Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lions’ Vision for All. “De blindes ridder” “ Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness? ” -Helen Keller,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lions’ Vision for All. “De blindes ridder” “ Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness? ” -Helen Keller,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lions’ Vision for All

2 “De blindes ridder” “ Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness? ” -Helen Keller, 1925

3 En stolt historie Hvit stokk Førerhundskoler Leire for blinde

4 En global krise I 1990 ble det ansl å tt at antall blinde ville v æ re fordoblet i 2015

5 Lions ’ svar p å denne utfordringen i 1991 … SightFirst Lions Bekjemper Blindhet

6 Lions Norge’s svar på denne utfordringen… Eget øyehelse- prosjekt i Uganda fra 1993-2010

7 UGANDA Tidligere britisk koloni Uavhengighet 1962 Hovedstad: Kampala President: Museveni Folketall: 27 mill Gj.sn. levealder: 47 år

8 Mål: Redusere omfanget av blindhet ved å etablere bærekraftig øyehelsetilbud på distriktsnivå.

9 STRATEGIER LOKALE PLANER OG STRATEGIER ETABLERTE STRUKTURER LOKALT EIERSKAP PARTNERSKAP TILPASSET TEKNOLOGI

10 KOMPONENTER BILERUTSTYR ØYEAVDELINGER POLIKLINIKKER

11 ANDRE KOMPONENTER UTDANNE ØYEHELSEARBEIDERE BEVISSTGJØRE LOKALBEFOLKNING

12 Øyehelseprosjekt Uganda - resultater Bedret øyehelse for 11.4 millioner mennesker Behandlet 695.000 pasienter Operert 23.500 pasienter Bygd 5 øyeavdelinger Bygd 4 poliklinikker for øye Bygd 2 opplæringsenheter Gitt opplæring til 28.000 enkeltpersoner

13 ØKONOMI 1993-2005 NORAD:kr 59,2 mill Lions: kr 13,3 mill Andre: kr 1,0 mill Sum: kr 73,5 mill

14 RESULTATER:

15 REDDET FRA BLINDHET … 24Millioner

16 GR Å -ST Æ R OPERASJONER … 4.6Millioner

17 BEHANDLINGER FOR ELVEBLINDHET … 65Millioner

18 OPPL Æ RING AV Ø YEHELSEARBEIDERE.. 68,000

19 FLERE RESULTATER … 258 øyeklinikker er bygd eller utvidet Øyehelseprogrammer 300 øyeklinikker har fått nytt utstyr

20 Lions har forandret verden Antall blinde i verden er redusert siden 1990

21 MEN… ARBEIDET MÅ FORTSETTE FORDI……

22 River Blindness in South America Gr å st æ rGr å st æ r DiabetesDiabetes Gr ø nn st æ rGr ø nn st æ r Voksende trusler

23 1 milliard over 45 år i 2005 2 milliarder over 45 år i 2020 Flere eldre – flere tilfeller av gr å st æ r

24 Diabetes vokser raskt Diabetes kan f ø re til blindhet. Millioner er i faresonen uten å v æ re klar over det.

25 Gr ø nn st æ r: En snikende sykdom Viktig: Ø yeunders ø kelser og tidlig behandling!

26 Barneblindhet: 80% kan forebygges Hvert minutt blir et nytt barn rammet av blindhet!

27 Svaret p å utfordringene er en ny … SightFirst

28 Campaign SightFirst II US$100 millioner til å forebygge og eliminere un ø dvendig blindhet US$50 millioner til å bekjempe voksende trusler om blindhet US$50 millioner til rehabilitering, forskning og ekstra tiltak i utsatte omr å der Mål: US$ 200 Millioner

29 Campaign SightFirst II Hong Kong 2005LaunchBangkok2008Celebration! Lansering Avslutning

30 Campaign SightFirst II Klubbene gjennomf ø rer innsamlingsaksjoner 2006-20072006-2007 2007-20082007-2008

31 Vårt svar på denne utfordringen…..

32 MALAWI 2006 - 2013 Uavhengige 1964 Hovedstad: Lilongwe Andre byer: Mzuzu, Blantyre Befolkning:11.3 mill Gj.sn. levealder:37år Ett av verdens aller fattigste land: nr 165 av 175 i 2003

33 MALAWI – OMFANGET AV BLINDHET Antall blinde: 1% Hovedårsaker: –Grå stær 50% –Trakoma 15% –Grønn stær 15% –Barneblindhet 5% –Annet 15%

34 INFRASTRUKTUR LCIF har finansiert 2 øyeavdelinger (Lilongwe and Blantyre) Mangler øyeavdelinger ved 2 regionssykehus (Mzuzu and Zomba) LILONGWE BLANTYRE

35 PERSONELL Mangler sykepleiere 7 øyeleger (4 malawiere) Godt dekket med sykepleiere med tilleggsutdanning i øyehelse.

36 MD 104 Norge - MÅL Innsamlede midler i Norge vil bli øremerket våre øyehelseprogrammer i Uganda og Malawi. Mål for klubbene i Norge: kr 14,6 mill Det betyr ca 1100 kr pr medlem i løpet av årene 05/06, 06/07 og 07/08

37 Et samlet Lions til tjeneste for hele verden Campaign SightFirst II Vision for All


Laste ned ppt "Lions’ Vision for All. “De blindes ridder” “ Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness? ” -Helen Keller,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google