Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) IKT og lokaldemokrati - foreløpige betraktninger Beathe Due, stipendiat, IMK, Uio

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) IKT og lokaldemokrati - foreløpige betraktninger Beathe Due, stipendiat, IMK, Uio"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) IKT og lokaldemokrati - foreløpige betraktninger Beathe Due, stipendiat, IMK, Uio beathe.due@media.uio.no

2 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Innhold Kort sammendrag av prosjektet, (hva, hvordan og hvorfor) Foreløpige inntrykk fra de 4 case kommunene Planer fremover

3 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) IKT og lokaldemokrati Standardiserte individualiteter? En studie av forventningers betydninger, utfordringer og begrensninger for unge menneskers lokalpolitiske deltakelse Det synes å være et spenningsfelt mellom forventninger lokalpolitikere har til unge menneskers lokalpolitiske deltakelse, og forventninger unge selv har.

4 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Hva? Drammen, Tromsø, Stavanger, Førde Innholds- og begrepsanalyser av lokalavisenes nettsider (debattsidene) og kommunenes nettsider. Intervjuer med ordfører og rådmann i kommunene, samt et tilfeldig utvalg av politikere og administrasjons ansatte og ansatte i lokalmediene. Politiker- og befolkningssurvey. 5 spørsmål om forventninger til alle elever på VK2 i de 4 kommunene Dybdeintervju med unge mennesker på grunnlag av spørsmålene.

5 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Hvordan? Donna Haraways diffraksjonsbegrep, ser kommunenes nettsider som prisme for å jakte på forventninger, dominerende tankestrukturer/mindre synlige tankestrukturer. Konstruktivistiske perspektiver med vekt på samspill om hva som skaper og skapes. Hannah Arendt og hennes ‘begrepshistoriske perledykk’, ser ikke forventninger som gitt.

6 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Haraway 1997, s.273 Unlike reflections, diffractions do not displace the same elsewhere, in more or less distorted form, thereby giving rise to industries of metaphysics. Rather, diffraction can be a metaphor for another kind of critical consciousness at the end of this rather painful Christian millennium, one commited to making a difference and not repeating the Sacred Image of Same. Diffraction is askew of Christian narrative and Platonist optics, in their sacred secular technoscientific story cycles as well as their more orthodox manifestations. Diffraction is a narrative, graphic, psychological, spiritual, and political technology for making consequential meanings”

7 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Hvorfor? Rette fokus på forventninger, dominerende tankestrukturer som kanskje tas for gitt. Retter fokus på hvordan forventninger til IKT og politisk deltakelse har betydninger for unge menneskers lokale politikse deltakelse. Gi førstegangsvelgerne noen bilder av hvilke politiske rom de går inn i, eller ikke går inn i.

8 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Inntrykk fra case kommunenes politikere og administrasjonsansatte Er midt i datainnsamlingsfasen - blitt mer omfattende en tenkt i utgangspunktet (tekst-, innhold- og begrepsanalyser + intervjuer og spørreundersøkelser) Mye har forandret seg underveis, nye spenningsfelt har dukket opp: forestillinger om at kommunale nettsider er objektive og nøytrale eksisterer parallelt med forventninger til at nettsidene skal markedsføre kommunen, vektleggingen av tjenester og service, sprik mellom politiske høyre og venstre sidene til forventninger til unge menneskers politiske deltakelse

9 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

10

11

12

13

14

15 IKT og lokaldemokrati - foreløpige betraktninger Beathe Due, stipendiat, IMK, Uio beathe.due@media.uio.no

16 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Innhold Kort sammendrag av prosjektet, (hva, hvordan og hvorfor) Foreløpige inntrykk fra de 4 case kommunene Planer fremover

17 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) IKT og lokaldemokrati Standardiserte individualiteter? En studie av forventningers betydninger, utfordringer og begrensninger for unge menneskers lokalpolitiske deltakelse Det synes å være et spenningsfelt mellom forventninger lokalpolitikere har til unge menneskers lokalpolitiske deltakelse, og forventninger unge selv har.

