Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan komme i gang Digital postkasse til innbyggere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan komme i gang Digital postkasse til innbyggere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan komme i gang Digital postkasse til innbyggere

2 Alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggere skal innen 1.7.2015, i samråd med Difi, lage en plan for overgang til løsning for sikker digital postkasse innen første kvartal 2016.

3 Digitaliseringsrundskrivet 2014 Pålegger dere å lage en plan for å ta postkassen i bruk Planen skal inneholde Kostnader Gevinster Omtale av arbeidet med gevinstrealisering

4 Steg 1: Hvilke tjenester har dere? Bruk plan for overgang Ligger på difi.no/digitalpostkassedifi.no/digitalpostkasse Hvilke utsendinger skal dere bruke postkassen til? Hvor store volumer har disse utsendelsene? Har dere faste utsendelser? Utarbeid årshjul for tjenester eller utsendinger Kartlegg de ulike systemene som sender post ut

5 Steg 2: Hvilken tilknytning skal dere ha? Det er flere måter å knytte seg til postkassen på Integrasjon med digital postkasse kan gjøres ved å programmere fra grunnen av utfra grensesnittspesifikasjonen, http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/ http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost Det kan integreres utfra grensesnittspesifikasjonen via 3. parts konfigurerbare produkter, f.eks (Flame, Oracle, Tibco, IBM m.fl) Klientbiblioteker i Java og.Net som Difi har anskaffet for formålet har ferdige forretningsmetoder som sender post til og henter kvitteringer fra meldingsformidleren i posttjenesten. De finnes her: https://github.com/difi/sikker-digital-post-net-klient https://github.com/difi/sikker-digital-post-java-klient Integrasjonsmoduler i sak-/arkivløsninger. Alle de tre største leverandørene (Software Innovation, Acos og Evry) tilbyr/vil tilby integrasjon basert på Difis klientbibliotek i.Net. For flere gjøres dette ved utvidelse av moduler som allerede finnes i produktene.

6 Steg 3: Kostnader og gevinster Estimer kostnader Bruk gevinstkalkulatoren www.difi.no/digitalpostkasse Priser for digital postkasse er tilgjengelig på samarbeid.difi.nosamarbeid.difi.no Lag gevinstrealiseringsplan http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/gevinstrealiseri ngsplan

7 Steg 4: Aksepter bruksvilkår Aksept av bruksvilkår erstatter egen avtale Generelle bruksvilkår for Difi sine felleskomponenter Spesielle bruksvilkår for kontakt- og reservasjonsregisteret og digital postkasse til innbyggere Tilgjengelige på samarbeid.difi.nosamarbeid.difi.no Aksepteres av en bemyndiget representant for virksomheten

8 Steg 5: Gjennomfør ROS Dere må gjennomføre ROS- analyse før tilkopling Selvstendig vurdering av sikkerheten i løsningen opp mot det dere skal bruke løsningen til. Difi tilbyr maler for enklest mulig gjennomføring Tilgjengelig på samarbeid.difi.nosamarbeid.difi.no Får tilgang ved å akseptere bruksvilkår

9 Steg 6: Integrasjon og test Utvikling og tilpasning i egne systemer skjer hos den enkelte Testing skjer i nært samarbeid med Difi

10 Steg 7: Informasjon til brukerne Send mest mulig post digitalt Oppfordre virksomhetens brukere til å velge digital postkasse Anbefal den digitale postkassen ved alle naturlige anledninger Bruk felles budskap og henvis innbyggerne til informasjon på norge.nonorge.no Informasjonsmateriell ligger på difi.no/digitalpostkassedifi.no/digitalpostkasse

11 Framdrift – første tilknytning 1) Informasjon 1.Gjennomgang av mandat 2.Informasjon om løsninger og framdrift ??.??.???? 2) Planlegging ??.??.???? 1.Avklare løsning 2.Etablere konkret plan for implementering 3) Utvikling 1.Integrasjon KRR 2.Integrasjon postkasse 4) Test og produksjon 1.Integrasjonstest 2.Produksjonstest 3.Produksjonssetting 4.Plan for restvolum Signerte brukervilkår Løsningsskisse(r) Implementeringsplan Integrasjon KRR Integrasjon postkasse Godkjent integrasjon Teknisk workshop Oppstartsmøte FORMÅL LEVERANSER DIFI BISTAND Kodebibliotek Support Testressurser Senest 31.03.2016 Overordnet framdriftsplan Evt. oppfølgingsmøte

12 Framdrift – Overordnet implementeringsplan (mal) 1) Leveranse 2 ??.??.???? 2) Leveranse 3 ??.??.???? 3) Leveranse 4 4) Leveranse 5 Forsendelsestype 2 Forsendelsestype 1 Forsendelsestype 3 Forsendelsestype 5 Forsendelsestype 4 Forsendelsestype 6 Forsendelsestype 7 Illustrativ Senest 31.03.2016

13 Informasjonsressurser Oppdatert informasjon fra Difi ligger på difi.no/digitalpostkasse Direktoratet for forvaltning og IKT

14


Laste ned ppt "Hvordan komme i gang Digital postkasse til innbyggere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google