Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 27. juni 2007. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 20072008 Kilde: Consensus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 27. juni 2007. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 20072008 Kilde: Consensus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 27. juni 2007

2 Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 20072008 Kilde: Consensus Forecasts

3 Norges Bank 3 Boligpriser 1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst 2) Januar 2003 – mai 2007 (Nye boliger april) 1) Medianpris på boliger 2) Tremåneders glidende gjennomsnitt Igangsetting av boliger Eksisterende boliger Nye boliger Kilder: Reuters og Norges Bank

4 Norges Bank Aksjer Indekser, 1. november 2006 = 100. 1. november 2006 – 25. juni 2007 Kilde: Reuters USA Japan Fremvoksende økonomier Norge Euroområdet USA 4

5 Norges Bank 5 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 – 25. juni 2007 25. juni 2007 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank Forrige rentemøte (29. mai 2007)

6 Norges Bank Dagens styringsrente for G-10 valutaene, og markedets forventninger neste 3 og 12 måneder 1) Kilde: Bloomberg og Reuters Idag3 mnd12 mnd 1New Zealand 2Australia 3Storbritannia 4USA Norge 5Canada / NorgeNorgeUSA 6Canada 7Eurosonen Eurosonen / Sverige 8Sverige 9Sveits 10Japan Per 26. juni 2007 6

7 Norges Bank Endringer i effektive internasjonale valutakurser siden PPR 1/07 Per 25. juni 2007 Kilder: Norges Bank, Bank of England og Bloomberg 7

8 Norges Bank Kilder: Reuters, Bloomberg og Norges Bank Styringsrenter og terminrenter Forrige rentemøte og 25. juni 2007 8 USA Eurosonen 25. juni 2007 Forrige rentemøte (29. mai) Sverige Storbritannia

9 Norges Bank Markedet før PPR 1 Kilder: Reuters og Norges Bank Markedet etter PPR 1 Markedet før PPR 2 Markedet etter PPR 2 PPR1 PPR2 Rentebaner Sverige 9

10 Norges Bank Kilder: Bloomberg, Reuters og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 25. juni 2007 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 Gjennomsnitt 1.- 25. juni 2007 Forrige rentemøte (29. mai 2007) 10 I-44 per 25. juni 2007

11 Norges Bank Renter på tiårs statsobligasjoner Effektive rentesatser. 1. januar 2006 – 22. juni 2007 Kilder: Reuters Norge USA Euroområdet Sverige Storbritannia

12 Norges Bank Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – mai 2007 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 pst. trimmet snitt KPI 12

13 Norges Bank 13 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 2) Importerte konsumvarer (0,3) 1) KPI-JAE 1) KPI justert for avgiftsendringer og energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av innføring av ny maksimalpris i barnehager i januar 2006 KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter leveringssektor. Anslag PPR 1/07 Tolvmånedersvekst. Prosent. Juni 2004 – mai 2007 2) Norges Banks beregninger

14 Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 14 Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 2) Importerte konsumvarer (0,3) 2) KPI-JAE 2) Norges Banks beregninger KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter leveringssektor. Anslag PPR 2/07 Tolvmånedersvekst. Prosent. Juni 2004 – mai 2007 1) KPI justert for avgiftsendringer og energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av innføring av ny maksimalpris i barnehager i januar 2006

15 Norges Bank Regionalt nettverk – Forventninger til vekst i utsalgspriser neste 12 mnd Diffusjonsindeks¹ ¹Andel som svarer høyere + (0,5 * andel som svarer uendret) Varehandel og tjenesteyting mot husholdningene Hjemmemarkedsindustri, bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet Kilde: Norges Bank 15

16 Norges Bank Regionalt nettverk- Kapasitetsutnytting og tilgang på arbeidskraft Vil bedriften ha problemer med å møte en (uventet/ventet) vekst i etterspørselen? Prosent Kapasitetsutnytting Tilgang på arbeidskraft Kilde: Norges Bank 16

17 Norges Bank Boligpriser Tolvmånedersvekst, annualisert sesongkorrigert månedsvekst og annualisert vekst i tremåneders glidende, sentrert gjennomsnitt i prosent. Januar 2002 – mai 2007 Sesongkorrigert månedsvekst, annualisert Tolvmånedersvekst Annualisert vekst i tremåneders glidende gjennomsnitt Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON, Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank 17

18 Norges Bank 12-månedersvekst Vekst i 3-mnd glidende gjennomsnitt, annualisert Vekst i innenlandsk kreditt (K2) til husholdninger Prosent. Månedstall. Januar 2002 – april 2007 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 18

19 Norges Bank 19 Eiendomspriser og foretakenes gjeld og likvide midler Vekst fra samme måned/halvår året før. Prosent Januar 2001 – april 2007 (K3 mars) Næringseiendomspriser Gjeld 1) og likvide midler 2) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) 2) Ikke-finansielle foretaks beholdning av pengemengden (M2) Samlet kreditt (K3) Pengemengde (M2)

20 Norges Bank BNP Fastlands-Norge Vekst fra forrige kvartal. Sesongjustert. Prosent 1. kvartal 2005 – 3. kvartal 2007 1) 1) Anslag for 2. kv. 07 og 3. kv. 07. Se utdypingen ”Kortsiktige prognoser for BNP-veksten i Fastlands-Norge” i Inflasjonsrapport 2/06 for beskrivelse av de ulike modellene Månedsindikator BVARPPR 2/07 ARIMAFaktisk VAR Regionalt nettverk Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 20

21 Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i PPR 1/07 og PPR 2/07 PPR 1/07 Produksjonsgap Styringsrente PPR 2/07 PPR 1/07 KPI-JAE PPR 2/07 PPR 1/07 KPI 21

22 Norges Bank Kilder: Reuters og Norges Bank Markedet 25. juni 2007 Markedet før PPR 1/07 (14. mars) Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent. Per 25. juni 2007 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten Referansebane PPR 2/07 22

23 Norges Bank 23 Hovedstyremøte 27. juni 2007


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 27. juni 2007. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 20072008 Kilde: Consensus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google