Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makrokommentar Desember 2014. 2 Blandet utvikling i desember Aksjemarkedene hadde en blandet utvikling i desember, men Oslo Børs var opp nesten to prosent,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makrokommentar Desember 2014. 2 Blandet utvikling i desember Aksjemarkedene hadde en blandet utvikling i desember, men Oslo Børs var opp nesten to prosent,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Makrokommentar Desember 2014

2 2 Blandet utvikling i desember Aksjemarkedene hadde en blandet utvikling i desember, men Oslo Børs var opp nesten to prosent, til tross for videre nedgang i oljeprisen. I løpet av desember falt oljeprisen fra omtrent USD 70 til USD 57 pr fat. I Emerging Markets var det først og fremst Russland som bidro til negativ utvikling, og rubelen fortsatte å svekke seg i desember. Det er kombinasjonen av lavere oljepris og sanksjonene som følge av konflikten med Ukraina som skaper problemer for den russiske økonomien. Kapital strømmer ut av landet, og inflasjonen øker som følge av rubelsvekkelsen. I et forsøk på å bremse utviklingen hevet den russiske sentralbanken renten fra 10,5% til 17%. I Hellas ble det i slutten av desember klart at det må holdes nyvalg, etter at regjeringens presidentkandidat ikke klarte å oppnå nok støtte i parlamentet. Det største partiet er nå Syriza, et parti som er negative til sparetiltakene og reformprogrammet som er innført i Hellas. Partiet ønsker også å reforhandle gjeldsavtalen med EU, og greske statsrenter steg med omtrent ett prosentpoeng etter annonseringen.

3 3 Lange renter videre ned Lange tyske renter falt videre, mens amerikanske renter holdt seg nokså stabile gjennom desember. Usikkerhet rundt den politiske situasjonen i Hellas førte til økt etterspørsel etter sikre aktiva som tyske og amerikanske statsobligasjoner, og medførte rentefall den siste uken i desember. Veksten i Eurosonen uteblir, og inflasjonen og inflasjonsforventningene har avtatt. Selv om en lavere oljepris kan bidra til å stimulere den europeiske økonomien fremover, er den første effekten et negativt bidrag til inflasjonen. Forskjellen mellom amerikanske og tyske lange renter er nå på sitte høyeste siden slutten av 1990-tallet. Kredittmarginene som internasjonale selskaper må betale for å låne i obligasjonsmarkedet har økt i løpet av høsten, særlig for selskapene med lavest kredittverdighet. Trenden fortsatte i desember, og i enda større grad i Norge hvor det fortsatt er store innløsninger i fond som investerer i high yield- eller høyrente-segmentet.

4 4 Rentekutt fra Norges Bank Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i starten av desember anslag for norsk økonomi, der vekstutsiktene er betraktelig redusert. SSBs siste undersøkelser blant oljeselskapene bekrefter kutt i oljeinvesteringene på omtrent 15% i 2015 sammenlignet med 2014, og dette, samt det kraftige fallet i oljeprisen, har fått SSB til å nedjustere sine vekstanslag betydelig. SSB venter nå en vekst i fastlands-BNP på kun 1,0% for 2015, og det forventes at arbeids- ledigheten øker til 4% i 2016. Norges Bank kuttet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25% på sitt møte den 11. desember. Det er første gang renten endres siden mars 2012, og det var ikke ventet at sentralbanken ville kutte på dette møtet. Det er lavere aktivitet i oljesektoren og fallet i oljeprisen som er bakgrunnen for at Norges Bank valgte å sette ned renten, og i den nye rentebanen ligger det en forventning om at styringsrenten blir liggende på dette nivået eller lavere i de neste par årene (se figur). Norske kroner svekket seg videre i desember, og har blitt over 20% svakere mot amerikanske dollar det siste halve året. Kronesvekkelsen gir kraftig stimulans til norsk eksportrettet industri. Den vil også medføre prisøkning på importerte varer, og importert inflasjon vil bidra til en økning i den norske konsumprisindeksen. Faktisk og forventet styringsrente. Kilde: Norges Bank 11.12.2014

5 5 Fortsatt bra i USA I USA har det fortsatt å komme solide tall for arbeidsmarked, forbruk og vekst i økonomien. Etter at støttekjøpene i obligasjonsmarkedet ble avsluttet i oktober, er markedet opptatt av når sentralbanken vil begynne å heve renten. I referatet fra sitt rentemøtet i desember fjernet Federal Reserve ordlyden «a considerable time» om hvor lenge renten skal holdes på dagens nivå, men erstattet det med at sentralbanken skal være tålmodig («be patient»). I Eurosonen fortsetter rekken av svake makroøkonomiske nøkkeltall, og den europeiske sentralbanken (ECB) er i gang med å kjøpe boliglånsobligasjoner for å stimulere økonomien og få bukt med vedvarende lav inflasjon. Nå etterlyses ytterligere tiltak, som kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner. Det har vært intern motstand mot dette i ECB, men sentralbanksjef Mario Draghi fremstår nå mer positiv til å ta i bruk dette virkemiddelet. Veksten i Kina bremser videre opp, og boligmarkedet falt for 7. måned på rad. Kina har imidlertid fremdeles høy vekst i global målestokk, med over 7% årlig BNP-vekst. I Japan fikk statsminister Abe fornyet tillit da han vant parlamentsvalget i desember, og han kan gå videre med sitt reformprogram. Japan har en bruttogjeld på hele 245% av BNP, og staten trenger økte inntekter. Men hevingen av momsen fra 5 til 8 % som ble gjort i april, var tøff for økonomien, og Bank of Japan måtte endre pengepolitikken i mer ekspansiv retning. Dette gjorde sentralbanken ved å utvide sitt kjøps- program for japanske statsobligasjoner.

6 Vi minner om… 6 Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Uttalelser i denne rapporten reflekterer ODINs markedssyn på det tidspunktet den ble utarbeidet. Vi har gjengitt kilder som vurderes som pålitelige, men vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Ansatte i ODIN Forvaltning AS kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning AS kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne rapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS’ interne retningslinjer for ansattes egenhandel, som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes forenings bransjestandard. Du finner mer informasjon på www.odinfond.nowww.odinfond.no

7


Laste ned ppt "Makrokommentar Desember 2014. 2 Blandet utvikling i desember Aksjemarkedene hadde en blandet utvikling i desember, men Oslo Børs var opp nesten to prosent,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google