Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon – sikkerhet eller spekulasjon? Regnskapsreglenes betydning for pensjonen Forsvar Offentlig Tjenestepensjon Oslo, 8. september 2014 Fanny Voldnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon – sikkerhet eller spekulasjon? Regnskapsreglenes betydning for pensjonen Forsvar Offentlig Tjenestepensjon Oslo, 8. september 2014 Fanny Voldnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon – sikkerhet eller spekulasjon? Regnskapsreglenes betydning for pensjonen Forsvar Offentlig Tjenestepensjon Oslo, 8. september 2014 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand.philol Leder Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet

2 Pensjon – sikkerhet eller spekulasjon? Regnskapsreglenes betydning for pensjonen Forsvar Offentlig Tjenestepensjon Oslo, 8. september 2014 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand.philol Leder Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet

3 NTL Brønnøysundregistrene NTL Sentralforvaltningen 10. jan. 2015 side 3 Antallet innskudds- og ytelsespensjoner, Fafo 2013

4 NTL Brønnøysundregistrene NTL Sentralforvaltningen 10. jan. 2015 side 4 Nye regnskapsregler for pensjon for virksomheter i privat og offentlig sektor : i privat sektor fra 1995, men stadige endringer, senest nå høsten 2014 (Regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandarder NRS) i staten; prøveprosjekt fra 2005, anbefalt fra 2010 (Statlige regnskapsstandarder SRS) i kommuner fra 2004 (Forskrift om årsregnskap og årsberetning) Dvs. Reglene gjelder for ALLE virksomheter som må bruke regnskapsloven, SRS eller kommunale regnskapsregler* * Fanny Voldnes; Folkevalgt styring eller markedsstyring? I Samfunn og Økonomi 2/2012 s. 10-12 Hva har skjedd?

5 NTL Brønnøysundregistrene NTL Sentralforvaltningen 10. jan. 2015 side 5 Roller og interesser Norsk Regnskapsstiftelse har en betydelig og problematisk rolle i norsk regnskapsrett Hva med livselskapenes regnskapsregler?

6 NTL Brønnøysundregistrene NTL Sentralforvaltningen 10. jan. 2015 side 6 Virkning av regnskapsregler Eks. Institutt for samfunnsforskning * * Jon Lundesgaard; Ytelsespensjon og regnskap; Innarbeiding og konsekvenser, Høgskolen i Hedmark, rapport 8-2014

7 NTL Brønnøysundregistrene NTL Sentralforvaltningen 10. jan. 2015 side 7 Virkningen i staten Eks. Forsvarsbygg – statlig forvaltningsorgan 1.Pensjonskostnaden økte med 132 % (fra 43 til 99 mill) i budsjettet for 2008 fra 2007 2.Enhetene ble belastet med store andeler av felleskostnader som de ikke kunne påvirke (selvkost, inkl. pensjonskostnader) 3.Ledelsen skrev til FD at de måtte si opp fast ansatte renholdere og ansette ufaglærte for å innfri kravet til inntjening (resultatkrav) Ble stoppet av statsråden da, men effekten av reglene er klar.

8 NTL Brønnøysundregistrene NTL Sentralforvaltningen 10. jan. 2015 side 8 Hva handler dette om? Hvem skal bære risikoen for svingningene på børsen framover? - den enkelte ansatte ? -forsikringsselskapene ? (reguleres av staten)

9 NTL Brønnøysundregistrene NTL Sentralforvaltningen 10. jan. 2015 side 9 Alternativet Risikoen ligger i forsikringsselskapet (reguleres av staten) Arbeidsgiver regnskapsfører kun premien, mer utfyllende info i noter til årsregnskapet Arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler hvem som bidrar med hva gjennom tariffavtalesystemet

10 NTL Brønnøysundregistrene NTL Sentralforvaltningen 10. jan. 2015 side 10 Oppsummering Ikke mulig med ytelsespensjon og hybridordninger uten at regnskapsreglene endres Andre land bruker andre regler, hvorfor kan ikke vi? Et politisk spørsmål !


Laste ned ppt "Pensjon – sikkerhet eller spekulasjon? Regnskapsreglenes betydning for pensjonen Forsvar Offentlig Tjenestepensjon Oslo, 8. september 2014 Fanny Voldnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google