Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk for læring og utvikling Unni Vere Midthassel Senter for atferdsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk for læring og utvikling Unni Vere Midthassel Senter for atferdsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk for læring og utvikling Unni Vere Midthassel Senter for atferdsforskning

2 Utfordring safkonferansen 20112 Et kontinuerlig utviklingsarbeid for å forbedre praksis

3 3 Hva er et nettverk?

4 4 Fundamentet for nettverk Alle har noe å bidra med Forpliktelse til å bidra Gjensidighet – gir og får

5 5 Yrkesmessig nettverk som varer Felles mål Definerte arbeidsmåter Medlemmer som bidrar Ledelse/sekretariat Oppleves som nyttig

6 6 Networked learning communities - erfaringer fra England (Katz & Earl 2010) Mål: Økt profesjonell læring Arbeidsmåte: 1)Erfaringsdeling slik at skolene i nettverket sammen kunne skape ny kunnskap som forbedrer praksis. 2) Eksplisitt kunnskap som kommer inn til nettverket, kombineres med implisitt kunnskap og gir nye løsninger i møte med daglige utfordringer.

7 7 Nettverk for lærende communities (Katz & Earl 2010) Hovedtrekk: a)Fokus og hensikt: relevant og nyttig læringsinnhold, utfordrende b)Relasjoner: skape felles språk og delt ansvar. En kanal for å dele kunnskap og utvikle tillit. c)Samarbeid: aktivitetene i nettverket. Fortelle historier, hjelpe hverandre, dele metoder og materiell, jobbe sammen. d)Forskende tilnærming: analysere, reflektere, vurdere e)Ledelse: formell og uformell på ulike nivå -Kapasitetsbygging og støtte: skape forhold som støtter individuell og kollektiv læring gjennom a-e.

8 Den engelske studien safkonferansen 20118 622 skoler i 60 nettverk Data innsamlet via spørreskjema til fem ansatte på hver skole Elevresultater samlet inn for hvert år Hovedfunn: Grad av involvering i nettverket og antall lærere som deltok samvarierte med ett eller flere elevresultat. Kjennetegn ved nettverket hadde betydning for lærernes læring Katz & Earl 2010

9 9 Hva hadde betydning for lærernes endring av tenkning og praksis 1.Nettverkets fokus 2. Skoleledernes engasjement i nettverket 3. En forskende tilnærming 4. Distribuert ledelse i nettverket og relasjoner 5. Samarbeid som utfordret praksisforståelse 6. Samarbeid i nettverket Katz & Earl 2010

10 10 Hva hadde betydning for hvor sterkt skolen var involvert i nettverket 1.Distribuert ledelse i nettverket 2. Skoleleders engasjement 3. Samarbeid som utfordret praksisforståelse 4. En forskende tilnærming 5. Relasjoner i nettverket 6. Nettverkets fokus og nettverksamarbeid (Katz & Earl 2010)

11 11 En mulig nettverksmodell SAF skole PPT

12 12 Eksempel på lokalt nettverk med støtte Skole Skole Skole PPT PPT PPT SAF

13 13 Et system av nettverk SAF skole ppt Lokal UH

14 14 Mål Gode læringsmiljø med læringsmuligheter for alle Økt kapasitet for bærekraftig utvikling lokalt

15 Gruppedrøftinger safkonferansen 201115 Hvordan sikre et kontinuerlig utviklingsarbeid? Hvordan kan SAF være en støtte for deres arbeid? Hvordan kan SAF bidra med energi inn i nettverksarbeid på nasjonalt og lokalt nivå?

16 16 Unni Vere Midthassel http://saf.uis.no


Laste ned ppt "Nettverk for læring og utvikling Unni Vere Midthassel Senter for atferdsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google