Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørn Hallstein Holte på Rådgiverdagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørn Hallstein Holte på Rådgiverdagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørn Hallstein Holte på Rådgiverdagen
Gutter kan også studere samfunnsfag

2 Gutter kan også studere samfunnsfag
Samfunnsfagstudent Utviklingsstudier og sosialantropologi Jobbet med skolebesøk for universitetet i to sesonger Møtt mange avgangselever og diskutert utdanningsvalg og samfunnsfag med dem Helt utenforstående til denne problemstillingen: Får bare lov til å tenke høyt I forbindelse med utenforstående: Også kritisk, spørrende. Vet ikke alltid hvorfor ting er blitt som de er blitt, men prøver her å sette fingeren på noen punkter som kan forbedres.

3 Gutter kan også studere samfunnsfag
Problemet: Stor kjønnsubalanse på samfunnsfaglige studieprogrammer ved UiO Mitt bidrag: Hvorfor og hvordan kan rådgivere i videregående skole være med på å gjøre noe med dette? Hvilke løsninger har vært foreslått og prøvd? Hvor ender guttene opp, egentlig? Hvordan kan samfunnsfag passe disse, og kan vi kommunisere det? Problemet, altså hvor for jeg er her. Bidrag, altså hva jeg har tenkt å si noe om. Først, noen innledende ord om allerede etablerte debatter/ordvekslinger om kjønn og utdanningsvalg

4 En allerede kjent problemstilling Kvotering og kjønnspoeng
Fasimile: Aftenposten 23. februar 2011

5 En allerede kjent problemstilling Jenter og realfag
Gutter velger mer realfag enn jenter. Dette gjelder både når vi ser på valg mellom 1MX og 1MY, oppnådd realfagskompetanse i videregående skole og valg av høyere utdanning. Forskjellen mellom gutter og jenter er særlig tydelig når vi kontrollerer for elevens resultater fra grunnskolen. Jo bedre resultater eleven har fra grunnskolen, jo mer realfag velger eleven. Kilde: T. Hægeland, L.J. Kirkebøen og J.F. Baumgarten Skogstrøm Realfagskompetanse fra videregående opplæring og søkning til høyere utdanning. SSB Rapporter 2007/30

6 En allerede kjent problemstilling Jenter og realfag
Hva har vært gjort? Kjønnspoeng bl.a. på ingeniørstudier ved NTNU Eksponering av fagene gjennom jentekvelder og andre arrangementer

7 Andel menn uteksaminert (2008 og 1998)
2008-tall i sterke linjer; 1998-tall i svake linjer Mrk: Av disse tre kategoriene, er det bare samfunnsfag hvor 2008 er mindre kjønnsnøytral enn 1998! Kilde: SSBs Utdanningsstatistikk. Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, 2008/09

8 Hvorfor gutter og samfunnsfag?
Kjønnsforskjellene i samfunnsfag som helhet har økt: fra 48% menn i 1998 til 38% i 2008 Aggregerte tall skjuler interne ulikheter Noen fag enda mer ulike, andre ganske like Velger flinke gutter realfag og de andre samfunnsfag? Blanding av bakgrunner gir rikdom til studiene: Samfunnsfag trenger kjønnsbalanse Flinke gutter realfag: Flere antropologistudenter begynner på faget nettopp fordi de tror det er lett. Gir oss stort frafall og studentene lite utbytte. Blanding av bakgrunn gir rikdom: Menn og kvinner ser forskjellig på forskjellige fenomener. I noen fag, f.eks. antropologi påvirker også kjønn datainnsamling. Dette er ofte fag som i utgangspunktet har overvekt av jenter. Sitatet fra SSB 2007 støtter en slik tolkning

9 Hva vil guttene ha? Studier med stor andel gutter
De spør (i min erfaring) om Naturvitenskap/realfag Teknologiske fag Handelsfag (NHH og BI) Innen samfunnsfag/humaniora Filosofi Statsvitenskap Samfunnsøkonomi Høy forventet lønn etter studiene Arbeidsmarked og arbeidsmuligheter Kjente arbeidstitler og visshet om oppgaver Formell kompetanse Status (?) Til status: Bestemor – han studerer jus, medisin … Stolt av flink barnebarn. Men han studerer antropologi?! Kilder: SSB: Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober Foreløpige tall. Og T. Næss og L.A. Støren Hvem er de nye studentene? NIFU Arbeidsnotat 3/2006

10 Hva kan vi gjøre? Bedre kunnskap og informasjon
Hva handler samfunnsfag egentlig om? Hvilke jobbmuligheter foreligger egentlig? Informere om mulighetene for å kombinere fag Vise at søknaden til bachelorstudier ikke låser til et konkret utdanningsløp og jobb Informere om mulighetene for å kombinere fag underveis i høyere utdannelse Klarere kommunikasjonen

