Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettdebatten – en ny arena for lokalpolitisk deltakelse? Marte Winsvold Norsk institutt for by- og regionforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettdebatten – en ny arena for lokalpolitisk deltakelse? Marte Winsvold Norsk institutt for by- og regionforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettdebatten – en ny arena for lokalpolitisk deltakelse? Marte Winsvold Norsk institutt for by- og regionforskning

2 2 ILD – IKT og lokaldemokrati

3 3 Datagrunnlag  Fire casekommuner: Førde, Stavanger, Drammen og Tromsø  Intervjudata – politikere, administrasjon, journalister, nettdebattanter  Surveydata – befolkning (N=1275), politikere i casekommuner (N=100) og landsomfattende politikersurvey (N=750), ordførersurvey, rådmannssurvey  Korte intervjuer med litt over 1000 skoleungdommer  Innholdsanalyse

4 4 Demokratiske forventninger til nettdebatten  Deliberativt demokratiideal – Rasjonell og forståelsesorientert diskusjon – Åpen for alle – Meningsdanning og dagsorden  Fokus på diskusjonens kvalitet og form

5 5 En utvidelse av det lokalpolitiske offentlige rommet?  Diskuteres lokalpolitiske temaer?  Hvem har tilgang? (både som deltakere og som publikum)  Hvor synlig?  Plass i den offentlige meningsdanningen?

6 6 Fire debattfora  Det er i avisene det skjer:  Drammens Tidende – åpne kategorier: ”Drammen”, ”Samfunn og politikk”  Firda – åpne spørsmål: ”Hva skal vi gjøre for å få fart på Sogn og Fjordane?”  Nordlys – lukkede spørsmål: ”Bør overtallige rein skytes?”  Stavanger Aftenblad – kommentere redaksjonens artikler

7 7 Hvem deltar?  Yngre, politisk aktive menn deltar i nettdebatter  Eldre, politisk aktive menn med høy utdanning skriver leserbrev  Politikere  40 prosent av de som deltar i nettdebatter skriver også leserbrev

8 8 Lokalpolitikk?

9 9 Åpen for alle?  I prinsippet tilgjengelig for alle som har Internett - 80 prosent av befolkningen  Ca 70 prosent bruker  Færre eldre har tilgang

10 10 Synlig?  For en liten del av befolkningen – Flere i Stavanger og Drammen  For en litt større del av politikerne – Også flere i Stavanger og Drammen  Mindre synlig enn leserbrev

11 11 Påvirker meningsdanningen?  20 prosent av de som leser nettdebattene mener de lærer mye av det  En del politikere mener det er viktig å følge med i nettdebattene for å vite hva folk er opptatt av  34 prosent av politikerne i casekommunene har brukt argumenter fra nettdebatter i politiske diskusjoner  Journalistene tar ikke nettdebattene seriøst og refererer så å si ikke

12 12 Konklusjon  Nokså åpen, litt synlig, kanskje noen innflytelse på meningsdanning og dagsorden  I beste fall en perifer posisjon i den offentlige debatten  Lav status, lite publikum


Laste ned ppt "Nettdebatten – en ny arena for lokalpolitisk deltakelse? Marte Winsvold Norsk institutt for by- og regionforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google