Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hege Hansen MO-LA seminar 28 november 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hege Hansen MO-LA seminar 28 november 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hege Hansen MO-LA seminar 28 november 2014
Erfaring med unge i risikosonen for radikalisering og voldelig ekstremisme Hege Hansen MO-LA seminar 28 november 2014

2 ERFARINGER FRA FELTET Hege Hansen

3 Hege Hansen

4 Hege Hansen

5 Hege Hansen

6 Hege Hansen

7 Konspirasjonsteorier
Hege Hansen

8 Utgangspunkt for oss Bruker eksisterende kunnskap om ungdom med atferdsvansker og tilpasningsvansker Radikale tanker og ytringer er i utgangspunktet ikke negativt Vi lytter etter; Fundamentalistiske og ekstreme tanker som formidles gjennom hat-retorikk og der vold aksepteres som middel for å nå et mål Hege Hansen

9 Forebygging på ulike nivåer
Indikert Selektert Universelt nivå Hege Hansen

10 Felles ansvar og felles samarbeid
Oppdage Identifisere Bidra Hege Hansen

11 Multisystemisk innsats
Ungdommen NAV Politi Foreldre Barnevern Familie Skole Helse Kriminal-omsorgen Tro-samfunn Hege Hansen

12 Individuelle risikofaktorer
Reaksjoner på virkelig eller oppfattet urettferdighet, tap av goder/muligheter Sjokk forårsaket av alvorlige livshendelser/endringer Søken etter identitet/fellesskap/beskyttelse Få beskyttelsesfaktorer i omsorgsmiljøet Antisosial erfaring Kognitiv, sosial og psykologiske egenskaper/fungering Emosjonell deprivasjon Opprør mot det etablerte Politisk / religiøst engasjement Hege Hansen

13 Strukturelle risikofaktorer
Sosioøkonomiske forhold Lokale hendelser Hverdagslivshendelser Internasjonale konflikter/krig Global urettferdighet Krigen mot terror Hege Hansen

14 Risikofaktorer for rekruttering
Marginalisert ungdom - søker gruppetilhørighet og fellesskap Isolerte og som ikke inkluderes av fellesskapet Opplevd at de har blitt ydmyket eller har blitt fratatt goder/muligheter Fra offer til utøver Søker beskyttelse Religiøs eller politisk engasjement Opphold i antisosiale miljøer Identitetssøkende Mangler rollemodeller Fattigdom Lite fremtidshåp Hege Hansen

15 Radikalisering og rekruttering
Hjemme gjennom foreldre og søsken Gjennom venner og sosiale fellesskap I religiøse sammenhenger I politiske organisasjoner På nettet – forum, youtube, facebook Selvradikalisering Radikalisatorer i nærmiljøet og sentrale oppholdssteder Hege Hansen

16 Radikaliseringsvindu
Når flere faktorer opptrer samtidig . Hege Hansen

17 Radikaliseringstunnelen
1.Forhåndsbetingelser: Eksisterende faktorer av strukturelle og individuelle komponenter 2. Ideologi: Sett av nye ideer som gir individet et nytt syn og forklaring på verden 4. Mobilisering: Prosessen der individet gradvis integreres i et nettverk av likesinnede 4. Voldelig ekstremisme Villighet til å bruke vold for å nå sine mål 5. Gjennomføringsevne Hege Hansen

18 Tanke Handling RADIKALISERINGSTUNNEL Søkende ungdom: Ideologi
Radikaliseringsprosessen Søkende ungdom: Ideologi Kunnskap Fellesskap Støtte Tilhørighet Økende bruk av hat retorikk Er villig til å bruke vold for å nå sine mål Vanskelig å påvirke Økt aksept for bruk av vold Ideologisk overbevist Inkludering/ekskludering Isolering stigmatisering Tvil exit Hege Hansen

19 Radikaliseringsprosessen
Tilslutningsprosessen går raskt Endring av atferdsmønster og retorikk Lite kunnskap men ferdiglaget argumentasjon Etablerer nytt nettverk, ekskluderer annet Mindre rom for alternative oppfatninger Økt bruk av hat-retorikk I stigende grad blir voldelige midler akseptert Klær, musikk, utseende, døgnrytme, holdninger Endret verdensbilde, fiendebilder, konspirasjonsteorier Hege Hansen

20 Vurdering av bekymring,
handlingsalternativer og intervenering e Vurdering av informasjon Kontaktetablering Tidligere kjennskap Utdyping av informasjonen Kunnskap om emnet Kreativitet Individuell tilpasset metode/intervenering Kartlegge Undersøke Historie Individuelle faktorer psykisk, kognitivt, fysisk, sosialt Familie Nettverk Atferd Holdninger Ideologiske tanker Eget syn på situasjonen Framtidstanker Hege Hansen

21 Hva gjør vi Oppdager ved å observere og identifisere
Dialog for å skape relasjon og medvirkning Dialog for å avdekke radikaliseringsprosesser Etablere/opprettholde prososiale aktiviteter Kvalitetssikre gode sosialiseringsprosesser Veiledning av foreldre Finne samarbeidsmennesker! Tett samarbeid med og veileder samarbeidspartnere til å ta opp sin subjektive uro Hege Hansen

22 Ulike tilnærminger overfor ungdommen
Kreativitet – utholdenhet Ressursorienterte Samarbeider tidlig med andre instanser Relasjonsrettet samtalerekke Målrettet samtalerekke ”Auto-terapi” Kontaktetableringssamtale Bekymringssamtalen Hege Hansen

23 Vurderinger i enkeltsaker
Det vanlige Radikale tanker Ekstreme tanker og handlinger Hege Hansen

24 Bekymrings-barometeret
Litt bekymret Mer bekymret Ikke bekymret Alvorlig bekymret Hege Hansen

25 Vurdering av risikofaktorer
Ekstrem Moderat Lav Hege Hansen

26 Juridisk samarbeid om tiltak
Foreldre Barnevern Politi Psykiatri Hege Hansen

27 Kunnskapsbehov Lokal kunnskap Hvordan og hvor skjer rekrutteringen
Hvem rekrutteres Hvem står i fare for å rekrutteres Lokale radikalisatorer Individuell kunnskap om ungdommene Økt kunnskap og veiledning på når radikaliserte ungdom kan bli en trussel Lokale rutiner ved bekymring og beredskapsplan Hege Hansen

28 Takk for meg hegehansen10@gmail.com Takk for meg


Laste ned ppt "Hege Hansen MO-LA seminar 28 november 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google