Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 24. januar 2007. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 20062007 Kilde: Consensus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 24. januar 2007. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 20062007 Kilde: Consensus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 24. januar 2007

2 Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 20062007 Kilde: Consensus Forecasts

3 Norges Bank 3 Boligpriser 1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst. 2) Januar 2003 – desember 2006 1) Medianpris på boliger 2) Tremåneders glidende gjennomsnitt Eksisterende boliger Nye boliger Igangsetting av boliger Kilder: Reuters EcoWin og Norges Bank

4 Norges Bank 4 Oljepris, terminpriser og råvarepriser 1. januar 2002 – 22. januar 2007 22. januar 2007 Kilder: Telerate, IPE Reuters EcoWin og Norges Bank 26. oktober IR 3/06 Kobber Nikkel Aluminium Sink Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat Råvarepriser USD. Indekser, 1. januar 2002 = 100

5 Norges Bank 5 KPI/HICP- kjerne Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 1997 – desember 2006 Kilder: Reuters EcoWin, Eurostat og nasjonale statistikkilder Storbritannia 1) USA 2) Euroområdet 1) Japan 2) 1) HICP uten energi, mat, alkohol og tobakk 2) KPI uten mat og energi Sverige 1)

6 Norges Bank 6 Aksjer Indeks, 1. januar 2006 = 100. 1. januar 2006 – 22. januar 2007 Euroområdet USA Japan Norge Kilder: STOXX, S&P500, Nikkei, Oslo Børs og Reuters EcoWin Emerging markets

7 Norges Bank 7 Tiårsrente i ulike land Prosent. 1. januar 2006 – 22. januar 2007 Norge USA Tyskland Sverige Storbritannia Kilder: Reuters og Bloomberg

8 Norges Bank 8 Forventet femårsrente fem år frem i tid Prosent. 2. januar 2002 – 22. januar 2007 Kilde: Norges Bank

9 Norges Bank 9 Kilder: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 22. januar 2007 IR 3/06 (31. oktober) Sverige Storbritannia Styringsrenter og terminrenter IR 3/06 og 22. januar 2007

10 Norges Bank 10 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44 (høyre akse) Veid rentedifferanse (venstre akse) 31. oktober 2006 (IR 3/06) 22. januar 2007 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2009 Gjennomsnitt 1. – 22. januar 2007

11 Norges Bank 11 KPI og usikkerhetsintervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – desember 2006 Høyeste indikator Laveste indikator Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI 1) Høyeste og laveste indikator av KPI-JAE, vektet median og 20% trimmet gjennomsnitt

12 Norges Bank 12 KPI-JAE 1) Totalt, og fordelt etter leveringssektorer 2). Tolvmånedersvekst. Prosent Januar 2002 – desember 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE 1) KPI-JAE justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 2) Norges Banks beregninger

13 Norges Bank 13 Arbeidsledighet AKU-ledighet og registrerte ledige. Sesongjustert. Prosent. Februar 1983 – desember 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) AKU-ledighet Registrerte ledige

14 Norges Bank 14 Kilde: Statistisk sentralbyrå Sysselsetting (AKU) 1) Antall tusen personer. Sesongjustert. Januar 2005 – oktober 2006 1) Omlegging av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006.

15 Norges Bank 15 Produksjonsindeks for industrien Volum. Indeks. 3 måneders glidende gjennomsnitt. Januar 2001 – november 2006 KonsumvarerInnsatsvarer Investeringsvarer Kilde: Statistisk sentralbyrå

16 Norges Bank 16 Foretakenes kreditt 1) og likvide midler 2) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – november 2006 (K3 til oktober) 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) 2) Ikke-finansielle foretaks beholdning av pengemengden (M2) Pengemengde (M2) Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet kreditt (K3)

17 Norges Bank 17 Varekonsumindeksen Volum. Sesongjustert. Indeks,1995 = 100. Januar 2004 – november 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Norges Bank 18 Boligpriser og husholdningers gjeld Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2001 – desember 2006 (K2 til november) Boligpriser Husholdningers gjeld (K2) Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON og Statistisk sentralbyrå

19 Norges Bank 19 Byggekostnadsindeks for boliger Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2001 – desember 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå

20 Norges Bank 20 Foliorenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent. Per 22. januar 2007 Markedet 22. januar 2007 Markedet før IR 3/06 (31.oktober) Referansebane IR 3/06 Kilder: Reuters og Norges Bank 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med foliorenten.

21 Norges Bank 21 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 3/06 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 3¼ - 4¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 15. mars, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Renten kan gradvis settes opp mot et mer normalt nivå noe raskere enn det vi hittil har sett for oss, men neppe ved hvert rentemøte. Slik vi nå ser det, vil renten dermed fortsatt økes i små og ikke hyppige skritt.

22 Norges Bank 22 Referansebanen i Inflasjonsrapport 3/06 Importveid valutakurs KPI-JAE Produksjonsgap Foliorente Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

23 Norges Bank 23 Hovedstyremøte 24. januar 2007


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 24. januar 2007. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 20062007 Kilde: Consensus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google