Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 11 Hovedstyremøte 13. mars 2008. Norges Bank 22 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike indikatorer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 13. mars 2008. Norges Bank 22 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike indikatorer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 11 Hovedstyremøte 13. mars 2008

2 Norges Bank 22 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – februar 2008

3 Norges Bank 3 Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 2). Anslag fra PPR 3/07 (stiplet). Tolvmånedersvekst. Prosent 1) KPI justert for avgifter og uten energivarer 2) Norges Banks beregninger

4 Norges Bank 4 Bidrag til endring i tolvmånedersveksten i KPI-JAE 1) siden februar 2007 Prosentenheter. Februar 2007 – februar 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) KPI justert for avgifter og uten energivarer

5 Norges Bank 5 KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter leveringssektorer. 2) Tolvmånedersvekst. Prosent Januar 2002 – desember 2011 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) KPI justert for avgifter og uten energivarer 2) Norges Banks beregninger Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

6 Norges Bank 6 Forventet konsumprisvekst om to og fem år 1) Prosent. 2. kvartal 2002 – 1. kvartal 2008 Forventet konsumprisvekst om 2 år Forventet konsumprisvekst om 5 år 1) Gjennomsnitt av forventningene til arbeidslivsorganisasjoner og eksperter (ansatte i finansnæringen, makroanalytikere og akademikere) Kilde: TNS Gallup

7 Norges Bank 7 Norges Banks regionale nettverk. Kapasitetsskranker Prosent. Januar 2005 – januar 2008 1) Andel som svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen 2) Andel som svarer at tilgang på arbeidskraft vil være en begrensende faktor for økt produksjon/omsetning Kapasitet 1) Arbeidskraft 2) Kilde: Norges Bank

8 Norges Bank 8 Oljepris (Brent Blend). Spot- og terminpriser I USD per fat Kilder: Reuters (EcoWin) og Norges Bank 11. mars 2008 25. oktober 2007 (PPR 3/07)

9 Norges Bank 99 Internasjonale råvarepriser i SDR Indeks, 2000 = 100. Uke 1 2000 – uke 10 2008 Kilder: Reuters (EcoWin), The Economist og Norges Bank Jordbruksprodukter utenom mat Matvarer Industrivarer Samlet råvareindeks Metaller

10 Norges Bank 10 Kilde: Reuters (EcoWin) USA (S&P 500) Japan (Nikkei) Fremvoksende økonomier (MSCI) Norge (OSEBX) Europa (STOXX) Aksjer Indekser, 1. januar 2007 = 100. 1. januar 2007 – 12. mars 2008 10

11 Norges Bank 11 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente 1) Prosentenheter. Historisk (fra 1. juni 2007) og fremover (per 12. mars 2008) Norge 2) USA Storbritannia Euroområdet Kilder: Bloomberg, Reuters og Norges Bank 1) Forventet styringsrente er representert ved Overnight Indexed Swap (OIS) 2) Norges Banks anslag

12 Norges Bank 12 Kilder: Reuters og Norges Bank Styringsrenter og terminrenter 23. januar og 12. mars 2008 Norge USA Euroområdet 12. mars 2008 Etter forrige rentemøte (23. januar 2008) Storbritannia

13 Norges Bank 13 Kilder: Reuters og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 23. januar 2008 12. mars 2008 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2011 12. mars 2008 PPR 1/08

14 Norges Bank 14 Kilder: Reuters og Norges Bank Markedet 12. mars 2008 Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten 14 Markedet 23. januar 2007 Referansebane PPR 1/08

15 Norges Bank 15 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i PPR 3/07 og PPR 1/08 med usikkerhetsvifter fra PPR 1/08. Prosent Produksjonsgap KPI-JAE KPI 90% 70% 50% 30% Styringsrente PPR 1/08 PPR 3/07 PPR 1/08 PPR 3/07 PPR 1/08 PPR 3/07 PPR 1/08

16 Norges Bank 16 Styringsrenten Kilde: Norges Bank Strategiintervall 1/05 3/04 2/05 3/05 1/06 2/06 3/06 2/07 1/07 3/07 PPR 1/08 PPR 3/07 1/08


Laste ned ppt "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 13. mars 2008. Norges Bank 22 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike indikatorer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google