Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikker Digital Postutsendelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikker Digital Postutsendelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikker Digital Postutsendelse
Espen Nergaard 12.november

2 Agenda Bakgrunn: Hva skjer i det offentlige?
Ekspederingsmodul med adapter til Sikker Digital Post Gevinster og oppsummering

3 Digitaliseringsrundskrivet
”Er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder” Alle offentlige virksomheter skal ta i bruk Sikker Digital Postkasse (SDP) til innbyggere innen første kvartal 2016 Innen 1.juli 2015 skal man i samråd med Difi ha utarbeidet en plan å ta SDP i bruk Alle med årlig innsendingsvolum over 3000 skal tilby elektroniske skjemaer innen 30.juni 2015

4 Fremtidsbildet: Den elektroniske «sirkelen»
Innkommende henvendelse fra innbygger Automatisk opprettelse av sak/innsyn Behandling av henvendelsen Ekspedering og digital signering Utsendelse til elektronisk postkasse Link i den elektroniske utsendelsen Mulighet til å logge inn på egne saker for å komme med mer info Nettsider eller skjemaportal med elektronisk skjema Skjemaimport eller integrasjon Saksbehandling i Public 360° eller fagsystem Elektronisk ekspedering til SDP

5 Digital kommunikasjon som hovedregel
Digital kommunikasjon med Innbyggere Anbud Q1 2014: Digipost og eBoks valgt som leverandører av postkasse Næringslivet Difi skal i samarbeid med Skatteetaten og Altinn komme med anbefaling (på oppdrag fra FAD) på løsningskonsept ila 2014 Mellom offentlige virksomheter Difi har etablert et forprosjekt for å utrede konsepter. Skal være ferdig ila 2014

6 Viktige milepæler i digitaliseringen av Norge

7 Felles målbilde for offentlig sektor – Sikker Digital Posttjeneste (SDP)

8 Hva gjør 360° ekspedering til SDP?
Konverterer dokumentet som skal ekspederes til PDF-A Legger inn en digital signatur med virksomhetssignatur om man har modul for dette. Sjekker mot nasjonalt reservasjonsregister om kontakten har reservert seg for digitale utsendelser Sender til preferert kanal: eBoks, Digipost eller på papir Logger og registrerer i Public 360° Bruker kan ha egen liste for kontroll på utsendelser

9 Prosessen Sikker Digital Post

10 Ekspedering rett fra Outlook

11 Ekspedering fra Webklient

12 Oversikt over mottakere og kanaler

13 Digipost

14 eBoks

15 Infrastrukturmessige og andre krav
Installer adapter til Sikker Digital Post Sikker Digital Post identifiserer mottakerne vha personnummer Hentes fra FS Jobbes med integrasjon med Folkeregisteret Kontakt Difi for å: Godkjenne brukervilkår Informere om at dere tar løsningen i bruk

16 Betraktninger om gevinster
Moderne og bedre tjenestetilbud: økte krav til digitale tjenester fra brukerne Sikker digital kommunikasjon selv ved sensitiv informasjon. (Kan sende på sikkerhetsnivå 4.) Effektivisere saksbehandlingen: ekspedere digitalt fra Public 360° reduserer behov for manuell utsendelse, samt at raskere kommunikasjon med kontakter på en digital flate åpner for raskere tilbakemeldinger Kostnadsbesparelser: målt i porto og vel så viktig besparelsen ved å redusere arbeidstid for de ansatte

17 Gevinster ~ 80% kostnadsreduksjon i forhold til fysiske utsendelser
Bortfall av kostnader til papir, print, konvoluttering, etc. Betydelig reduksjon i portokostnader Reduserte kostnader ifm. retur

18 Gevinster Sak/arkiv Selvbetjening
…og i andre deler av kommunikasjonskjeden er mulighetene enda større! Digital utsendelse Sak/arkiv Sømløs ekspedering til post fra sak/arkiv 3-8 kr Kommune Innbygger ~25 kr Automatisert respons Selvbetjening ~120 kr

19 Gevinster Difi har utarbeidet en gevinstkalkulator for å synliggjøre gevinster ved å gå over på SDP for en offentlig virksomhet. Gevinstkalkulatoren sendes til alle webinar deltakerne i etterkant

20 Oppsummering Sett dere inn i Digitaliseringsrundskrivet!
Kartlegg hvilke initiativ det er vedrørende Digitaliseringsrundskrivet i din virksomhet. Bestill før og: Få en sømløs overgang til Sikker Digital Post (SDP) når den er klar i starten av 2015 Unngå å måtte utarbeide en plan (i samråd med Difi) angående overgang til SDP Men kanskje viktigst: begynn så tidlig som mulig å høste gevinster på digitale utsendelser!

21 Hvordan kommer man i gang?
Hver enkelt virksomhet må sende en bestilling til prosjektleder Jorunn Næss hos Software Innovation innen tidsfristen for å benytte seg av prisene i det stående tilbudet Software Innovation garanterer at din virksomhet får implementert Sikker Digital Post når løsningen er klar. Bestill nå, og velg selv når dere ønsker implementering Software Innovation vil ikke belaste din virksomhet for prisøkningen vedrørende utviklingen som kommer når Difi har ferdigstilt endelig løsning (estimert til 30 %). Dette bortfall av merkostnader representerer en rabatt til Uninett sine virksomheter.

22 Hvordan kommer man i gang?
Software Innovation tilbyr følgende priser på Sikker Digital Post: Lisenspris på modul inkl mva: Liten: 37 000 kr Medium: 78 500 kr Stor: 113 500 kr Teknisk oppsett: 8 timer Årlig service & vedlikehold: 21 % av lisenspris Software Innovation vil gi et nytt tilbud basert på nye priser i løpet av første kvartal 2015 for de virksomheter som ikke bestiller sikker digital post innen

23


Laste ned ppt "Sikker Digital Postutsendelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google