Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrasjoner og 360° Tomas Mæsel, arkitekt Software Innovation

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrasjoner og 360° Tomas Mæsel, arkitekt Software Innovation"— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrasjoner og 360° Tomas Mæsel, arkitekt Software Innovation

2 Agenda Generelt om integrasjoner Gevinster ved integrasjoner
Standard integrasjoner i 360° Integrasjonsrammeverket SIF Kommuneintegrasjoner – litt om fremtiden - diskusjon

3 Selvbetjeningsløsning
Integrasjoner Virksomhets-styring Intranett Selvbetjeningsløsning Utsendelser 360° Import senter 360° Enterprise search 360° Ekspedering m/ Digipost-kanal Økonomi 360° Fagsystem 360° Process Engine Prosjekt 360° AD sync Webcruiter Visma EasyCruit Org. struktur, ansatte, brukere Integrasjoner og noen integrasjonsmuligheter mot 360° Jeg er endel ute hos kunder og snakker om integrasjoner. Sak – dokument –fil for eksempel fra fagsystem.– Naturlig – Kjernedata – transaksjonsdata Ofte må grunnlagsdata på plass. Eksempel: Forfatter av en rapport i fagsystemet skal bli ansvarlig i 360° Trykk. Slike grunnlagsdata som synkroniseres her kalles ofte masterdata, og synkroniseringen kalles en masterdataintegrasjon Trykk. Det vil også være lurt å synkronisere mot fagsystemet, for å identifisere på tvers Trykk. Et annet eksempel på en masterdataintegrasjon er hvis f.eks. Rapporten er knyttet til en kunde For å dra den litt lenger: Synkronisere adresser fra et offentlig register Magisk: Dobbeltregistrering, trippelregistrering, kv: adruppelregistrering Datakvalitet Effekter andre steder. Vindu mot verden Virksomhetsstyring: Gode data gir godt grunnlag for ledelsesrapportering Intranett: Enterprise Search Selvbetjeningsløsning Utsendelser: Uten at du tilfører noen ting av merverdi Rekruttering Offentlig register Kunder

4 Integrasjoner Ansatte Metafocus SIF Framework Master Data
SIF Adaptere Synkroniser ansatt Vask virksomhet Legg inn skademelding SIF Framework Master Data Interne tjenester Kontakt-person Virksomhet Privat-person Sak Dokument Fil 360° 360° WebServices

5 SI Integration Framework (SIF)
Ansatte Metafocus SIF Adaptere Synkroniser ansatt Vask virksomhet Legg inn skademelding SIF Master Data Interne tjenester Kontakt-person Virksomhet Privat-person Sak Dokument Fil Ute hos kunder: Hva kan vi løse ved hjelp av standard? Noen ganger trenger vi integrasjoner. F.Eks. HR-systemet. For å forenkle utviklingen av en slik integrasjon, har vi i konsulentdivisjonen laget SIF Kan bruke 360° webservice direkte, men gjør ikke fordi: 360° webservice er lagt opp sånn at hver metode bare gjør 1 ting. Ved integrasjoner ønsker vi komplette metoder som skjuler kompleksitet Det kallende systemet må holde styr på om det er en ny ansatt eller oppdatering av eksisterende ansatt Holde styr på om det er endringer siden sist (trykk) Komponent som har spesialisert seg på å synkronisere kontaktpersoner inn i 360°. Finnes den fra før? I så fall: Har det skjedd en endring? I så fall: Oppdater Hva er det da som skal til for å få til en fungerende integrasjon? Jo, det er å lage et såkalt adapter, som i dette tilfellet ansattsystemet skal kalle (trykk). Metoden kan hete «Synkroniser ansatt», det kallende systemet skal ikke bry seg om at ansatte lagres som interne kontaktpersoner i 360° . Akkurat de feltene de vil ha (e-post, avdeling). Evt. Tilleggsfelt Adapteret tar i mot data. Lager høynivå kontaktpersonobjekter og sender dem ned til SIF. Det finnes forskjellige typer adaptere. Ta et par eksempler som jeg har jobbet med Brønnøysund Skademeldingsskjema Vi ser at det har dukket opp mange nye høynivåobjekter (Trykk)Når man installerer SIF-rammeverket, kommer det med en Windows service. Det er den som i mange tilfeller kjører adapterne. Her kan vi sette opp hvordan adapterne skal kjøre. F.eks. Vask virksomet : En gang i døgnet Skademeldingsskjema: 1 gang i halvtimen Dette er SIF-rammeverket. Jeg oppsummere litt hva som er fordelene med rammeverket  Vi har et sett med basiskomponeter og et rammeverk som gjør at vi starter på et høyere nivå enn en vil gjøre når en begynner fra scratch SIF går gjennom 360°s egne komponenter, noe som gjør at logging, validering og tilgangskontroll blir ivaretatt Vi har mekanismer for rapportering, f.eks. til 360° loggeverktøy, fil eller e-post. Dette settes opp ved konfigurering av windosservicen Mekanismer som hindrer unødvendig mange kall mot 360°-komponentene, fordi vi sjekker hva som har skjedd siden sist 360° 360° WebServices

6 Kommuneintegrasjoner og om fremtiden
Innbygger- portal SDP/SvarUt Skjema-integrasjon med digital signering 360° Ekspedering 360° 360° Process Engine Oppslag/vask privatpersoner Oppslag/vask virksomheter I kommunen ønsker vi å ha en helhetlig kommunikasjon med innbyggerne for å få til digitalt førstevalg. På mange måter er fødselsnummer en nøkkel for å få en slik helhetlig løsning. For eksempel baserer DIFI/SvarUt 2 seg på  fødselsnummer - Man må ha tillattelse av myndighetene til å lagre fødselsnummer. Som en identifikasjon ved innsending av digitalt skjema. Har dere den samme oppfattelsen? KEG kommentar: Det er ikke først og fremst spm om å lagre personnummer – men også å få konsesjon for å slå opp i Folkeregisteret for å finne personnummer Folkeregisteret: Det er på roadmap’en til SI å utvikle integrasjon mot folkeregisteret i løpet av 1H2015. Funksjonaliteten som Knut-Erik skisserte for meg er i første omgang et oppslag mot folkeregisteret når man registrerer en privatperson. Tanken er å kunne søke på navn  og adresse og få tilbake fødselsnr Om man også skal kunne   slå opp på et eksisterende fødselsnummer og kan vaske f.eks. adresser, er ikke bestemt. Dette er avhengig av flere ting: Om virksomheten får lov og hva slags tjenester folkeregisteret har for å gjøre dette Når det gjelder enhetsregisteret, er dette også på roadmap’en, men dette er ikke prioritert like høyt fordi de nasjonale offentlige tjenestene først konsentrerer seg om dialog med innbyggerne. Vask av hele kontaktregisteret i 360° mot Folkeregisteret og Enhetregisteret kan også være aktuelt i 360°-standard på sikt. Folkeregisteret Enhetsregisteret


Laste ned ppt "Integrasjoner og 360° Tomas Mæsel, arkitekt Software Innovation"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google