Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å skrive akademisk Formelle krav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å skrive akademisk Formelle krav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å skrive akademisk Formelle krav

2 Oppgaveskriving er som å være forfatter
Å lese oppgaven nøye Gjennomføre analysen Begynn å skrive tidlig Skrive for å lære, å erfare teksten Strukur, formen skaper innholdet Sjekk alle formelle krav

3 Å tolke oppgaveteksten
Husk å lese nøye Les oppgaveteksten nøye, og å huske på at den er en tekst som skal fortolkes. Det er viktig å finne ut hva det spørres etter, og hvilke ord som er viktige stikkord. Ord som ”forklar”, ”resymér”, “drøft” eller “sammenlign” gir klare beskjeder om hva man faktisk gjøre. Hvor stor del av oppgaven skal de enkelte delene være? På vei mot disposisjon Når man har identifisert hva det faktisk spørres etter må man gjøre noen valg. Hva skal med, hva skal ikke? Hvorfor? Finne frem i pensum. Finn sitatene med en gang. Leit etter dei viktige orda

4 Krav til akademisk oppgave
Å skrive akademisk betyr ikke å skrive vanskelig Korte setninger. Unngå gjentagelser Ett argument eller poeng per avsnitt. Distanser deg fra teksten. Det er ikke du men problemstillingen som leseren ønsker å vite noe om. Innleiinga inneheld oppgåveteksten, avgrensing og begrunning Disposisjon: Innleiing (fortelle kva du skal gjere) underpunkt Forklaring/redegjørelse Drøfting Oppsummering (vise at du har gjort det) Kva er drøfting? (Ikkje “eg synest”, prøve å vere objektiv) Kva betyr forklar?

5 krav til akademisk oppgave
Egne meninger er ikke interessante Det er egne vurderinger som er det primære, men de vurderingene må begrunnes, og helst ha støtte i pensumsbidrag. Det er lov å argumentere for et syn, men skriv med noe distanse, ikke fell kategoriske normative dommer ”Determinisme er livsfarlig. Marshall McLuhan er maktas løpegutt”. Vs ”Men det finnes problematiske sider ved determinismen. Som Raymond Williams har påpekt har for eksempel mediumteoretikere vanskelig for å drive akademisk maktkritikk. Dette fordi de ignorerer medienes innhold (Ytreberg 2005:24-25).” Målet er ikke å avgjøre hvilken teori som er best, eller hvilken du liker best, men diskutere svake og sterke sider. Innleiinga inneheld oppgåveteksten, avgrensing og begrunning Disposisjon: Innleiing (fortelle kva du skal gjere) underpunkt Forklaring/redegjørelse Drøfting Oppsummering (vise at du har gjort det) Kva er drøfting? (Ikkje “eg synest”, prøve å vere objektiv) Kva betyr forklar?

6 Referanseteknikk I teksten. Eks: ”Konkret sitat” (Thompson 1994: sidetall), generell diskusjon over flere sider i Thompson hvor man henter ut poenger fra flere sider (Thompson 1994:12-23) I referanselista bakerst. Ordnes alfabetisk etter forfatters etternavn. Eks: Thompson, John B (1995) The Media and Modernity, Cambridge: Polity Press.

7 Disponering av arbeidstiden på 3 dager
Dag 1: Sett deg inn i problemstillingen, samle pensumrelatert stoff. Gjennomfør analysen. Skriv ned tanker, avsnitt og disposisjoner underveis Dag 2: Skriv ut hele teksten. Strukturer. Skriv hele teksten en gang til. Dag 3: Skriv innledning og avslutning. Jobb med settninger og formelle krav. Lever i god tid!

8 Formelle krav til oppgaven
Oppgaven skal ha et omfang på 10sider. Linjeavstand: 1.5 (standard margsetting (2,5)) Skriftstørrelse: 12 punkt Font: Times New Roman, Palatino, Garamond eller lignende Spør om kor mange som har skrive oppgåve på Universitetsnivå før Bookman, Garamand er ordinære fonter, TNR er presset

9 Navn: Marshall McLuhan
Oppgavens forside All nødvendig informasjon om innlevering av eksamen finnes også på nettsidene til kurset. Oppgavens tittel, dvs i dette tilfelle den fullstendige oppgaveteksten. Navn – øverst på siden, midtstilt. Fagets navn, fagnivået og navn på kurset, semester og år. Eksempel: Navn: Marshall McLuhan Oppgave A: ”Forklar grunntrekkene i én av de følgende perspektivene på kommunikasjon, slik de er forklart i Kommunikasjon i mediealderen: forvandlingstenkning, samværstenkning, påvirkningstenkning. Nevn noen sterke og noen problematiske sider ved det perspektivet du har valg, på basis av en sammenligning med ett av de øvrige perspektivene.” EXFAC03-MVIT, Kommunikasjon og mediering høst 2005

10 Innlevering av oppgaven
Altså bare 3 og ei halv veke til! Begynn i dag med å bestemme deg for oppgåve Endeleg klokkeslett blir kunngjort på nettet når det nærmar seg. Eigenerklæring: At du har skrive oppgåva sjølv, oppgitt alle kjelder, og at du ikkje har juksa. Pensumendring: Berre når du har lagt opp pensum før (det er ulovleg, rekna som juks


Laste ned ppt "Å skrive akademisk Formelle krav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google