11 Bedre kunnskap og informasjon Hva er egentlig samfunnsfag?
Bjørn Hallstein Holte – (No) Electricity Kommunisere nytte, metode og teori, ikke det eksotiske? Vise faglige anvendelser heller enn akademiske problemstillinger Gjøre et poeng av min egen vei til antropologi: Fra forestilling om billedbøker, synsing og fravær av faglig innhold, til respekt for teoritungt, empirisk basert og grundig forskning. Tok lang tid å skjønne at det I det hele tatt var en metode I faget! Bildene til høyre er en slide fra min samfunnsfagpresentasjon som jeg har brukt i år. Kunne jeg vært flinkere til å si noe om teoretisk relevans og hvordan dette ikke bare er perifert og rart? Gir jeg for mye inntrykk av å jobbe med et smalt felt heller enn noe stort og viktig noe? Jfr. også skolebesøk på instituttet hvor professorene snakket stillehavsspråk for elevene og gjorde det klart (i et tilfelle) at språket praktisk talt var utdødd: Ser vi ut som klenodier og anakronismer heller enn levende fag? Ad anvendelser: Uten å dra analogien for langt – tenk på hvor mye mer populær ingeniørstuder er enn vanlige realfagsstudier: Det er det konkrete, håndfaste, hvor du lærer noe som nesten er et håndverk.

12 Bedre kunnskap og informasjon Jobb etter studiene
Over 30% av SV-kandidater i privat sektor Samfunnsfaglig forståelse også viktig i teknologisk sammenheng Implementeringer Konseptutvikling: Facebook, Nokia, … Mer om dette etterpå Tar dette veldig kort, og fokuserer på hvordan samfunnsfag etterhvert regnes som relevant inn mot teknologiske yrker. Henviser til Hedvig sitt foredrag for mer om samfunnsfag og arbeidsliv Kilde: Kandidatundersøkelsen Fasimile: Teknisk Ukeblad 5. februar 2011

13 Bedre kunnskap og informasjon Fler- og tverrfaglighet
Ekte tverrfaglighet 40-grupper Frie emner Tanja Winther: Elektroingeniør og antropolog Bachelor- essay 40-gruppe To frie emner Grunnlags- problemer SOSANT fordypning Hierarkier og makt Økonomi og materielt liv Symboler og religion Faghistorie og etnografisk metode EXPHIL Innføringsemne, teori og etnografi (empiri) EXFAC Ett fullt år med 40-gruppe og frie emner. Noen fag har enda mer!

14 Bedre kunnskap og informasjon Klarere kommuniasjon: Studiekatalogen
Som en kommentar, sm.likner jeg sosant og kjemi sine sider I studiekatalogen. Tre pkt.: Første setning: “Verden som interessefelt” mot “avgjørende for samfunnsutviklingen” PB-programmet gir “bred innføring” mot “lar oss forstå …” I BA-programmet får man “innføring I vedvarende debatter” mot “praktisk erfaring” I lys av tidligere slide om gutter som vil ha lønn, sikker jobb, osv., kommuniserer kanskje realistene best?

15 Bedre kunnskap og informasjon Klarere kommuniasjon: Studiekatalogen
Som en kommentar, sm.likner jeg sosant på UiO og sosant på NTNU: Interessefelt mot konstekstualisering og analyse Bred innføring mot forståelse Vedvarende debatter mot like gjerne storbyer, bedriftskulturer …

16 Passer samfunnsfag for gutter?
Gutter som har begynt, har større sannsynlighet enn jenter for å fortsette til høyere grader Guttene virker å være mer aktive i studietiden Foreninger, studentpolitikk, frivillig arbeid Sosiale tiltak, fester Men noen faller også fra … Samfunnsfag ikke riktig for alle Bruk eks. fra mitt kull på utviklingsstudier: Av seksti studenter tatt opp per kull, var vi fem gutter i mitt kull. Noe liknende i kullet før. Guttene ledet programutvalget og hele festkomiteen så lenge jeg var ved studiet. Av fem PU-ledere jeg vet om, var én jente. Liknende erfaringer andre steder.

17 Så hvem passer samfunnsfag for?
Nysgjerrighet og åpenhet mer enn interesse for en spesifikk jobb/et konkret yrke Elever som ikke alltid søker etter ett svar Engasjerte elever: Må av og til dra lasset selv Elever med internasjonale interesser Viktig å påpeke at jeg ikke ønsker samf.fag anbefalt for alle! Vi vil ha flere gode søkere som også er interesserte og vil fullføre. Det jeg ser som noen indikasjoner på en elev som vil kunne passe på samfunnsfag er listet her. Også for gutter!


Laste ned ppt "Bjørn Hallstein Holte på Rådgiverdagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google