Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Barneverntjenesten En lovpålagt tjeneste. 2 Først en gladnyhet Fylkesmannen har innvilget kr 283.250,- til 50% stilling med virkning fra 01.02.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Barneverntjenesten En lovpålagt tjeneste. 2 Først en gladnyhet Fylkesmannen har innvilget kr 283.250,- til 50% stilling med virkning fra 01.02.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Barneverntjenesten En lovpålagt tjeneste

2 2 Først en gladnyhet Fylkesmannen har innvilget kr 283.250,- til 50% stilling med virkning fra 01.02.2012 til styrking av det kommunale barnevernet. Vi håper på videreføring fra staten i 2013… -> sikret 100% stilling som miljøterapeut for barn og unge i inneværende år.

3 3 Enda en gladnyhet Fylkesmannen innvilget kr 50.000,- til kompetansehevende tiltak for barnevernet. Skal brukes til opplæring i Kvello sin utredningsmal ved undersøkelser i barnevernet + ART-utdanning (aggression replacement training) en modell som fokuserer på bl.a. atferdsendring og sinnemestring.

4 4 UTFORDRINGER… Atferdsproblematikk. Et symptom på ”noe” Vi må jobbe med primærvanskene. Oftest sammensatte årsaker, f.eks: Kommunikasjon og samhandling i familien Den moderne familiestrukturen Relasjonelle vansker Manglende sosial kompetanse Dårlig selvbilde, mangel på opplevelse av mestring Genetiske disposisjoner, biologiske faktorer

5 5 … UTFORDRINGER… Ulike grader av atferdsproblemer, fra lettere vansker med å innrette seg i skole/hjemme til omfattende skolefravær, aggresjon/vold/trusler/utagering osv. Stillingsøkningen som miljøterapeut har gitt mulighet til å tilby familier hyppig oppfølging på hjemmebane + tilstedeværelse i skolene -> tidlig innsats

6 6 Forventet omfang/aktivitet Antall bekymringsmeldinger varierer: ” ÅrstallMeldingerUndersøkelser 20067- 20074- 2008127 2009179 201052 20111311 2012 (pr 15.05)2-

7 7 Antall berørte barn 20092010201120122013 -> Antall barn med hjelpetiltak i løpet av året 222724ca 24? Antall enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i barnevernloven 495753ca 50?

8 8 ”Prognose” over behov Relativ stabil befolkning over tid; også de med hjelpebehov blir i kommunen Noe tilflytting fra inn- og utland Flyktningemottakets eksistens framover Bosetting av flyktninger (barnefamilier/enslige mindreårige)-> særlige behov Vanskelig å si noe eksakt om behov i årene som kommer. Forventes ikke å bli mindre! På landsbasis øker etterspørselen etter barneverntjenester. Stadig flere barn med hjelpetiltak er ”trenden”. Forventningene øker i takt med tilbudet?

9 9 Nasjonale føringer for å møte den økte etterspørselen Et mer ”spisset” barnevern -> hovedoppgaver blir kjernebarnevernet (tydelig omsorgssvikt) Andre instanser forventes å ta ”lettere” saker selv (foreldreveiledning etc) Mer tidsbegrensede, kortere og ”tyngre” tiltak, mindre kompenserende tiltak -> høyere terskel for å gi hjelp fra barnevernet Økt krav til evaluering og måling av endring -> tiltak skal ikke bare gå over år …

10 10 Interkommunalt samarbeid? Interkommunal barneverntjeneste? Felles leder? Vertskommune - hvem? Ett felles kontor? Kontor i hver kommune? Har allerede felles IKT- løsning (fagprogram)m/Grane Erfaringstall viser ikke reduserte utgifter til barnevern, men styrket og mer robust tjeneste Større fagmiljø Bedre kvalitet Effektivisering? Geografi/store reiseavstander innen kommunene Ulike kommuner/ulik organisering og arbeidskultur/prioritering Redusert nærvær i tverrfaglig samarbeid?


Laste ned ppt "1 Barneverntjenesten En lovpålagt tjeneste. 2 Først en gladnyhet Fylkesmannen har innvilget kr 283.250,- til 50% stilling med virkning fra 01.02.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google