Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10.01.2015 Side 1 Ventilasjon Sikre luftkvalitet mht. komfort og helse Begrense luftfuktigheten innendørs for å motvirke kondens og fuktskader.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10.01.2015 Side 1 Ventilasjon Sikre luftkvalitet mht. komfort og helse Begrense luftfuktigheten innendørs for å motvirke kondens og fuktskader."— Utskrift av presentasjonen:

1 10.01.2015 Side 1 Ventilasjon Sikre luftkvalitet mht. komfort og helse Begrense luftfuktigheten innendørs for å motvirke kondens og fuktskader

2 10.01.2015 Side 2 God Ventilasjon sikrer godt luftskifte alltid nok oksygen (O 2 ) CO 2 alltid lavere enn 1000 ppm fjerner gasser reduserer svevestøv hindrer kondens gir ikke plagsom trekk gir ikke plagsom støy regulerbar i forhold til belastning energieffektiv økonomisk i drift lav livsløpskostnad

3 10.01.2015 Side 3 Oppholdssteder Oppholdssteder gjennom livet i Norge Gjennomsnitt fram til pensjonsalder 80 – 90% av tiden er vi innendørs www.inneklima.com

4 10.01.2015 Side 4 Radon  Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder radon i bolighus.  Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft etter røyking, men få gjør noe med problemet.  Ett av ti hus i Norge har for høy radonkonsentrasjon.  Årlig får mellom 100 og 300 nordmenn lungekreft som følge av radon.  Ca. 10 % av den norske boligmassen har en radonkonsentrasjon over 200 Bq/m3.  I de aller fleste tilfeller er byggegrunnen hovedkilden til forhøyde radonverdier. http://radon.nrpa.nohttp://radon.nrpa.no v/Statens strålevern

5 10.01.2015 Side 5 Forskrifter mht. ventilasjon § 8-34 Ventilasjon –for småhus: minimum 0,5 luftvekslinger per time

6 10.01.2015 Side 6 Forskrifter mht. ventilasjon § 8-3 Innemiljø Statens institutt for folkehelse: ”Anbefalte faglige normer for inneklima” http://www.inneklima.co m/index.asp?browse=93 &context=93&document =384http://www.inneklima.co m/index.asp?browse=93 &context=93&document =384

7 10.01.2015 Side 7 Forskrifter mht. ventilasjon TEK § 8-22 Tetthet –Begrensning lekkasjetall –Lekkasjetall uttrykkes i luftvekslinger (luftlekkasje delt på volum oppvarmede rom) per time ved 50 Pa trykkforskjell –Største lekkasjetall (TEK 07): 2,5 for småhus 1,5 for andre bygninger

8 10.01.2015 Side 8 Måling tetthet 1.Trykktesting 2.Termografering

9 10.01.2015 Side 9 Ventilasjonstyper Naturlig Mekanisk avtrekk Balansert

10 10.01.2015 Side 10 Naturlig ventilasjon Dominerende frem til 1980-årene Termisk oppdrift og vindsug ved munningen Mekanisk tilleggsventilasjon Fordel: –lav investeringskostnad – tilnærmet vedlikeholdsfritt –ingen støy Ulempe: –stort ventilasjonsvarmetap –upålitelig ventilasjon (vindavhengig) –dårlig komfort –dårlig ventilasjon av våtrom –dårlig totaløkonomi

11 10.01.2015 Side 11 Mekanisk avtrekk Dominerende frem til 1990- årene Vifter er hoveddrivkraft Fordeler: –Lave installasjonskostnader –God regulering Ulemper: –Stort varmetap –Dårlig komfort (trekk) –Dårlig totaløkonomi –Støy

12 Side 12 Balansert ventilasjon Vifter sørger for både tilførsel og avtrekk av ventilasjonsluften Mulighet for varmegjennvinning Fordeler –God komfort –God totaløkonomi –Lite varmetap –bedre sikkerhet mot radon Ulempe: –evt. støy

13 Hybrid ventilasjon 10.01.2015 Side 13 Komplisert Høy investering (kulvert, styringssystem) Høye driftskostnader Kulvert med fordeling i de enkelte rom

14 10.01.2015 Side 14 Type varmegjenvinner

15 Ventilasjonsaggregat 10.01.2015 Side 15 Kryssvarmeveksler Virkningsgrad 60-70 % Roterende varmeveksler Virkningsgrad 70-85 %

16 10.01.2015 Side 16 Varmevirkningsgrad Avhengig av ute- og innetemperatur, og luftfuktighet Gjennomsnittelig årlig varmegjenvinningsgrad avhengig av sted (pga. forskjellig utetemperatur og fuktighet)

17 10.01.2015 Side 17 Innvirkning luftlekkasjer Tetthet meget viktig ved balansert ventilasjon! Kilde: Byggforsk: Energieffektive løsninger i småhus

18 10.01.2015 Side 18 Innvirkning luftlekkasjer Utettheter har større virkning ved balansert ventilasjon enn ved mekanisk ventilasjon

19 10.01.2015 Side 19 Energibehov ventilasjon

20 10.01.2015 Side 20 Energibesparelse

21 10.01.2015 Side 21 Ventilasjon og planløsning Man kan spare installasjonskostnader ved å samle våtrom og kjøkken i en "teknisk kjerne" av boligen. Alle installasjoner, inkludert ventilasjonskanaler, kan da legges samlet i en sjakt eller installasjonsvegg.

22 10.01.2015 Side 22 Rørføring Plassering av aggregat –lett tilgjengelig for vedlikehold Lyddemping –Lyddempere i hovedkanaler rett etter aggregatet –I tillegg foran hver enkelt ventil for å hindre lydoverføring mellom rom Lufthastigheter < 4 m/s for hovedkanaler < 2 m/s for gren- og bikanaler

23 10.01.2015 Side 23 Byggforsk detaljblader 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper og behov 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus 552.303 Balansert ventilasjon i småhus


Laste ned ppt "10.01.2015 Side 1 Ventilasjon Sikre luftkvalitet mht. komfort og helse Begrense luftfuktigheten innendørs for å motvirke kondens og fuktskader."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google