommunal planstrategi – lurt forslag lovpålegg planutvalg fjernes – OK Barnetalsperson erstattes av ”særskilt ordning”

2 Tjenestestedets navn Planutvalget ikke lengre lovpålagt Kompetansen dagens lov tillegger planutvalget plasseres til kommunen/kommunestyret Behov for å ajourføre delegasjonsreglementet: –Hvem fastsettelse av planprogram –Hvem vedtar detaljreguleringer (tidl. bebyggelsesplaner) –Hvem vedtar mindre reguleringsendringer –Hvem behandler dispensasjoner Justere gebyrregulativ – behandlingsgebyr av detaljregulering - forholdet til områderegulering

3 Tjenestestedets navn Barnetalsperson Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen Videreføre dagens ordning ? Hva kan særskilt ordning være?

4 Tjenestestedets navn § 10-1 Kommunal planstrategi Vedtas min 1 år etter nytt kommunevalg Drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, miljøutfordringer, planbehov i valgperioden Kan være del av oppstart av kommuneplanen Er et politisk dokument

5 Tjenestestedets navn Planstrategi – politisk dokument (!?) Planer som skal oppheves /endres Planer som skal utarbeides Nye direktiver for administrasjonens håndtering av plan og byggesaker Sterkere politisk styring av planoppgavene – ”Dette vant vi valget på – slik skal vi forandre kommunen” Disiplinere politikerne i å ikke bestille planer i ”hytt og pine”

6 Tjenestestedets navn Planstrategi : S (small) versjon Utviklingstrekk/utfordringer (fra siste handlingsprogram ?) Hvilke planer har vi –Behov oppheving/rullering Hvilke planer skal vi lage de neste 4 år

7 Tjenestestedets navn Planstrategi – enkel form.

8 Tjenestestedets navn Planstrategi XL Planstrategien ”erstatter” samfunnsdelen Strategisk ikke juridisk bindende plankart Retningslinjer for behandling av private planer Følges opp gjennom: –Handlingsprogrammene hvert år –Rullering av arealdelen –Nye kommunedelplaner

9 Tjenestestedets navn Kommunal arealplanlegging KP arealdel – kommunedelplan –Bra at ”områdeplanen” ble forlatt –KDP underkommuniseres –Ikke videre med strategisk arealplan (men kanskje den dukker opp i planstrategien) Områderegulering – detaljregulering –Spennende og krevende grep –Grensesnittet offentlig – privat planlegging

10 Tjenestestedets navn Arealformål Krav om planprogram -bra Gjennomgående og enklere arealmeny - bra Hensynssoner er nytt og er lurt –Krevende å framstille på kart Vedtekter erstattes av bestemmelser- bra Utvidelse av bestemmelsesmulighetene (utnyttelse av boligmassen) LNF(R) – fortsatt ”stridstema” !?

11 Tjenestestedets navn Prosess Kan delegere noe vedtak av reg.planer Dispensasjoner ”særskilte hensyn” byttet ut mot ”planens hensyn vesentlig tilsidesatt” Urbant jordskifte – innarbeidet Utbyggingsavtaler – nærmest uforandret Tidsfrister – videreført, men ikke fokus

12 Tjenestestedets navn Konklusjon Alt i alt et bra forslag Ingen revolusjon, men tilpassning til god praksis MD planlegger et godt info-opplegg – bra Planleggingen blir nok ikke enklere, ei heller raskere, men kanskje bedre.

13 Tjenestestedets navn Utfordringer Tilrettelegge maler og opplegg for ny lov Hvilke planer må forberedes for ny lov dvs evt utleggelse etter 1/7-09 ? Justere delegasjonsreglement – hindre kaos 1/7 Ajourføre gebyrregulativet –behandlingsgebyr av detaljregulering –Kommunens kostnader knyttet til områderegulering


Laste ned ppt "Tjenestestedets navn Kommuneplanen – muligheter og utfordringer Mange bra forslag – mye tilpassning til god praksis Samfunnsdelen blitt tydeligere § 11-2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google