Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk arbeid i NEF. Bakgrunn SSE står ikke i umiddelbar fare for å bli lagt ned. Foreligger forslag om samlokalisering av hele OUS på Gaustad i 2025.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk arbeid i NEF. Bakgrunn SSE står ikke i umiddelbar fare for å bli lagt ned. Foreligger forslag om samlokalisering av hele OUS på Gaustad i 2025."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk arbeid i NEF

2

3 Bakgrunn SSE står ikke i umiddelbar fare for å bli lagt ned. Foreligger forslag om samlokalisering av hele OUS på Gaustad i 2025. Rapport sendt ut på høring foreslo splitting av barne- og voksenavdelingene til SSE. NEF har visst om dette forslaget lenge, men så rapporten som en mulighet til å rasle med sablene.

4 Hvordan vi jobber NEFs administrasjon jobber for å få størst mulig gjennomslag for organisasjonens saker med begrenset arbeidskapasitet. Vi er nødt til å gjøre prioriteringer på hvor vi skal legge inn innsats. Vi vurderer både viktighet for medlemmene våre, og om forholdene ligger til rette for å fremme saken. SSE-«nyheten» ble sluppet når den ble fordi forholdene lå til rette for det.

5 Hvordan vi jobber Overvåke utviklingen i sakene Legge press på beslutningstakere. Få innpass på beslutningsarenaer. Skape allianser. Finne bedre løsninger. Kan være en vanskelig balansegang, da f.eks. mye press på beslutningstakere kan ødelegge for muligheten til å skape allianser e.l..

6 Hvordan vi jobber Selger saker inn til media når det trengs (skaper press på OUS) Møter med politikere og andre beslutningstakere (finne bedre løsninger) Sitter i referansegrupper (overvåker utviklingen, får innpass på beslutningsarenaer) Samarbeider tett med andre interessenter (skaper allianser)

7 Hvordan vil vi fremstå? Viktig at NEF fremstår som en pålitelig, troverdig og kunnskapsrik instans. Bak de synlige uttalelsene i media ligger det ofte mye usynlig arbeid og strategiske vurderinger. Uttalelser fra lokale ledd om interessepolitiske saker NEF sentralt jobber med, bør avklares med administrasjonen.

8 Faglige retningslinjer for epilepsi Sak vi begynte å jobbe med av eget initiativ. Startet ved å kontakte Helsedirektoratet, supplerte med kontakt mot politikere. Viktig å sikre at vi alltid hadde ryggdekning i fagmiljøet for uttalelsene våre. Epilepsinytt ble brukt aktivt som politisk verktøy. Hadde trolig en avgjørende betydnig. Arbeidet har ikke bare sikret at vi nå får retningslinjer, men også at vi kan være med å bestemme hvordan de skal bli.

9 Epilepsirehabilitering Sak som vi betrakter som så viktig at vi må drive den frem med egne krefter. Laget politisk dokument – NEFs rehabiliteringsmelding – i 2013. Deles ut i møter med politikere og andre beslutningstakere. Har også blitt brukt av bl.a. Røysumtunet, som nå har fått avtale som sikrer 8 nye rehabiliteringsplasser. Fortsetter arbeidet med kartlegging av kommunale rehabiliteringstilbud.

10 Pleiepenger Eksempel på sak som NEF har latt ligge de siste årene. Angår langt flere enn de med epilepsi. Kaasa-utvalget kom med innstilling i 2011, som vi leverte høringssvar til. Skarp kritikk førte til at høringen ble lagt i skuffen. Saken har vært på is siden da. Arbeidsministeren har tatt saken opp igjen nå. Dermed vil dette være noe vi prioriterer igjen fremover.


Laste ned ppt "Politisk arbeid i NEF. Bakgrunn SSE står ikke i umiddelbar fare for å bli lagt ned. Foreligger forslag om samlokalisering av hele OUS på Gaustad i 2025."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google