18 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Hva? Drammen, Tromsø, Stavanger, Førde Innholds- og begrepsanalyser av lokalavisenes nettsider (debattsidene) og kommunenes nettsider. Intervjuer med ordfører og rådmann i kommunene, samt et tilfeldig utvalg av politikere og administrasjons ansatte og ansatte i lokalmediene. Politiker- og befolkningssurvey. 5 spørsmål om forventninger til alle elever på VK2 i de 4 kommunene Dybdeintervju med unge mennesker på grunnlag av spørsmålene.

19 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Hvordan? Donna Haraways diffraksjonsbegrep, ser kommunenes nettsider som prisme for å jakte på forventninger, dominerende tankestrukturer/mindre synlige tankestrukturer. Konstruktivistiske perspektiver med vekt på samspill om hva som skaper og skapes. Hannah Arendt og hennes ‘begrepshistoriske perledykk’, ser ikke forventninger som gitt.

20 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Haraway 1997, s.273 Unlike reflections, diffractions do not displace the same elsewhere, in more or less distorted form, thereby giving rise to industries of metaphysics. Rather, diffraction can be a metaphor for another kind of critical consciousness at the end of this rather painful Christian millennium, one commited to making a difference and not repeating the Sacred Image of Same. Diffraction is askew of Christian narrative and Platonist optics, in their sacred secular technoscientific story cycles as well as their more orthodox manifestations. Diffraction is a narrative, graphic, psychological, spiritual, and political technology for making consequential meanings”

21 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Hvorfor? Rette fokus på forventninger, dominerende tankestrukturer som kanskje tas for gitt. Retter fokus på hvordan forventninger til IKT og politisk deltakelse har betydninger for unge menneskers lokale politikse deltakelse. Gi førstegangsvelgerne noen bilder av hvilke politiske rom de går inn i, eller ikke går inn i.

22 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Inntrykk fra case kommunenes politikere og administrasjonsansatte Er midt i datainnsamlingsfasen - blitt mer omfattende en tenkt i utgangspunktet (tekst-, innhold- og begrepsanalyser + intervjuer og spørreundersøkelser) Mye har forandret seg underveis, nye spenningsfelt har dukket opp: forestillinger om at kommunale nettsider er objektive og nøytrale eksisterer parallelt med forventninger til at nettsidene skal markedsføre kommunen, vektleggingen av tjenester og service, sprik mellom politiske høyre og venstre sidene til forventninger til unge menneskers politiske deltakelse

23 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

24

25

26

27

28

29 Noen sitater: “Det er nok fortstatt mange myter i forhold til IKT. Valg av leverandører er et viktig politisk spørsmål. Politikere på nasjonalt plan mener markedet skal avgjøre. Jeg tror ikke det er markedet som bør regulere dette. Dette er en politisk diskusjon” “Vi ville ut på nett og presentere oss for verden. Folk skal ha mulighet til å nå kommunen. Tankegangen er at kommunen skal komme nærmere befolkningen. Administrasjon og servicedelen er viktigst. Vi vil gjøre ting enkelt i et byråkratisk samfunn, som kunde vil jeg ha det enklest mulig”

30 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) De to siste: “Vi forsøker å fremstille saker mer nøytralt, før avisene får fatt i dem. Det er kommunen som snakker, det er en nøytral stemme. Vi er redde for at det skal bli for politisk” “Det handler om deg, du får hjelp med problemer og og til velferd. Retningen dreier seg mot ‘tjenestetilbud’. Folk er mest opptatt av hva de kan få av kommunen.

31 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Planer fremover Sender i disse dager ut to spørsmål om forventninger til lokalpolitisk deltakelse til alle elever på VK2 kurs i de 4 kommunene. Dette vil følges opp med dybdeintervjuer ved skolestart. Politiker- og befolknings- survey skal være klare til sommeren. Artikkel med Carol Azungi hvor vi sammenligner forventninger til Community Multimedia Centre i Nakaseke i Uganda og en norsk kommunes “servicetorg”. Til høsten skal datainnsamlingen være ferdigstilt


Laste ned ppt "Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) IKT og lokaldemokrati - foreløpige betraktninger Beathe Due, stipendiat, IMK, Uio"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google