Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

International Water Association (IWA)  Vverdensomspennende medlemsorganisasjon og globalt nettverk for virksomheter og fagfolk som arbeider med vannrelaterte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "International Water Association (IWA)  Vverdensomspennende medlemsorganisasjon og globalt nettverk for virksomheter og fagfolk som arbeider med vannrelaterte."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 International Water Association (IWA)  Vverdensomspennende medlemsorganisasjon og globalt nettverk for virksomheter og fagfolk som arbeider med vannrelaterte spørsmål.

3 IWAs virksomhet  Arrangerer en lang rekke internasjonale konferanser  Utgir en rekke publikasjoner og tidsskrift  Ca 50 specialist groups fordelt på ulike tema av vitenskapelig, teknisk og ledelsesmessig art. Gruppenes aktivitet omfatter bl.a. arrangement av konferanser, workshops, utarbeidelse av vitenskapelige og tekniske rapporter, manualer og «best practice».50 specialist groups  Task Groups (are formed in order to perform a defined task e.g. production of IWA Scientific and Technical Report, Manual of Best Practice, Position Paper, etc)  Diverse programmer mot ulike målgrupper: Young Water Professionals, Women in water, World Water Monitoring Day, Global Development Solutions, IWA Utilities, Drinking Water Quality, Project Innovation Awards, Sustainability.  Mer Info: Se www.iwahq.orgwww.iwahq.org

4 Medlemsgrupper  Corporate membership (Undervisningsinstitusjoner, myndigheter, rådgivere, leverandører osv)  Individual membership (med rabattert studentmedlemskap)  Hvert land kan ha nasjonalt medlemskap i IWA (Governing Member). Norsk Vann er Governing Member i Norge

5 Norsk Nasjonalkomité  Nasjonalkomiteen av IWA er det sentrale forum for drøfting av alle saker vedrørende Norges engasjement i foreningen. Nasjonalkomitéen er et frittstående nasjonalt organ og skal arbeide for å motivere fagpersoner til å engasjere seg i internasjonalt arbeide. Vedtektene kan lastes ned fra http://norskvann.no/id_2796 Nasjonalkomiteen av IWAhttp://norskvann.no/id_2796  Nasjonalkomiteen velges blant og av norske medlemmer og skal representere følgende miljøer: Governing member, anleggseiere, sentrale myndigheter, undervisning/forskning, konsulenter, leverandører, Norsk vannforening og Norsk Vann  Medlemmene framgår av ovennevnte nettside  I Norge er Norsk Vann nasjonalt medlem (Governing Member) og sekretær i den norske Nasjonalkomiteen av IWA

6 Norsk Nasjonalkomité Formålet skal søkes nådd ved at Nasjonalkomiteen:  Fremmer arbeid i Norge i overensstemmelse med IWAs formål  Bidrar til at det arrangeres konferanser innen IWAs arbeidsområde  Foreslår tema og rapportører til IWAs kongresser og konferanser.  Foreslår kandidater, representanter til styrer, komiteer, spesialist grupper mm.  Vurderer IWAs virksomhet, organisasjon og kongresser samt fremme eventuelle forslag i denne sammenheng.  Inspirerer til norske bidrag til IWAs tidsskrifter  Bidrar til internasjonalt samarbeid  Norsk deltakelse med bl.a. nasjonal utstilling på siste verdenskongress (Wien 2008), deltakelse i Montreal 2010 planlegges

7 NORDIWA  NORDIWA ble opprettet i 2005 for å forbedre samarbeidet mellom de tilknyttede landene i saker som hører inn under IWA. NORDIWA er en regional organisasjon som skal kunne omfatte de nordiske og baltiske land. Foreløpig er Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige medlemmer  NORDIWA har som formål å fremme målene som er gitt i IWAs konstitusjon  NORDIWA skal blant annet arrangere møter, seminarer og konferanser, for eksempel delta i arrangement av nordiske konferanser


Laste ned ppt "International Water Association (IWA)  Vverdensomspennende medlemsorganisasjon og globalt nettverk for virksomheter og fagfolk som arbeider med vannrelaterte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google